M
17/04/2021 15:40

Phát động thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử trong các cấp Công đoàn huyện Phúc Thọ

(LĐTĐ) Từ ngày 30/3/2021 đến 30/5/2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thanh Xuân tổ chức hiệp thương lần ba, chốt danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hà Nội: 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử?

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, thành phố Hà Nội và huyện Phúc Thọ nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Huyện Phúc Thọ rộn ràng chào đón ngày hội toàn dân
Mới đây, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã phát động thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử trong các cấp Công đoàn huyện (Ảnh minh họa)

Hưởng ứng phát động thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố và huyện Phúc Thọ, thiết thực lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, mới đây, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã phát động phong trào thi đua cao điểm trong công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn huyện.

Qua việc phát động thi đua nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong công nhân, viên chức, lao động tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; vận động cử tri, công nhân, viên chức, lao động đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thông qua phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân và ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, các tầng lớp nhân dân huyện tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; động viên sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn huyện, đồng hành cùng với chính quyền chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động với tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19; ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế- xã hội năm 2021.

Mai Quý

Nguồn :