Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Đề nghị bổ sung kiểm toán toàn diện dự án PPP Dự án PPP quan trọng phải công khai, minh bạch

Nghị định gồm 8 Chương 26 Điều với một số nội dung mới. Theo đó, về phương án tài chính của dự án PPP, Nghị định quy định nguyên tắc phương án tài chính phải phản ánh đầy đủ các khoản chi phí và nguồn thu hợp pháp theo quy định trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện và vận hành của dự án PPP.

Phương án tài chính gồm 08 nội dung (tổng mức đầu tư dự án; các nguồn vốn thực hiện dự án; đề xuất ưu đãi, bảo đảm nếu có; lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu; dự kiến các khoản chi phí trong giai đoạn vận hành; phương án thu hồi vốn đầu tư, lợi nhuận của nhà đầu tư; các khoản nộp ngân sách nhà nước nếu có đối với các dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng O&M; các chỉ tiêu phân tích, đánh giá tính khả thi tài chính của dự án) được kế thừa trên cơ sở các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Về nguồn vốn thực hiện dự án PPP, bao gồm: vốn chủ sở hữu, vốn huy động của nhà đầu tư, trong đó có bổ sung nội dung mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp dự án PPP theo quy định của Luật PPP gồm các nội dung về: điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đối tượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp, phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp, chế độ công bố thông tin phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nghĩa vụ của các bên liên quan đối với nhà đầu tư trái phiếu khi hợp đồng PPP chấm dứt trước thời hạn theo quy định tại Điều 52 Luật PPP.

Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư
(Ảnh minh họa: CT)

Theo đó, doanh nghiệp dự án PPP chỉ được phát hành trái phiếu không chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu không kèm chứng quyền riêng lẻ sau khi đã ký kết hợp đồng dự án PPP. Việc phát hành trái phiếu phải tuân thủ quy định của pháp luật về PPP, quy định tại Nghị định của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

Ngoài ra, để đảm bảo vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư thực hiện dự án tại thời điểm ký kết hợp đồng, Nghị định bổ sung quy định tại thời điểm ký kết hợp đồng dự án Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có trách nhiệm gửi cơ quan ký kết hợp đồng, doanh nghiệp dự án PPP phương án đảm bảo huy động vốn chủ sở hữu và các tài liệu chứng minh đảm bảo yêu cầu về vốn chủ sở hữu làm cơ sở để giám sát việc huy động vốn của doanh nghiệp dự án.

Về quản lý, sử dụng, thanh toán vốn nhà nước trong thực hiện dự án PPP, Nghị định quy định về nguyên tắc quản lý, sử dụng, nguyên tác kiểm soát thanh toán vốn nhà nước hỗ trợ cho dự án PPP và Hồ sơ đề nghị thanh toán vốn nhà nước hỗ trợ. Vốn nhà nước hỗ trợ được thanh toán trên cơ sở phạm vi kế hoạch vốn, dự toán được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch. Đối với vốn đầu tư công được thanh toán trên cơ sở cơ quan quản lý phần vốn nhà nước xác nhận khối lượng hoàn thành và theo tỷ lệ, tiến độ, điều kiện trong hợp đồng dự án, phù hợp với kế hoạch vốn, dự toán hàng năm được giao; vốn nhà nước thanh toán định kỳ cho các hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ, Hợp đồng trên cơ sở khối lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp và phù hợp với kế hoạch vốn, dự toán hàng năm được giao.

Về quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng: Quyết toán niên độ ngân sách theo năm ngân sách được dẫn chiếu thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công.

Quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng: Đây là nội dung mới, thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật PPP. Sau khi hoàn thành công trình cơ quan ký kết hợp đồng và doanh nghiệp dự án thoả thuận lựa chọn cơ quan kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Giá trị quyết toán này được xác định căn cứ hợp đồng dự án đã ký. Cơ quan ký kết hợp đồng và doanh nghiệp dự án thoả thuận lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Riêng đối với các dự án đầu tư theo phương thức PPP có bàn giao công trình, giá trị quyết toán trên cơ sở báo cáo kiểm toán nhà nước.

Về cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu: Đây là nội dung mới, đảm bảo việc chia sẻ giữa nhà nước và doanh nghiệp dự án trong trường doanh thu dự án có biến động lớn theo quy định tại Điều 82 Luật PPP, cụ thể, về cơ chế chia sẻ, Khi doanh thu thực tế cao hơn 125% doanh thu trong phương án tài chính, doanh nghiệp dự án chia sẻ nhà nước 50% số chênh lệch tăng vượt quá mức 125% này (sau khi đã điều chỉnh mức giá phí dịch vụ (giảm), điều chỉnh thời gian hợp đồng (giảm) và được Kiểm toán nhà nước kiểm toán phần tăng doanh thu) và khi doanh thu thực tế thấp hơn 75% mức doanh thu trong phương án tài chính, Nhà nước chia sẻ 50% phần chênh lệch giữa mức 75% này và doanh thu thực tế (sau khi đã điều chỉnh tăng giá, phí, tăng thời gian hợp đồng song vẫn chưa đảm bảo đạt mức 75% doanh thu theo phương án tài chính và được Kiểm toán nhà nước kiểm toán phần giảm doanh thu).

Về chia sẻ doanh thu của Nhà nước, từ nguồn dự phòng ngân sách các cấp, cụ thể, dự án do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương; Dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương.

Về thời hạn thực hiện chia sẻ, doanh nghiệp dự án có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước trong thời hạn 60 ngày kể từ thời điểm kiểm toán nhà nước ban hành báo cáo kiểm toán xác nhận phần doanh thu tăng và Cấp có thẩm quyền có trách nhiệm quyết định sử dụng dự phòng để thanh toán phần chia sẻ doanh thu giảm trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cơ quan tài chính nhận đủ Hồ sơ.

Ngoài ra, nội dung dự thảo Nghị định còn quy định về chế độ báo cáo, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức cá nhân, và điều khoản thi hành.

Nghị định số 28/2021/NĐ-CP áp dụng đối với các bên trong hợp đồng dự án PPP; cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư PPP. Nghị định có hiệu lực từ ngày 26/3/2021.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tung tin hàng xóm nhiễm Covid-19, thanh niên bị xử phạt

Tung tin hàng xóm nhiễm Covid-19, thanh niên bị xử phạt

(LĐTĐ) Ngày 1/8, Công an huyện Mỹ Đức cho biết vừa xác minh làm rõ và lập hồ sơ xử phạt đối với một nam thanh niên đăng tải thông tin ...
Các ngân hàng thương mại có đang kinh doanh 'âm vốn'?

Các ngân hàng thương mại có đang kinh doanh 'âm vốn'?

(LĐTĐ) Thị trường tài chính đang xuất hiện nhiều trường hợp các ngân hàng thương mại bán trái phiếu với lãi suất thấp hơn lãi suất huy động, gần như toàn ...
Kỳ 2: Phố cổ trong "cơn bão" dịch

Kỳ 2: Phố cổ trong "cơn bão" dịch

(LĐTĐ) Trong “cơn bão” dịch Covid-19, phố cổ Hà Nội trở nên “khác lạ”. Nhiều người dân Hà Nội ví phố cổ thời điểm này như thuở hàng chục năm về ...
Quận Tây Hồ: Thăm và động viên các y, bác sĩ,  nhân viên y tế tại các điểm tiêm chủng

Quận Tây Hồ: Thăm và động viên các y, bác sĩ, nhân viên y tế tại các điểm tiêm chủng

(LĐTĐ) Để động viên đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế, các đồng chí Thường trực Quận ủy Tây Hồ đã đến thăm 9 điểm tiêm chủng trên địa ...
6 đường dây nóng giải đáp chính sách hỗ trợ người lao động

6 đường dây nóng giải đáp chính sách hỗ trợ người lao động

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa công bố 6 số điện thoại đường dây nóng giải đáp các phản ánh, kiến nghị của người lao động, ...
Thanh Hoá: Tiếp tục vận chuyển 430 nhu yếu phẩm hỗ trợ các tỉnh phía Nam

Thanh Hoá: Tiếp tục vận chuyển 430 nhu yếu phẩm hỗ trợ các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Vừa qua, tại Cảng Quốc tế Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao hơn 430 tấn ...
Thú vui ngày giãn cách

Thú vui ngày giãn cách

(LĐTĐ) Việc chăm sóc sức khỏe, tự tạo thú vui cho mình và gia đình trong những ngày giãn cách xã hội là một việc làm thú vị đang được rất ...

Tin khác

Các ngân hàng thương mại có đang kinh doanh 'âm vốn'?

Các ngân hàng thương mại có đang kinh doanh 'âm vốn'?

(LĐTĐ) Thị trường tài chính đang xuất hiện nhiều trường hợp các ngân hàng thương mại bán trái phiếu với lãi suất thấp hơn lãi suất huy động, gần như toàn bộ số trái phiếu này được mua bởi các ngân hàng và công ty chứng khoán.
Đề xuất điều chỉnh thuế để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong thời điểm Covid-19

Đề xuất điều chỉnh thuế để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong thời điểm Covid-19

(LĐTĐ) Những mặt hàng được Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh thuế trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2020/NĐ-CP là vàng, bột thạch anh mịn, hạt giống cây trồng, lốp xe tải đặc chủng để hỗ trợ các doanh nghiệp trong thời điểm dịch Covid-19.
Nhóm quỹ Dragon Capital mua hơn 8,1 triệu cổ phiếu AGG của Tập đoàn An Gia

Nhóm quỹ Dragon Capital mua hơn 8,1 triệu cổ phiếu AGG của Tập đoàn An Gia

(LĐTĐ) Nhóm gồm 4 quỹ đầu tư do Dragon Capital quản lý đã mua vào cổ phiếu dòng bất động sản này chia làm hai đợt với tổng cộng 8,1 triệu cổ phiếu.
Bị phạt gần 1 tỷ đồng vì mua bán cổ phiếu "chui"

Bị phạt gần 1 tỷ đồng vì mua bán cổ phiếu "chui"

(LĐTĐ) Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt gần 1 tỷ đồng đối với ông Trần Ngọc Bê (Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu VPB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
Biến tướng mới trên sàn tiền ảo

Biến tướng mới trên sàn tiền ảo

Thường xuyên tung ảnh “sống ảo” bên siêu xe và phô bày cuộc sống sang trọng là “miếng mồi” mà những hotgirl, hotboy đưa ra nhằm lôi kéo người khác vào các hạng mục đầu tư tài chính gần như... chắc chắn lỗ.
Bộ Tài chính yêu cầu HoSE đảm bảo khả năng vận hành của hệ thống giao dịch mới

Bộ Tài chính yêu cầu HoSE đảm bảo khả năng vận hành của hệ thống giao dịch mới

(LĐTĐ) Bộ Tài chính vừa có công văn số 8225/BTC-VP ngày 26/7/2021 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị rà soát các biện pháp chống nghẽn lệnh đã áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE).
Nhận kiều hối đơn giản với giải pháp Visa Direct

Nhận kiều hối đơn giản với giải pháp Visa Direct

(LĐTĐ) Visa, công ty công nghệ thanh toán điện tử đã hợp tác với các ngân hàng tại Việt Nam nhằm hỗ trợ chủ thẻ ghi nợ Visa nhận kiều hối một cách dễ dàng hơn thông qua dịch vụ chuyển tiền MoneyGram và Remitly. Với giải pháp Visa Direct, chủ thẻ sẽ nhận được tiền vào tài khoản gần như ngay lập tức.
VIB tiếp tục hỗ trợ giảm lãi suất cho vay với khách hàng

VIB tiếp tục hỗ trợ giảm lãi suất cho vay với khách hàng

(LĐTĐ) Trong tháng 7/2021, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) cam kết tiếp tục hỗ trợ giảm lãi suất cho vay đối với các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với mức lãi suất giảm trung bình 1,5%, tập trung vào các nhóm khách hàng chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.
Tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19

Tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19

(LĐTĐ) Từ ngày 15/7/2021 đến 31/12/2021, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu bình quân 1%/năm, một số nhóm khách hàng khó khăn mức giảm tối đa là 2%/năm so với lãi suất hiện hành.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro

(LĐTĐ) Theo đánh giá của Bộ Tài chính, thị trường trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 đã có những kết quả tích cực. Tuy nhiên cùng với xu hướng dịch chuyển vốn huy động từ kênh tín dụng ngân hàng sang kênh phát hành trái phiếu, trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn còn những rủi ro tiềm ẩn cho bản thân doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường.
Xem thêm
Phiên bản di động