M
08/05/2021 18:24

Quận Hai Bà Trưng: Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 7/5, Liên đoàn Lao động và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Hai Bà Trưng phối hợp tổ chức hoạt động ra quân tuyên truyền, cổ động hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” trên địa bàn quận năm 2021.

Quận Hai Bà Trưng: Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Quận Hai Bà Trưng: Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Ngày hội lớn của dân tộc Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng: Hoạt động nhỏ - ý nghĩa lớn
Quận Hai Bà Trưng: Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021
Đoàn xe tuyên truyền xuất phát từ trụ sở Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Thể thao quận Hai Bà Trưng và di chuyển trên các tuyến phố trung tâm của Quận.

Tại hoạt động, cán bộ Liên đoàn Lao động và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các đoàn viên công đoàn tại các đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia tuyên truyền trực quan sinh động bằng xe cổ động, loa, pa-no, áp phích… về mục đích, yêu cầu, các hoạt động thiết thực của quận được thực hiện trong “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận cho biết: Tổ chức “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” trên địa bàn Quận năm 2021 là hoạt động thiết thực của quận nhằm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ Lao động, Thương Bình và Xã hội, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân, Liên đoàn Lao động Thành phố về việc tổ chức “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2021”.

Quận Hai Bà Trưng: Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021

Cùng với hình thức tuyên truyền trực quan, quận Hai Bà Trưng sẽ tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động gắn với tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ đề của “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm nay là “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Cũng theo bà Dung, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2021 quận Hai Bà Trưng được tổ chức thực hiện từ ngày 1/5 đến hết 31/5/2021. Mục đích đặt ra của Quận là thúc đẩy các chương trình, hoạt động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp, hộ gia đình; nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động.

Trong Tháng hành động này, trên toàn quận Hai Bà Trưng sẽ duy trì các hoạt động về an toàn vệ sinh lao động theo quy định pháp luật. Tại trụ sở Liên đoàn Lao động Quận thành lập điểm thông tin, tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động cho người lao động theo từng chủ đề và nội dung để tạo ý thức thói quen tuân thủ các quy định an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền thông qua các hình thức cổ động trực quan (cờ, băng rôn, khẩu hiệu…) tại các trục đường chính và cổng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Quận cũng sẽ được đẩy mạnh thực hiện.

Quận sẽ tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động gắn với tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình lao động; tổ chức chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thường xuyên kiểm tra cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và có các biện pháp khắc phục ngay khi các điều kiện lao động không đảm bảo an toàn cho người lao động.

Bài, ảnh: Hoàng Anh

Nguồn :