M
28/01/2021 20:23

Phải có kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân

(LĐTĐ) Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng, khi người lao động đi làm việc tại nhà máy, xí nghiệp về cần phải có thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, phải có kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân.

Thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Đã có 36 tham luận về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng Xây dựng đội ngũ "công nhân áo xanh" để đáp ứng thời kỳ phát triển mới

Chia sẻ với báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá: "Không khí thảo luận rất sôi nổi, các bài tham luận đều bám sát vào tất cả các nội dung đã được trình bày trong Báo cáo chính trị".

Phải có kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, những tham luận đều làm rõ thêm các nội dung cô đọng được thể hiện trong Báo cáo chính trị. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức Công đoàn sẽ tham gia giám sát, phản biện xã hội tất cả các chính sách pháp luật nói chung và chính sách pháp luật đối với công nhân công đoàn nói riêng. Qua đó, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiệu quả trong thời gian tới.

Quan tâm đến nội dung trong Báo cáo chính trị về chăm lo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, nhà và phúc lợi xã hội cho người lao động, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cho biết, điều này đã thể hiện sự quan tâm của Đảng trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, để giai cấp công nhân được hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới, tương xứng với đóng góp của họ trong tiến trình đổi mới đất nước.

"Báo cáo chính trị nêu rõ: Xây dựng, đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn đáp ứng với cơ cấu lao động, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động; định hướng quản lý tốt hoạt động của tổ chức đại diện của người lao động tại các doanh nghiệp. Đây là một điểm rất mới, thể hiện sự hội nhập sâu rộng của Việt Nam khi chấp nhận sự ra đời của một tổ chức đại diện cho người lao động tại doanh nghiệp bên cạnh tổ chức Công đoàn", đồng chí Nguyễn Đình Khang nói.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định, làn sóng đầu tư tại các khu công nghiệp ở nhiều địa phương sẽ tăng đột biến, tác động đến đời sống của công nhân lao động. Do vậy, tổ chức Công đoàn cần phải bám sát, phối hợp với chính quyền các cấp để vận động thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp mới thành lập. Từ đó, phát triển đoàn viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, lao động để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, không để xảy ra các tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, khi người lao động đi làm việc tại nhà máy, xí nghiệp về cần phải có thời gian nghỉ ngơi. "Hiện nay, chúng ta vẫn chưa có các khu nhà tập trung cho công nhân, họ vẫn phải chịu chi phí về điện, giá thuê nhà đắt đỏ. Do vậy, từng bước và phải có kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân. Điều này trong Báo cáo chính trị đã được đề cập tới, đòi hỏi chính quyền các địa phương phải có quy hoạch để xây dựng các khu nhà trọ cho công nhân, người lao động", Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ.

Phải có kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân
Tổ chức Công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, tổ chức Công đoàn cần tham gia, định hướng trong việc xây dựng các thiết chế công đoàn, văn hóa, đảm bảo cho công nhân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn sẽ đẩy mạnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp ngay từ đầu để phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Thông qua việc này, tổ chức Công đoàn sẽ chỉ đạo Công đoàn cơ sở xây dựng các thỏa ước lao động tập thể đối với người sử dụng lao động, trong đó sẽ thể hiện tất cả những mong muốn của công nhân lao động, đảm bảo cho việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

“Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã diễn ra trên khắp thế giới và tại Việt Nam. Chính vì vậy, thời gian này cần phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, hiện đại, thích ứng với yêu cầu của thực tiễn. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư chính là thể hiện vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam; đảm bảo cho giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, hiện đại", đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ: Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công nhân, viên chức, lao động cả nước và tổ chức Công đoàn tin tưởng rằng với việc quán triệt vận dụng thành công những quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ cách mạng mới, giai cấp công nhân Việt Nam sẽ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, xứng đáng là giai cấp lãnh đạo cách mạng và là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Hoàng Phúc

Nguồn :