Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Đề nghị bổ sung kiểm toán toàn diện dự án PPP Dự án PPP quan trọng phải công khai, minh bạch

Nghị định gồm 8 Chương 26 Điều với một số nội dung mới. Theo đó, về phương án tài chính của dự án PPP, Nghị định quy định nguyên tắc phương án tài chính phải phản ánh đầy đủ các khoản chi phí và nguồn thu hợp pháp theo quy định trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện và vận hành của dự án PPP.

Phương án tài chính gồm 08 nội dung (tổng mức đầu tư dự án; các nguồn vốn thực hiện dự án; đề xuất ưu đãi, bảo đảm nếu có; lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu; dự kiến các khoản chi phí trong giai đoạn vận hành; phương án thu hồi vốn đầu tư, lợi nhuận của nhà đầu tư; các khoản nộp ngân sách nhà nước nếu có đối với các dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng O&M; các chỉ tiêu phân tích, đánh giá tính khả thi tài chính của dự án) được kế thừa trên cơ sở các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Về nguồn vốn thực hiện dự án PPP, bao gồm: vốn chủ sở hữu, vốn huy động của nhà đầu tư, trong đó có bổ sung nội dung mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp dự án PPP theo quy định của Luật PPP gồm các nội dung về: điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đối tượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp, phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp, chế độ công bố thông tin phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nghĩa vụ của các bên liên quan đối với nhà đầu tư trái phiếu khi hợp đồng PPP chấm dứt trước thời hạn theo quy định tại Điều 52 Luật PPP.

Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư
(Ảnh minh họa: CT)

Theo đó, doanh nghiệp dự án PPP chỉ được phát hành trái phiếu không chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu không kèm chứng quyền riêng lẻ sau khi đã ký kết hợp đồng dự án PPP. Việc phát hành trái phiếu phải tuân thủ quy định của pháp luật về PPP, quy định tại Nghị định của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

Ngoài ra, để đảm bảo vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư thực hiện dự án tại thời điểm ký kết hợp đồng, Nghị định bổ sung quy định tại thời điểm ký kết hợp đồng dự án Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có trách nhiệm gửi cơ quan ký kết hợp đồng, doanh nghiệp dự án PPP phương án đảm bảo huy động vốn chủ sở hữu và các tài liệu chứng minh đảm bảo yêu cầu về vốn chủ sở hữu làm cơ sở để giám sát việc huy động vốn của doanh nghiệp dự án.

Về quản lý, sử dụng, thanh toán vốn nhà nước trong thực hiện dự án PPP, Nghị định quy định về nguyên tắc quản lý, sử dụng, nguyên tác kiểm soát thanh toán vốn nhà nước hỗ trợ cho dự án PPP và Hồ sơ đề nghị thanh toán vốn nhà nước hỗ trợ. Vốn nhà nước hỗ trợ được thanh toán trên cơ sở phạm vi kế hoạch vốn, dự toán được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch. Đối với vốn đầu tư công được thanh toán trên cơ sở cơ quan quản lý phần vốn nhà nước xác nhận khối lượng hoàn thành và theo tỷ lệ, tiến độ, điều kiện trong hợp đồng dự án, phù hợp với kế hoạch vốn, dự toán hàng năm được giao; vốn nhà nước thanh toán định kỳ cho các hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ, Hợp đồng trên cơ sở khối lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp và phù hợp với kế hoạch vốn, dự toán hàng năm được giao.

Về quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng: Quyết toán niên độ ngân sách theo năm ngân sách được dẫn chiếu thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công.

Quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng: Đây là nội dung mới, thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật PPP. Sau khi hoàn thành công trình cơ quan ký kết hợp đồng và doanh nghiệp dự án thoả thuận lựa chọn cơ quan kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Giá trị quyết toán này được xác định căn cứ hợp đồng dự án đã ký. Cơ quan ký kết hợp đồng và doanh nghiệp dự án thoả thuận lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Riêng đối với các dự án đầu tư theo phương thức PPP có bàn giao công trình, giá trị quyết toán trên cơ sở báo cáo kiểm toán nhà nước.

Về cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu: Đây là nội dung mới, đảm bảo việc chia sẻ giữa nhà nước và doanh nghiệp dự án trong trường doanh thu dự án có biến động lớn theo quy định tại Điều 82 Luật PPP, cụ thể, về cơ chế chia sẻ, Khi doanh thu thực tế cao hơn 125% doanh thu trong phương án tài chính, doanh nghiệp dự án chia sẻ nhà nước 50% số chênh lệch tăng vượt quá mức 125% này (sau khi đã điều chỉnh mức giá phí dịch vụ (giảm), điều chỉnh thời gian hợp đồng (giảm) và được Kiểm toán nhà nước kiểm toán phần tăng doanh thu) và khi doanh thu thực tế thấp hơn 75% mức doanh thu trong phương án tài chính, Nhà nước chia sẻ 50% phần chênh lệch giữa mức 75% này và doanh thu thực tế (sau khi đã điều chỉnh tăng giá, phí, tăng thời gian hợp đồng song vẫn chưa đảm bảo đạt mức 75% doanh thu theo phương án tài chính và được Kiểm toán nhà nước kiểm toán phần giảm doanh thu).

Về chia sẻ doanh thu của Nhà nước, từ nguồn dự phòng ngân sách các cấp, cụ thể, dự án do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương; Dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương.

Về thời hạn thực hiện chia sẻ, doanh nghiệp dự án có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước trong thời hạn 60 ngày kể từ thời điểm kiểm toán nhà nước ban hành báo cáo kiểm toán xác nhận phần doanh thu tăng và Cấp có thẩm quyền có trách nhiệm quyết định sử dụng dự phòng để thanh toán phần chia sẻ doanh thu giảm trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cơ quan tài chính nhận đủ Hồ sơ.

Ngoài ra, nội dung dự thảo Nghị định còn quy định về chế độ báo cáo, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức cá nhân, và điều khoản thi hành.

Nghị định số 28/2021/NĐ-CP áp dụng đối với các bên trong hợp đồng dự án PPP; cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư PPP. Nghị định có hiệu lực từ ngày 26/3/2021.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào

(LĐTĐ) Chiều 6/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp xã giao đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước ...
Tiếp tục tăng cường hợp tác công - tư giữa Việt Nam và Hà Lan

Tiếp tục tăng cường hợp tác công - tư giữa Việt Nam và Hà Lan

(LĐTĐ) Chiều 6/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã có cuộc điện đàm, trao đổi các biện pháp thúc đẩy hơn nữa ...
Hà Tĩnh: Phát hiện loài thực vật mới có giá trị tại Vườn Quốc gia Vũ Quang

Hà Tĩnh: Phát hiện loài thực vật mới có giá trị tại Vườn Quốc gia Vũ Quang

(LĐTĐ) Hà Tĩnh: Phát hiện loài thực vật họ long não tại Vườn Quốc gia Vũ Quang
Từ ngày 13-20/12: Hà Nội tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn đợt 2 năm 2021

Từ ngày 13-20/12: Hà Nội tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn đợt 2 năm 2021

(LĐTĐ) Từ ngày 13-20/12, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn đợt 2 năm 2021. Đợt này, Trung tâm chỉ tiếp ...
Chủ quan, lơ là hay ý thức kém?

Chủ quan, lơ là hay ý thức kém?

(LĐTĐ) Mấy ngày gần đây, Hà Nội liên tiếp ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng cao trong cộng đồng. Theo số liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát bệnh ...
Hà Nội ghi nhận thêm 774 ca mắc Covid-19, trong đó cộng đồng chiếm tới 280 ca

Hà Nội ghi nhận thêm 774 ca mắc Covid-19, trong đó cộng đồng chiếm tới 280 ca

(LĐTĐ) Chiều 6/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 5/12 đến 18 giờ ngày 6/12 Hà Nội ghi nhận 774 ca bệnh Covid-19, ...
Hà Nội đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa dịp Tết Nguyên đán

Hà Nội đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa dịp Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa trên ...

Tin khác

Áp lực đè nặng, giá USD giảm nhẹ, giá vàng bắt vào sóng tăng mới

Áp lực đè nặng, giá USD giảm nhẹ, giá vàng bắt vào sóng tăng mới

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thế giới điều chỉnh giảm nhẹ sau đà tăng nóng. Giá vàng SJC chênh lệch với giá vàng thế giới ở mức kỷ lục 11,7 triệu đồng/lượng.
Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có văn bản yêu cầu Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Vụ Tài chính ngân hàng, Thanh tra Bộ Tài chính, Tổng cục thuế, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp để đảm bảo thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trở thành một kênh huy động vốn quan trọng, hiệu quả và hạn chế tối đa rủi ro cho nhà đầu tư.
3.000 cơ sở bán hàng online sẽ bị thu thuế như thế nào?

3.000 cơ sở bán hàng online sẽ bị thu thuế như thế nào?

Hà Nội - Cơ quan thuế sẽ hỗ trợ người dân tự giác kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế trong hoạt động thương mại điện tử. Trong trường hợp có hành vi gian lận, các biện pháp truy thu thuế sẽ được tiến hành.
Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

(LĐTĐ) Kể từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định hiện hành.
Phát động cuộc vận động “Viết và tìm hiểu tài chính 4.0”

Phát động cuộc vận động “Viết và tìm hiểu tài chính 4.0”

(LĐTĐ) Mới đây, Tạp chí Đời sống và Pháp luật, cơ quan Trung ương của Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc vận động “Viết và tìm hiểu tài chính 4.0” với sự đồng hành của nhà tài trợ VPBank SMBC (FE CREDIT).
“Khai tử” thẻ từ, thay bằng thẻ chip: Đảm bảo đúng lộ trình và an toàn trong hoạt động thanh toán

“Khai tử” thẻ từ, thay bằng thẻ chip: Đảm bảo đúng lộ trình và an toàn trong hoạt động thanh toán

Những thẻ ATM từ sẽ không được chấp nhận trên các điểm giao dịch trên toàn quốc dựa theo thông tư 41/2018/TT-NHNN của NHNN, thời gian bắt đầu từ sau ngày 31/12/2021.
Ngân hàng giảm trên 15 nghìn tỷ đồng lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngân hàng giảm trên 15 nghìn tỷ đồng lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(LĐTĐ) Theo công bố của Ngân hàng nhà nước (NHNN), tính đến hết tháng 10/2021, 16 ngân hàng trong cả nước đã giảm 15.559 tỷ đồng cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Bộ Tài chính và Tập đoàn Viettel ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025

Bộ Tài chính và Tập đoàn Viettel ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025

(LĐTĐ) Ngày 22/11, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Tập đoàn Viettel) tổ chức lễ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác chuyển đổi số giữa Bộ Tài chính và Tập đoàn Viettel giai đoạn 2021-2025.
VIB tích cực đồng hành trong các nỗ lực hướng đến quốc gia không tiền mặt

VIB tích cực đồng hành trong các nỗ lực hướng đến quốc gia không tiền mặt

(LĐTĐ) Tại Hội thảo “Tiến đến quốc gia không tiền mặt” diễn ra mới đây, đại diện Ngân hàng Quốc Tế (VIB) - bà Trần Thu Hương, Giám đốc Chiến lược kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ đã chia sẻ về giải pháp và tầm quan trọng của truyền thông và giáo dục tài chính cho thế hệ tương lai đối với việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt.
Sun Life Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại “Vàng là An Khang”

Sun Life Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại “Vàng là An Khang”

(LĐTĐ) Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam vừa triển khai chương trình khuyến mại “Vàng là An Khang” từ ngày 15/11 đến ngày 31/12/2021 dành cho khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm qua kênh phân phối đại lý cá nhân trên toàn quốc.
Xem thêm
Phiên bản di động