Sẵn sàng vận hành thí điểm mô hình chính quyền đô thị

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7, Hà Nội chính thức triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây. Đến nay, hầu hết các phường trên địa bàn Thành phố đã chuẩn bị cơ bản đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng vận hành mô hình mới để nâng cao hiệu quả quản lý đô thị.
Hà Nội luôn phát huy phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng" Hà Nội thông qua việc phân cấp thu, chi khi thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Nâng cao hiệu lực quản lý

Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”.

Theo đó, tổ chức mô hình chính quyền đô thị để hướng đến mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm đô thị ở Hà Nội là cần quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa bàn thống nhất, tập trung, xuyên suốt của Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân quận; phát huy hiệu quả việc giám sát của các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc…

Nghị định gồm các nội dung: Tổ chức và hoạt động, chế độ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường; tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác… Nghị định quy định biên chế công chức phường thuộc biên chế công chức thuộc Ủy ban nhân dân quận, thị xã và do Ủy ban nhân dân quận, thị xã quản lý, sử dụng. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân phường không quá 15 cán bộ...

Sẵn sàng vận hành thí điểm mô hình chính quyền đô thị
Tổ chức mô hình chính quyền đô thị để hướng đến mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm đô thị ở Hà Nội.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân phường làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là người đứng đầu, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc của Ủy ban nhân dân phường theo quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Để giảm tải khối lượng công việc, nâng cao trách nhiệm của công chức và phục vụ người dân nhanh chóng, Nghị định cho phép Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường được ủy quyền cho công chức giữ chức danh tư pháp - hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính...

Chỉ ít thời gian sau khi có Nghị định số 32, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 để triển khai thực hiện Nghị định này. Đặc biệt, ngày 15/4/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP tới cơ sở. Để thuận lợi cho các phường trong việc triển khai, ngày 22/4/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 1184/UBND-NC về hướng dẫn nội dung Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ủy quyền cho công chức giữ chức danh tư pháp - hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu Ủy ban nhân dân phường đối với các giấy tờ, văn bản theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 32/2021/NĐ-CP. Thành phố cũng đã ban hành quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân phường khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Quy chế quy định rõ nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, phương thức giải quyết công việc và quan hệ công tác của Ủy ban nhân dân phường với các cơ quan, tổ chức liên quan, cũng như về chế độ hội họp, giải quyết công việc, quản lý văn bản của Ủy ban nhân dân phường…

Các điều kiện cần thiết đã sẵn sàng để vận hành

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các phường trên địa bàn Thành phố đã chuẩn bị cơ bản đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng vận hành mô hình mới để nâng cao hiệu quả quản lý đô thị. Đơn cử như tại quận Hoàn Kiếm, các phường cũng cơ bản xong các bước chuẩn bị cho ngày 1/7 thành phố Hà Nội chính thức thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Trong đó, đặc biệt chú trọng hoàn thiện toàn bộ công việc về rà soát cán bộ, ngân sách tài chính. Điển hình như tại Ủy ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo, công tác rà soát cán bộ công chức theo Nghị định 32 được triển khai từ rất sớm. Hướng tới xây dựng chính quyền đô thị hiệu quả, tự chủ, năng động, hiện đại, thời gian qua, phường Trần Hưng Đạo cũng đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; đầu tư hệ thống về công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu của người dân; tạo bước chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo bà Phùng Phương Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo, trên cơ sở tổ chức chính quyền đô thị nâng cao tính tự chủ, Ủy ban nhân dân phường đã xác định trách nhiệm, tính tự chịu trách nhiệm của cán bộ Ủy ban nhân dân phường cần phải nâng cao hơn nữa.

Sẵn sàng vận hành thí điểm mô hình chính quyền đô thị
Mô hình chính quyền đô thị đòi hỏi đội ngũ công chức làm việc tại phường phải có những tiêu chuẩn nhất định, có sự thay đổi về chuyên môn của mình, đặc biệt là thái độ phục phục vụ người dân.

“Việc Ủy ban nhân dân phường hoạt động theo chế độ thủ trưởng đặt trọng trách lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường rất lớn. Từ đó đòi hỏi mỗi lãnh đạo phường phải có kiến thức, năng lực, kinh nghiệm và sự am hiểu địa bàn nhất định. Mặt khác, cơ quan Ủy ban nhân dân phường là cấp thực thi công vụ, cung ứng dịch vụ công cho nhân dân, mô hình chính quyền đô thị sẽ “giải phóng” các nguồn lực, phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của các phường. Cán bộ công chức phường sẽ có sự thay đổi về chuyên môn của mình, đặc biệt là thái độ phục phục vụ người dân”, bà Thảo cho hay.

Lấy ví dụ cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo chia sẻ, việc chủ tịch Ủy ban nhân dân phường được ủy quyền cho công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu đối với chứng thực bản sao từ bản chính sẽ giúp giảm tải được rất nhiều thời gian cho lãnh đạo phường và công dân cũng sẽ không mất nhiều thời gian chờ đợi. Tuy nhiên, việc này lại đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ công chức tư pháp - hộ tịch phải đủ tiêu chuẩn theo Nghị định 32, năng lực làm việc, kỹ năng giải quyết công việc, kỹ năng thẩm định cần phải tốt hơn nữa.

Cũng tương tự như phường Trần Hưng Đạo, để thuận lợi cho việc chuyển sang hoạt động theo mô hình mới, thời gian qua, phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) đã có sự chủ động, chuẩn bị các bước trong triển khai. Qua quá trình chuẩn bị, các cấp cũng đã nghiên cứu để áp dụng thí điểm, có những cơ sở pháp lý nhất định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Tảo Đỗ Thị Hương Chà cho biết, đến nay, phường đã phối hợp với phòng Nội vụ thực hiện chuyển các hồ sơ của cán bộ công chức lên quận để đề xuất thành công chức quận do quận quản lý từ ngày 1/7. Trong các văn bản, kế hoạch của các cấp phường đã đảm bảo tiến độ, sự chính xác. Đồng thời, phường đã tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ công chức, nhân dân về trách nhiệm của những người thực thi công vụ trong việc chuyển đổi chính quyền đô thị từ ngày 1/7. Những người thực hiện này là cánh tay nối dài, là cầu nối giúp người dân nắm bắt cũng như giải quyết vướng mắc của người dân thuộc thẩm quyền ở cấp phường.

Quan điểm của phường là vận hành chính quyền mới làm sao đảm bảo quyền lợi của người dân cao nhất, đúng luật, giúp các cấp trong quá trình thực hiện giảm tải, tránh vượt cấp nhiều.

Tuy nhiên, theo nhận định khách quan, khi thí điểm chính quyền đô thị sẽ có những khó khăn nhất định với cán bộ công chức. Lãnh đạo một số phường cho biết, hiện nay, số lượng công chức ở phường vẫn thiếu so với thực tế. Trong khi, khối lượng công việc nhiều lên, đòi hỏi cán bộ công chức phải sâu sát hơn, thực hiện một cách triệt để và kịp thời. Với những khu vực đông dân, nhiều khu chung cư, những vướng mắc tồn tại của người dân vẫn còn nhiều. Vì thế, cán bộ phục vụ những phần việc về đô thị đang quá tải.

“Chúng tôi ý thức được rằng việc thực hiện thí điểm mô hình này ban đầu sẽ có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên mỗi cán bộ đều xác định sẽ tiếp tục không ngừng nỗ lực, cố gắng để đảm đương trọng trách được phân công. Với quyết tâm chính trị cao cùng việc chuẩn bị có lộ trình một cách kỹ lưỡng, bài bản, thận trọng, việc vận hành thí điểm mô hình chính quyền đô thị sẽ đạt được kết quả, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn phát triển Thủ đô”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo chia sẻ.

Kim Tiến - Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Phát hiện tài xế sử dụng mã QR Code luồng xanh có dấu hiệu làm giả

Hà Nội: Phát hiện tài xế sử dụng mã QR Code luồng xanh có dấu hiệu làm giả

(LĐTĐ) Ngày 2/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết tại chốt kiểm dịch Covid-19 số 1 - Km213 trên QL1A thuộc địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội), tổ ...
Giải thưởng khoa học - công nghệ toàn cầu VinFuture bắt đầu vòng sơ khảo

Giải thưởng khoa học - công nghệ toàn cầu VinFuture bắt đầu vòng sơ khảo

(LĐTĐ) Ngày 2/8/2021 - Giải thưởng khoa học - công nghệ toàn cầu VinFuture đã chính thức bước vào vòng Sơ khảo. Gần 600 đề cử từ khắp thế giới sẽ ...
Vinamilk triển khai chương trình hỗ trợ quà tặng để trợ giá mùa dịch lên đến gần 170 triệu đồng

Vinamilk triển khai chương trình hỗ trợ quà tặng để trợ giá mùa dịch lên đến gần 170 triệu đồng

(LĐTĐ) Để san sẻ khó khăn trong mùa dịch, trong tháng sinh nhật Công ty (tháng 8/2021), Vinamilk thực hiện chương trình hỗ trợ quà tặng nhằm trợ giá cho người ...
Shipper tuân thủ các qui định nhận diện được phép di chuyển liên quận

Shipper tuân thủ các qui định nhận diện được phép di chuyển liên quận

(LĐTĐ) Theo quy định của thành phố Hồ Chí Minh, đội ngũ giao hàng (shipper) được cấp mã QR code, có bảng tên thẻ cứng, xác nhận doanh nghiệp và đảm ...
Vingroup tặng cộng đồng 500.000 lọ thuốc điều trị Covid-19

Vingroup tặng cộng đồng 500.000 lọ thuốc điều trị Covid-19

(LĐTĐ) Dưới sự hướng dẫn của Bộ Y tế, Tập đoàn Vingroup vừa đàm phán thành công đơn hàng đặc biệt - 500.000 lọ Remdesivir, thuốc điều trị Covid-19 được FDA ...
Động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô thực hiện “Ai ở đâu ở đấy”

Động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô thực hiện “Ai ở đâu ở đấy”

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động về công tác phòng, chống dịch bệnh, về các chế độ chính sách của ...
Nhiều điểm mới trong Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới

Nhiều điểm mới trong Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới

(LĐTĐ) Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới vừa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình ...

Tin khác

Những “shipper áo xanh” đi chợ giúp dân mùa dịch

Những “shipper áo xanh” đi chợ giúp dân mùa dịch

(LĐTĐ) Mô hình "shipper áo xanh" đi chợ giúp dân để hỗ trợ mua lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu đến các hộ cách ly của Đoàn Thanh niên phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) triển khai trong những ngày qua thực sự là một mô hình hay, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, góp phần chung tay phòng, chống dịch bệnh.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trao hỗ trợ tới Bệnh viện Phổi Hà Nội

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trao hỗ trợ tới Bệnh viện Phổi Hà Nội

(LĐTĐ) Nhằm chia sẻ với những khó khăn, vất vả của của đội ngũ y, bác sĩ, cũng như bệnh nhân đang cách ly vì dịch Covid-19, sáng nay (2/8), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã tới thăm, trao hỗ trợ cho y, bác sĩ Bệnh viện Phổi Hà Nội và những bệnh nhân đang điều trị tại đây.
Hà Nội tăng cường nhiều chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19

Hà Nội tăng cường nhiều chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, trên tinh thần Chỉ thị 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, các quận, huyện đã tăng cường thêm các chốt kiểm soát người dân đi lại, nhiều trường hợp không chính đáng bị xử lý nghiêm.
Kỳ 3: Giảm thiểu tác động để bảo tồn

Kỳ 3: Giảm thiểu tác động để bảo tồn

(LĐTĐ) Sự kết hợp hài hòa, sinh động của tổng thể kiến trúc và sự tiện lợi trong cuộc sống hằng ngày của phố cổ đã mang đến nhiều ngạc nhiên thú vị cho du khách trong nước và quốc tế khi đến với Hà Nội. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để bảo tồn phố cổ, cần có những biện pháp “mạnh” để giảm thiểu sự tác động và khai thác bền vững các tiềm năng.
Nhịp cầu nối dân với Đảng

Nhịp cầu nối dân với Đảng

Trải qua chặng đường 91 năm (1/8/1930 - 1/8/2021), công tác tuyên giáo của Đảng đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo là đội quân tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là nhịp cầu nối dân với Đảng, xây đắp niềm tin để nhân dân cùng Đảng đạt được những thành tựu trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, ngành Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, góp phần tạo khí thế và động lực xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước.
Kỷ niệm 13 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội (1/8/2008-1/8/2021): Vượt qua gian khó, vững bước thành công

Kỷ niệm 13 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội (1/8/2008-1/8/2021): Vượt qua gian khó, vững bước thành công

(LĐTĐ) Kể từ ngày thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan, Thủ đô đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Thành phố luôn chủ động biến những khó khăn, thách thức trở thành động lực để vươn đến thành công.
Kỳ 2: Phố cổ trong "cơn bão" dịch

Kỳ 2: Phố cổ trong "cơn bão" dịch

(LĐTĐ) Trong “cơn bão” dịch Covid-19, phố cổ Hà Nội trở nên “khác lạ”. Nhiều người dân Hà Nội ví phố cổ thời điểm này như thuở hàng chục năm về trước, khi khách du lịch, đặc biệt là khách Tây chưa có nhiều. Phố xá Hà Nội trong những ngày này thật bình yên, người ta có thể chầm chậm rảo bước ngắm phố phường chứ không đông đúc như trước khi dịch bệnh bùng phát. Người phố cổ lâu rồi mới được sống chậm, thu mình lại như những năm tháng xưa cũ…
Câu chuyện phố cổ Hà Nội

Câu chuyện phố cổ Hà Nội

(LĐTĐ) LTS: Từ lâu, khu phố cổ Hà Nội được ví là “bảo tàng về lối sống đô thị cổ” của Việt Nam. Nhiều năm nay, xung quanh câu chuyện phố cổ, đã có rất nhiều vấn đề được đưa ra bàn thảo như giãn dân phố cổ, phát huy giá trị văn hóa, bảo tồn di tích... Tuy nhiên, vấn đề “nóng” nhất hiện nay đặt ra là sau những tác động của nhân tố khách quan, nhất là dịch bệnh... thì câu chuyện bảo tồn và phát huy phố cổ cần phải được nhìn nhận, đánh giá lại cái gì là cốt lõi nhất. Phải chăng, đó chính là giá trị tự thân của phố cổ, là văn hóa, tinh thần và cốt cách người dân bản địa.
Hà Nội bắt đầu triển khai hỗ trợ tới 100% hộ nghèo trên địa bàn Thủ đô

Hà Nội bắt đầu triển khai hỗ trợ tới 100% hộ nghèo trên địa bàn Thủ đô

(LĐTĐ) Để kịp thời hỗ trợ những hộ nghèo gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, từ hôm nay (30/7), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai hỗ trợ tới 100% các gia đình thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện dã chiến quy mô trên 500 giường

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện dã chiến quy mô trên 500 giường

(LĐTĐ) Bệnh viện được xây dựng trên diện tích lớn với quy mô từ 500 - 700 giường bệnh. Theo dự kiến, bệnh viện dã chiến này có thể đưa vào sử dụng từ đầu tháng 8/2021 để điều trị cho những bệnh nhân mắc Covid-19.
Xem thêm
Phiên bản di động