Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 vị trí chủ chốt

Cuối giờ chiều ngày 15/11, Trưởng Ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tý (Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận) đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh chủ chốt.

Theo báo cáo của Ban kiểm phiếu, số phiếu phát ra 485, số phiếu thu về 485. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có số phiếu tín nhiệm cao lần lượt là 380, 340 và 320.

Các phó Thủ tướng có số phiếu xếp thứ tự "tín nhiệm cao", "tín nhiệm", "tín nhiệm thấp" lần lượt là:

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:  257, 196, 32; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: 225, 226, 34; Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: 320, 146, 19; Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: 202, 246, 35; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 356, 103, 26. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
bỏ những lá phiếu tín nhiệm

Với các chức danh Bộ trưởng được nhiều người quan tâm, kết quả phiếu tín nhiệm là:

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao du lịch Hoàng Tuấn Anh: 93,  235, 157

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình: 98,  233, 154

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình: 323, 118,  41

Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh xã hội Phạm Thị Hải Chuyền: 108,  256 , 119

Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường:  200,  234, 49

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng: 236, 201, 48

Bộ trưởng Bộ tài Chính Đinh Tiến Dũng: 247, 197, 41

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng: 156, 224, 102

Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo Phạm Vũ Luận: 133, 202, 149

Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên: 200, 243, 39

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn: Cao Đức Phát: 206, 224, 54

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc Giàng Seo Phử: 127, 262, 95

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang: 264,166, 50

Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trương Nguyễn Minh Quang:  85,  287,  111

Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ Nguyễn Quân: 105,   313, 65

Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Nguyễn Bắc Son: 136,  267,  79

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh: 313, 129, 41

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng: 362, 91,  28

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: 97, 192, 192

Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: 170, 244, 68

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh: 351, 112, 20

Chánh án toà án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình: 205, 225, 50

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình: 207, 235, 43

Tổng kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn 105, 318, 62

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đánh giá chương trình lấy phiếu đã thành công

Phát biểu ngay sau khi kết quả lấy phiếu tín nhiệm được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đánh giá chương trình lấy phiếu đã thành công. “Tôi theo dõi, thấy rằng các đại biểu thực hiện trọng trách đã làm việc thận trọng, khách quan, công tâm và chính xác”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói. Ông cũng cảm ơn các cơ quan của Quốc hội và cơ quan hữu quan, các đại biểu đã khách quan, công tâm.

Ngay tại hội trường chiều 15/11, 100% đại biểu đã tán thành kết quả kiểm phiếu vừa được công bố. 

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

1.      Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 380 phiếu (chiếm 76.46% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 84 phiếu (chiếm 16.9% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 20 phiếu (chiếm 4.02% tổng số đại biểu Quốc hội).

2.      Bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 302 phiếu (chiếm 60.76% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 168 phiếu (chiếm 33.8% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 15 phiếu (chiếm 3.02% tổng số đại biểu Quốc hội).

3.      Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 340 phiếu (chiếm 68.41% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 93 phiếu (chiếm 18.71% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 52 phiếu (chiếm 10.46% tổng số đại biểu Quốc hội).

4.      Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 344 phiếu (chiếm 69.22% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 124 phiếu (chiếm 24.95% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 14 phiếu (chiếm 2.82% tổng số đại biểu Quốc hội).

5.      Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 390 phiếu (chiếm 78.47% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 86 phiếu (chiếm 17.3% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 9 phiếu (chiếm 1.81% tổng số đại biểu Quốc hội).

6.      Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 325 phiếu (chiếm 65.39% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 127 phiếu (chiếm 25.55% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 31 phiếu (chiếm 6.24% tổng số đại biểu Quốc hội).

7.      Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 295 phiếu (chiếm 59.36% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 159 phiếu (chiếm 31.99% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 28 phiếu (chiếm 5.63% tổng số đại biểu Quốc hội).

8.      Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 212 phiếu (chiếm 42.66% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 248 phiếu (chiếm 49.9% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 23 phiếu (chiếm 4.63% tổng số đại biểu Quốc hội).

9.      Ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 317 phiếu (chiếm 63.78% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 155 phiếu (chiếm 31.19% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 2.41% tổng số đại biểu Quốc hội).

10. Ông Trần Văn Hằng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 284 phiếu (chiếm 57.14% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 183 phiếu (chiếm 36.82% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 13 phiếu (chiếm 2.62% tổng số đại biểu Quốc hội).

11. Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 315 phiếu (chiếm 63.38% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 148 phiếu (chiếm 29.78% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 20 phiếu (chiếm 4.02% tổng số đại biểu Quốc hội).

12. Ông Nguyễn Văn Hiện, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 203 phiếu (chiếm 40.85% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 245 phiếu (chiếm 49.3% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 36 phiếu (chiếm 7.24% tổng số đại biểu Quốc hội).

13. Ông Nguyễn Đức Hiền, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 225 phiếu (chiếm 45.27% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 228 phiếu (chiếm 45.88% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 30 phiếu (chiếm 6.04% tổng số đại biểu Quốc hội).

14. Ông Nguyễn Kim Khoa, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 290 phiếu (chiếm 58.35% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 174 phiếu (chiếm 35.01% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 19 phiếu (chiếm 3.82% tổng số đại biểu Quốc hội).

15. Ông Phan Trung Lý, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 311 phiếu (chiếm 62.58% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 145 phiếu (chiếm 29.18% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 27 phiếu (chiếm 5.43% tổng số đại biểu Quốc hội).

16. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 365 phiếu (chiếm 73.44% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 104 phiếu (chiếm 20.93% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 13 phiếu (chiếm 2.62% tổng số đại biểu Quốc hội).

17. Bà Nguyễn Thị Nương, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 272 phiếu (chiếm 54.73% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 183 phiếu (chiếm 36.82% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 28 phiếu (chiếm 5.63% tổng số đại biểu Quốc hội).

18. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn Thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 303 phiếu (chiếm 60.97% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 154 phiếu (chiếm 30.99% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 26 phiếu (chiếm 5.23% tổng số đại biểu Quốc hội).

19. Ông Ksor Phước, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 302 phiếu (chiếm 60.76% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 164 phiếu (chiếm 33.00% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 16 phiếu (chiếm 3.22% tổng số đại biểu Quốc hội).

20. Ông Đào Trọng Thi, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 224 phiếu (chiếm 45.07% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 220 phiếu (chiếm 44.27% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 39 phiếu (chiếm 7.85% tổng số đại biểu Quốc hội).

21. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 320 phiếu (chiếm 64.39% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 96 phiếu (chiếm 19.32% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 68 phiếu (chiếm 13.68% tổng số đại biểu Quốc hội).

22. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 257 phiếu (chiếm 51.71% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 196 phiếu (chiếm 39.44% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 32 phiếu (chiếm 6.44% tổng số đại biểu Quốc hội).

23. Ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 225 phiếu (chiếm 45.27% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 226 phiếu (chiếm 45.47% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 34 phiếu (chiếm 6.84% tổng số đại biểu Quốc hội).

24. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 320 phiếu (chiếm 64.39% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 146 phiếu (chiếm 29.38% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 19 phiếu (chiếm 3.82% tổng số đại biểu Quốc hội).

25. Ông Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 202 phiếu (chiếm 40.64% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 246 phiếu (chiếm 49.5% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 35 phiếu (chiếm 7.04% tổng số đại biểu Quốc hội).

26. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 356 phiếu (chiếm 71.63% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 103 phiếu (chiếm 20.72% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 26 phiếu (chiếm 5.23% tổng số đại biểu Quốc hội).

27. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 93 phiếu (chiếm 18.71% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 235 phiếu (chiếm 47.28% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 157 phiếu (chiếm 31.59% tổng số đại biểu Quốc hội).

28. Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 98 phiếu (chiếm 19.72% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 233 phiếu (chiếm 46.88% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 154 phiếu (chiếm 30.99% tổng số đại biểu Quốc hội).

29. Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 323 phiếu (chiếm 64.99% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 118 phiếu (chiếm 23.74% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 41 phiếu (chiếm 8.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

30. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 108 phiếu (chiếm 21.73% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 256 phiếu (chiếm 51.51% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 119 phiếu (chiếm 23.94% tổng số đại biểu Quốc hội).

31. Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 200 phiếu (chiếm 40.24% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 234 phiếu (chiếm 47.08% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 49 phiếu (chiếm 9.86% tổng số đại biểu Quốc hội).

32. Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 236 phiếu (chiếm 47.48% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 201 phiếu (chiếm 40.44% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 48 phiếu (chiếm 9.66% tổng số đại biểu Quốc hội).

33. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 247 phiếu (chiếm 49.7% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 197 phiếu (chiếm 39.64% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 41 phiếu (chiếm 8.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

34. Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công thương

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 156 phiếu (chiếm 31.39% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 224 phiếu (chiếm 45.07% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 102 phiếu (chiếm 20.52% tổng số đại biểu Quốc hội).

35. Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 133 phiếu (chiếm 26.76% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 202 phiếu (chiếm 40.64% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 149 phiếu (chiếm 29.98% tổng số đại biểu Quốc hội).

36. Ông Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 200 phiếu (chiếm 40.24% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 243 phiếu (chiếm 48.89% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 39 phiếu (chiếm 7.85% tổng số đại biểu Quốc hội).

37. Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 206 phiếu (chiếm 41.45% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 224 phiếu (chiếm 45.07% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 54 phiếu (chiếm 10.87% tổng số đại biểu Quốc hội).

38. Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 127 phiếu (chiếm 25.55% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 262 phiếu (chiếm 52.72% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 95 phiếu (chiếm 19.11% tổng số đại biểu Quốc hội).

39. Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 264 phiếu (chiếm 53.12% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 166 phiếu (chiếm 33.4% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 50 phiếu (chiếm 10.06% tổng số đại biểu Quốc hội).

40. Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 85 phiếu (chiếm 17.1% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 287 phiếu (chiếm 57.75% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 111 phiếu (chiếm 22.33% tổng số đại biểu Quốc hội).

41. Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 105 phiếu (chiếm 21.13% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 313 phiếu (chiếm 62.98% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 65 phiếu (chiếm 13.08% tổng số đại biểu Quốc hội).

42. Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 136 phiếu (chiếm 27.36% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 267 phiếu (chiếm 53.72% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 79 phiếu (chiếm 15.9% tổng số đại biểu Quốc hội).

43. Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 313 phiếu (chiếm 62.98% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 129 phiếu (chiếm 25.96% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 41 phiếu (chiếm 8.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

44. Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 362 phiếu (chiếm 72.84% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 91 phiếu (chiếm 18.31% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 28 phiếu (chiếm 5.63% tổng số đại biểu Quốc hội).

45. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 97 phiếu (chiếm 19.52% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 192 phiếu (chiếm 38.63% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 192 phiếu (chiếm 38.63% tổng số đại biểu Quốc hội).

46. Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 170 phiếu (chiếm 34.21% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 244 phiếu (chiếm 49.09% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 68 phiếu (chiếm 13.68% tổng số đại biểu Quốc hội).

47. Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 351 phiếu (chiếm 70.62% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 112 phiếu (chiếm 22.54% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 20 phiếu (chiếm 4.02% tổng số đại biểu Quốc hội).

48. Ông Trương Hoà Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 205 phiếu (chiếm 41.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 225 phiếu (chiếm 45.27% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 50 phiếu (chiếm 10.06% tổng số đại biểu Quốc hội).

49. Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 207 phiếu (chiếm 41.65% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 235 phiếu (chiếm 47.28% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 43 phiếu (chiếm 8.65% tổng số đại biểu Quốc hội).

50. Ông Nguyễn Hữu Vạn, Tổng kiển toán Nhà nước

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 105 phiếu (chiếm 21.13% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 318 phiếu (chiếm 63.98% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 62 phiếu (chiếm 12.47% tổng số đại biểu Quốc hội).

Trong số 50 chức danh, người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội với 390 phiếu. Trong khi đó, người có nhiều số phiếu tín nhiệm thấp là bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế với 192 phiếu.

Những người tiếp theo có nhiều số phiếu tín nhiệm thấp là: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh (157 phiếu), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình (154 phiếu), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận (149 phiếu)...   

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vì sao gần 1.000 nhân viên y tế ở thành phố Hồ Chí Minh nghỉ việc?

Vì sao gần 1.000 nhân viên y tế ở thành phố Hồ Chí Minh nghỉ việc?

(LĐTĐ) Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, trong năm 2020 toàn Thành phố có 597 nhân viên y tế nghỉ ...
Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân không chủ quan trước biến thể Omicron

Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân không chủ quan trước biến thể Omicron

(LĐTĐ) Ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân không hoang mang trước biến thể Omicron nhưng ...
Người dân làng đào Nhật Tân nhộn nhịp tuốt lá chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022

Người dân làng đào Nhật Tân nhộn nhịp tuốt lá chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022

(LĐTĐ) Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Nhâm Dần 2022. Thời điểm này, người dân trồng đào Nhật Tân đang nhộn nhịp, gấp rút thực hiện việc tuốt ...
Ổn định việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động

Ổn định việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều ca F0 gia tăng ngoài cộng đồng khiến nhiều người lao động, đặc ...
Đồng hành cùng doanh nghiệp, giúp người lao động ổn định việc làm

Đồng hành cùng doanh nghiệp, giúp người lao động ổn định việc làm

(LĐTĐ) Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều chương trình, hành động cụ thể ...
Khởi tố 14 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị cả nghìn tỷ đồng

Khởi tố 14 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị cả nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Ngày 30/11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định ...
Biến thể Omicron có thể là lối thoát đại dịch Covid-19?

Biến thể Omicron có thể là lối thoát đại dịch Covid-19?

Sự xuất hiện của Omicron, có thể là một biến thể lây nhiễm hơn nhưng ít độc lực hơn của virus SARS-CoV-2, và là tín hiệu tốt cho sức khỏe ...

Tin khác

Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân không chủ quan trước biến thể Omicron

Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân không chủ quan trước biến thể Omicron

(LĐTĐ) Ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân không hoang mang trước biến thể Omicron nhưng cũng không chủ quan lơ là, phải tuân thủ các quy định của ngành y tế.
Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2

(LĐTĐ) Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 8706/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2.
Nghệ An áp dụng cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19

Nghệ An áp dụng cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Đối với F1 và những người từ vùng dịch về nhưng chưa tiêm vắc xin, sẽ cách ly tại nhà ít nhất 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. Những người về từ vùng dịch (cấp độ 4) đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc F0 đã khỏi bệnh sẽ được cách ly tại nhà ít nhất 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo.
Hơn 2,7 triệu trẻ em được liên thông đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế trên môi trường điện tử

Hơn 2,7 triệu trẻ em được liên thông đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế trên môi trường điện tử

(LĐTĐ) Tính đến ngày 19/11/2021, trên hệ thống đã ghi nhận 21.199.519 trường hợp đăng ký khai sinh, trong đó có 6.467.917 trẻ em được đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân; 4.238.553 trường hợp đăng ký kết hôn; 3.001.464 trường hợp đăng ký khai tử. Đặc biệt, đã thực hiện liên thông đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 2.706.122 trẻ em trên môi trường điện tử.
Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ tiêm vắc xin khiến 4 người tử vong ở Thanh Hóa

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ tiêm vắc xin khiến 4 người tử vong ở Thanh Hóa

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thanh Hóa... khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xác định nguyên nhân sự cố sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở Thanh Hóa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2021.
Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất 10 tiêu chí để massage, spa hoạt động

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất 10 tiêu chí để massage, spa hoạt động

(LĐTĐ) Ngày 26/11, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh công bố dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch với loại hình kinh doanh massage và spa gửi cho các sở ngành, quận huyện góp ý.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chương trình thăm chính thức Thụy Sỹ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chương trình thăm chính thức Thụy Sỹ

Vào 6 giờ sáng nay (26/11) theo giờ địa phương, tức 12 giờ trưa nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Geneva, bắt đầu chương trình thăm chính thức Thụy Sỹ từ ngày 25 - 29/11.
Tăng cường, củng cố quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản

Tăng cường, củng cố quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản

(LĐTĐ) Từ ngày 22 đến ngày 25/11/2021, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Nhật Bản. Thông tin với báo chí, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, chuyến thăm đã tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản đi vào chiều sâu, nâng tầm và thúc đẩy các mặt quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào thực chất hơn.
Tăng cường hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với các cơ quan, đối tác châu Âu

Tăng cường hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với các cơ quan, đối tác châu Âu

(LĐTĐ) Ngày 25/11, tại khách sạn Melia Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ châu Âu 2021: Đối tác Việt Nam – EU hậu Covid-19 và công bố sách Trắng EuroCham 2021” nhằm tăng cường hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với các cơ quan, đối tác châu Âu trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021: Vinh danh 76 công trình, giải pháp sáng tạo tiêu biểu

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021: Vinh danh 76 công trình, giải pháp sáng tạo tiêu biểu

(LĐTĐ) Chiều nay (25/11), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.
Xem thêm
Phiên bản di động