Quy định số 37-QĐ/TW: “Thanh bảo kiếm” bảo vệ, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

(LĐTĐ) Với thể chế chính trị Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ, những quy định về “những điều đảng viên không được làm” thực sự là “thanh bảo kiếm” để quản lý cán bộ, đảng viên hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo toàn diện đưa đất nước phát triển hùng cường như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII đã đề ra.
Phát triển giai cấp công nhân là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng Hà Nội sơ kết việc thực hiện một số nội dung quan trọng về công tác xây dựng Đảng

Từ sự ban hành kịp thời…

Từ sau Đại hội XIII của Đảng, nhận thấy tình hình tham nhũng, tiêu cực, “tự chuyển biến, tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả đảng viên thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã có biểu hiện thoái hóa, biến chất, xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng, ngày 25/10/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW “về những điều đảng viên không được làm”.

Quy định số 37-QĐ/TW: “Thanh bảo kiếm” xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xem đó là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, có quy định về "những điều đảng viên không được làm".

Quy định số 37-QĐ/TW giữ nguyên 19 điều. Tuy nhiên, bổ sung, sửa đổi, làm rõ nội hàm, nội dung một số điều, ví dụ như quy định rõ đảng viên không được “chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”.

Hoặc quy định, đảng viên không được “can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác”. Việc bổ sung những nội dung này là rất cần thiết và phù hợp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong bối cảnh hiện nay.

… Đến xử lý nghiêm không có vùng cấm

Nhớ lại các cuộc họp, tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường nhắc nhở: "Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu; Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!". Thế nên, Đảng ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, luôn đề cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong đó đề cao nội dung về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cao cấp. Đồng thời cũng ràng buộc quy định về những điều đảng viên không được làm, trên tinh thần "chống để xây".

Công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực càng được đẩy mạnh thì càng có nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả những cán bộ lãnh đạo cấp cao bị xử lý kỷ luật, thậm chí xử lý hình sự. Điều này một mặt cũng cho thấy sự suy thoái tư tưởng, đạo đức chính trị ở một bộ phận cán bộ, đảng viên đang diễn ra ngày càng phức tạp, nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Phiên họp thứ 25 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (diễn ra ngày 1/2/2024), chỉ riêng trong năm 2023, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 606 tổ chức, 24.162 đảng viên (tăng 12% về số đảng viên bị kỷ luật so với năm 2022). Trong đó, kỷ luật 459 đảng viên do tham nhũng, 8.863 đảng viên do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 19 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó, lần đầu tiên có 6 cán bộ bị xử lý kỷ luật do vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập. Tính rộng ra, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến tháng 2/2024, đã kỷ luật 105 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó 2/3 đảng viên bị xử lý kỷ luật do sai phạm từ những nhiệm kỳ trước đó. Trong 105 cán bộ này có 22 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng…

Quy định số 37-QĐ/TW: “Thanh bảo kiếm” xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh
Kỳ họp bất thường lần thứ Bảy, Quốc hội khóa XV, xem xét quyết định một số nội dung về công tác cán bộ. (Ảnh: QH)

Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương đồng ý cho 2 đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước là Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước; Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội nghỉ công tác do "Vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...". Điều này càng thấy ý nghĩa to lớn của Quy định 37 và công cuộc chỉnh đốn Đảng trên nền tảng “không có vùng cấm”.

Quá trình đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực đã được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân khắp cả nước. Người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong suốt thời gian qua. Theo đảng viên Đinh Thị Lan (ở quận Đống Đa, Hà Nội): Những năm gần đây, việc một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý bị xử lý sai phạm theo nguyên tắc của Đảng và các quy định pháp luật được thực hiện một cách dân chủ, công bằng, công khai đã tạo sự đồng thuận trong xã hội, được người dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Điều đó cũng cho thấy, việc xử lý vi phạm đã “không có vùng cấm”.

Chị Nguyễn Thị Mùi (giáo viên ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng đồng tình: Nhiều cán bộ lãnh đạo các cấp, từ địa phương đến Trung ương bị xử lý kỷ luật, miễn nhiệm cũng như được cho thôi các chức vụ trong thời gian qua cho thấy, cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta thực sự không có ngoại lệ. Điều này góp phần không nhỏ trong việc giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội của đất nước.

Tiếp tục vững bước dưới lá cờ Đảng để xây dựng đất nước hùng cường

Đảng ta là Đảng cầm quyền, trước yêu cầu mới ngày càng cao của công cuộc đổi mới, nếu Đảng không giữ vững bản chất cách mạng của mình, không thật vững vàng về chính trị, tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí và hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức; không được nhân dân ủng hộ, thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên. Vì vậy, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, chấn chỉnh lại đội ngũ đảng viên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng là việc làm cần thiết và hết sức bình thường của một chính Đảng.

Quy định số 37-QĐ/TW: “Thanh bảo kiếm” xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh
Là cán bộ, đảng viên, đoàn viên Công đoàn, chúng ta luôn vững tin dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc (Ảnh minh họa: Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ).

Trong lịch sử của Đảng ta, đã từng có lúc Đảng thực hiện rất nghiêm túc, quyết liệt việc tự phê bình để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu nhằm hoàn thành các mục tiêu cách mạng trong những giai đoạn cụ thể. Năm 1939, trước nguy cơ chủ nghĩa phát xít lớn mạnh và Thế chiến II bùng nổ, thực dân Pháp trở mặt đàn áp phong trào dân chủ, những phần tử trốt-kít giả danh cách mạng cũng ra mặt chống phá Đảng.

Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã chỉ đạo và tiến hành cuộc đấu tranh kiên quyết, sâu rộng trên mặt trận tư tưởng, lý luận, nhằm chống bọn trốt-kít và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng. Với bút danh Trí Cường, đồng chí đã hoàn thành bản thảo tác phẩm “Tự chỉ trích” vào tháng 6/1939 và ra mắt vào 7/1939, gây tiếng vang lớn. Trong tác phẩm, nổi bật nhất là tinh thần tự phê bình và phê bình, nhằm làm cho Đảng ta thống nhất về tư tưởng và hành động, thật sự trong sạch, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng để có thể lãnh đạo thực hiện được cuộc cách mạng giành độc lập trong bối cảnh mới.

Một Đảng cách mạng, chân chính dám nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng những yếu kém, khuyết điểm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và những hạn chế trong nội tại tổ chức Đảng, đảng viên để từ đó đề ra các giải pháp chỉnh đốn, sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém. Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) thẳng thắn nhìn nhận sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Vì thế, cùng với nhiều quy định khác, Đảng ta ban hành Quy định 37-QĐ/TW là để mỗi đảng viên “tự soi, tự sửa” chính bản thân mình và giúp cho kỷ luật, kỷ cương của Đảng ngày càng chặt chẽ và nghiêm minh….

Chính vì thế, Quy định số 37-QĐ/TW “về những điều đảng viên không được làm”, ở phần mở đầu nêu rõ: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; cùng với việc gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng và Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội mà mình là thành viên, phải chấp hành nghiêm những quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm”. Điều này có nghĩa rằng, đã là đảng viên, ngoài việc gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng còn phải chịu những ràng buộc nhất định, để bảo đảm rằng mỗi đảng viên phải luôn thể hiện tinh thần hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Quy định số 37-QĐ/TW: “Thanh bảo kiếm” xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh
Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Thủ đô và đất nước ta ngày càng phát triển hơn nữa (Ảnh: Một góc Hà Nội).

Với mỗi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì việc thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện là việc làm “như đánh răng, rửa mặt hàng ngày”, nhất là khi đã đứng vào hàng ngũ những người ưu tú nhất, tiên tiến nhất, nguyện suốt đời phấn đấu, hi sinh cho đất nước, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân thì đòi hỏi phẩm chất, tư cách đạo đức phải gương mẫu hơn người dân bình thường. Đảng viên, bên cạnh việc tuân thủ, thực hiện tốt nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ và văn bản của Đảng thì với vai trò là công dân cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

“Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”. Trong suốt chặng đường phát triển, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng không có mục đích nào hơn là lãnh đạo để xây dựng đất nước phồn vinh, đời sống người dân ấm no, hạnh phúc. Tuy nhiên, do những biến thiên của lịch sử, trong quá trình chuyển đổi, xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước đã nảy sinh nhiều bất cập liên quan đến công tác quản lý. Đi liền đó là vấn nạn tham nhũng, lãng phí; thoái hóa, biến chất ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, nên ngoài việc ban hành các văn bản luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng thì Trung ương cũng đã kịp thời ban hành Quy định số 37 về "những điều đảng viên không được làm".

Từ khi Quy định này ra đời, không ít cán bộ, đảng viên từ trung, đến cao cấp đã tự "soi rọi", tình nguyện xin thôi làm nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó khi thấy không còn xứng đáng. Đây thực sự là "thanh bảo kiếm" để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh... có năng lực lãnh đạo cách mạng Việt Nam trên con đường xây dựng đất nước hùng cường; bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của Tổ quốc.

Là cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, đoàn viên Công đoàn của Thủ đô, chúng ta luôn vững tin dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đề cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng Thủ đô giàu đẹp. Kiên quyết đấu tranh, chống lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đặc biệt là luận điệu "đấu đá nội bộ" trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

H.Duy - P.Thảo

Nên xem

Khi đường làng thành đường phố

Khi đường làng thành đường phố

(LĐTĐ) Vụ cháy nhà trọ ở đường Trung Kính quận Cầu Giấy là hệ quả của việc chuyển đổi từ làng lên phố ở các vùng vốn là ven đô của thành phố Hà Nội. Đây là một trong những nhận định của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương sau khi ông đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy xảy ra ngày 24/5, đáng để chúng ta suy ngẫm.
Chiều nay (28/5), Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chiều nay (28/5), Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Chiều nay (28/5), tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này.
Tạo đột phá xây dựng đô thị thông minh

Tạo đột phá xây dựng đô thị thông minh

(LĐTĐ) Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 80-KL/TƯ về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Đây chính là căn cứ quan trọng để Hà Nội hoàn chỉnh hai đồ án quy hoạch, đồng bộ cùng Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động

Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố và Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với công nhân lao động Thủ đô và Hội nghị tiếp xúc với cử tri là cán bộ Công đoàn, người lao động Thủ đô, qua đó, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Techcombank cùng VinUniversity công bố chương trình Next Gen: Vững nền tảng để chinh phục tương lai

Techcombank cùng VinUniversity công bố chương trình Next Gen: Vững nền tảng để chinh phục tương lai

(LĐTĐ) Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã chính thức kí hợp tác cùng VinUniversity (VinUni) triển khai chương trình Next Gen “Vững nền tảng để chinh phục tương lai”. Đây là chương trình đào tạo được thiết kế đặc quyền, dành riêng cho thế hệ trẻ là con của khách hàng Techcombank Private và Priority.
Bắc Bộ nắng nóng, chiều tối khả năng có mưa rào và dông

Bắc Bộ nắng nóng, chiều tối khả năng có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết các vùng ngày 28/5/2024.
Nhanh chóng dập tắt cháy nhà dân giữa đêm khuya trên phố Lương Định Của

Nhanh chóng dập tắt cháy nhà dân giữa đêm khuya trên phố Lương Định Của

(LĐTĐ) Tối 27/5, đám cháy xảy ra tại tầng tum của một nhà dân tại số 1, ngõ 27 Lương Định Của, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Lực lượng PCCC&CNCH đã khẩn trương tiếp cận hiện trường dập tắt đám cháy.

Tin khác

Khi đường làng thành đường phố

Khi đường làng thành đường phố

(LĐTĐ) Vụ cháy nhà trọ ở đường Trung Kính quận Cầu Giấy là hệ quả của việc chuyển đổi từ làng lên phố ở các vùng vốn là ven đô của thành phố Hà Nội. Đây là một trong những nhận định của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương sau khi ông đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy xảy ra ngày 24/5, đáng để chúng ta suy ngẫm.
Giá trị khoa học, cách mạng thời đại của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Giá trị khoa học, cách mạng thời đại của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trải qua 94 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của mình. Kể từ khi ra đời đến nay (tính từ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản tháng 2/1848), chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn tồn tại, vận động và phát triển và vẫn là thế giới quan khoa học, là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Phải giảm áp lực quá tải trường công

Phải giảm áp lực quá tải trường công

(LĐTĐ) Vừa rồi, đi họp phụ huynh cho con, cô giáo “dặn dò”, tỷ lệ chọi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập ngày càng cao, nếu các phụ huynh không “rèn” các con học hành chăm chỉ sẽ rất khó.
Mở rộng đường - Làm sao hài hòa lợi ích?

Mở rộng đường - Làm sao hài hòa lợi ích?

(LĐTĐ) Kinh nghiệm ở một số nước đang phát triển trong khu vực về giải phóng mặt bằng để làm mới, mở rộng đường giao thông, đặc biệt là tại các đô thị lớn cho thấy, họ thường dành một diện tích đất dọc khu vực giải tỏa để đấu thầu. Làm như thế, vừa lấy được tiền phục vụ cho công tác đền bù, triển khai dự án, vừa đảm bảo tính mỹ quan đô thị. Với dự án mở rộng đường Láng đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy nhiều chuyên gia cũng đề nghị như vậy.
Giải phóng mặt bằng khó vì... hai giá!

Giải phóng mặt bằng khó vì... hai giá!

(LĐTĐ) Lường trước được “độ khó” của công tác giải phóng mặt bằng, nên ngay từ khi đầu tư, mở rộng quốc lộ 6 dài 21,7 km đoạn từ Ba La (Hà Đông) đến Xuân Mai (Chương Mỹ) với tổng số vốn đầu tư trên 8.000 tỷ đồng, Thành phố đã phải tính thời gian hoàn thành lên tới trên 5 năm (khởi công tháng 12/2022, dự kiến hoàn thành năm 2027). Thi công gần 22 km, mà thời gian dự kiến hoàn thành lên tới trên 5 năm, và với đà này, chưa chắc đến năm 2027, dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 6 hoàn thành đúng kế hoạch.
Đừng làm xấu hình ảnh Thủ đô!

Đừng làm xấu hình ảnh Thủ đô!

(LĐTĐ) Trong thời đại công nghệ thông tin, với sự lên ngôi của không gian mạng, chỉ cần có một “tì vết” nhỏ cũng sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của bất kỳ địa phương nào, cho dù các lĩnh vực khác có tốt đến mấy.
Đừng sướng miệng để rồi nhập viện

Đừng sướng miệng để rồi nhập viện

(LĐTĐ) Không biết từ bao giờ, món tiết canh trở thành khoái khẩu đối với nhiều người dân. Khi một số người ăn tiết canh lợn bị nhập viện hoặc tử vong do nhiễm khuẩn liên cầu lợn, nhiều người đã chuyển hướng sang ăn tiết canh dê, tiết canh vịt cho “an toàn”. An toàn chưa thấy đâu, thì mới đây, một số người dân ở Thái Bình ăn tiết canh dê đã phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, thêm một hồi chuông báo động liên quan đến thói quen ăn tiết canh.
Làm nên “Điện Biên Phủ” mới

Làm nên “Điện Biên Phủ” mới

(LĐTĐ) Hôm nay (7/5), toàn Đảng, toàn quân và toàn dân long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Đây không chỉ là dịp để chúng ta ôn lại khí thế hào hùng, chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta, tri ân các anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh vì nền độc lập - tự do của Tổ quốc, mà còn là dịp để giáo dục thế hệ hiện tại noi gương hào khí Điện Biên Phủ trong công cuộc dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.
Cần cấm ngay thuốc lá điện tử

Cần cấm ngay thuốc lá điện tử

(LĐTĐ) Trên bao thuốc lá điếu bao giờ nhà sản xuất, nhà phân phối cũng phải ghi dòng chữ cảnh báo về sức khỏe, còn với thuốc lá điện tử, dẫu chưa ghi nhưng ai cũng biết tác hại khôn lường của loại thuốc này đối với sức khỏe con người.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Xem thêm
Phiên bản di động