M
12/07/2020 12:35

Phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng trong công nhân viên chức lao động huyện Phúc Thọ

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ kêu gọi toàn thể công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn phát động, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thiết thực các hoạt động chăm lo cho đoàn viên Công đoàn
Xây dựng ngành điện Hà Nội chuyên nghiệp, văn minh, hiệu quả
Xây dựng Hải quan Thủ đô hiện đại, chuyên nghiệp

Theo đó, đối với khối doanh nghiệp, phát động đợt thi đua cao điểm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch sản xuất kinh doanh cùa doanh nghiệp năm 2020. Thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Thi đua thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp” của Thành phố và các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với các nội dung thiết thực, mục tiêu cụ thể, đối tượng phù hợp.

luon tinh tao truoc bao thong tin ve dich
Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ kêu gọi toàn thể công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn phát động. (Ảnh: Mai Quý)

Đẩy mạnh hoạt động đối thoại tại nơi làm việc; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện chủ đề Tháng Công nhân lần thứ 12 năm 2020 “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”, “Duy trì việc làm - An toàn lao động - Ổn định thu nhập”. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào: Thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi', “Sáng kiến, sáng tạo”, “Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”; “An toàn vệ sinh thực phẩm” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”…

Các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” trong công nhân lao động. Tích cực tham gia tổ chức “Hội thi thợ giỏi”, “Nhân viên giỏi”, Hội nghị biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo” hoặc gặp mặt giao lưu với các điển hình tiên tiến, tiêu biểu.

Đồng thời, tham gia với người sử dụng lao động có các biện pháp chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, Bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc, An toàn vệ sinh lao động... góp phần ngăn ngừa, hạn chế các tranh chấp lao động.

Phát động trong công nhân lao động thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất - kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao năng suất máy móc, thiết bị, giám chi phí sản xuất. Động viên cán bộ, công nhân lao động tham gia tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, đời sống, tăng thu nhập cho người lao động.

Vận động cán bộ, công nhân lao động, đoàn viên Công đoàn tích cực học tập nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ mới, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh, tham gia hội nhập khu vực và quốc tế.

Đối với đơn vị hành chính, sự nghiệp, Công đoàn vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2020 của Thành phố và các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; chương trình cải cách hành chính, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, thông thoáng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xóa bỏ ráo cản cho doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp.

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân. Phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tập trung tổ chức các phong trào thi đua, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động để các đơn vị hưởng ứng phong trào thi đua hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển. Tiếp tục thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa công sở. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Mai Quý

Nguồn :