M
10/04/2021 22:16

Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, thời gian tới, Công đoàn Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các phương hướng đã đề ra, góp phần cùng chính quyền xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh và phát triển.

Ứng Hòa: Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng quà Tết tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội

Công đoàn Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội, trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa có 47 đoàn viên.

Những năm qua, công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động luôn được chú trọng. Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm thường xuyên xây dựng nhiều giải pháp nâng cao môi trường làm việc văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; kịp thời nắm bắt, xử lý và phản ánh tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng góp phần động viên viên chức, người lao động tích cực lao động, sáng tạo, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn cơ sở
Đoàn viên Công đoàn Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội chăm sóc người có công

Bám sát chỉ đạo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, hàng năm Công đoàn Trung tâm đã phát động và tổ chức các phong trào thi đua, được 100% viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng. Đáng chú ý, năm 2020, đơn vị có 03 viên chức, người lao động có sáng kiến kinh nghiệm được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội công nhận. 03 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị khen tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Tập thể đơn vị và 02 cá nhân được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn cơ sở
Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội thường xuyên duy trì và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Theo bà Lê Thị Trà Giang, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội, với mục tiêu "Tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của viên chức, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, đơn vị trong sạch, vững mạnh”, Công đoàn Trung tâm liên tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật cho viên chức, người lao động; chủ động phát động, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đa dạng các hình thức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Minh Phương

Nguồn :