Chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2024)

Nỗ lực xây dựng Thủ đô phát triển toàn diện

(LĐTĐ) Từ dấu mốc thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2024), nhìn lại những trang sử vẻ vang 94 năm qua, có thể khẳng định, Thành phố đã phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, luôn gương mẫu đi đầu trên các lĩnh vực, từ đó góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
Nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội Đảng bộ thành phố Hà Nội: 94 năm chặng đường vẻ vang

Hoàn thành khối lượng công việc lớn

Cách đây 94 năm (ngày 17/3/1930), tại số nhà 42 phố Hàng Thiếc, Đảng bộ thành phố Hà Nội được thành lập, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử các phong trào cách mạng của Hà Nội. Đến nay, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tiến hành 17 kỳ Đại hội; từ lúc chỉ có vài đảng viên cốt cán, nay đã không ngừng phát triển; đã trở thành Đảng bộ lớn nhất cả nước với hơn 470.000 đảng viên, chiếm khoảng 9% tổng số đảng viên cả nước.

Từ sau công cuộc đổi mới đến nay, gần 40 năm kiên trì, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đạt được những thành tựu to lớn. Thế và lực ngày càng vững mạnh và hình ảnh, uy tín, sức ảnh hưởng của Thủ đô tiếp tục nâng cao. Ngày 1/8/2008, thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội khóa XII về “Điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan”, Đảng bộ thành phố Hà Nội lại càng thêm lớn mạnh.

Phát huy truyền thống, gương mẫu đi đầu
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội và các địa phương ấn nút khởi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Tiếp nối tinh thần đầu tàu gương mẫu, quyết tâm vươn lên, Hà Nội đang bắt tay vào hiện thực những mục tiêu trong Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, để đến năm 2030, Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực…

Và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế. Đó cũng là khát vọng và niềm tin mà người dân cả nước gửi gắm vào sự chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, năm vừa qua, Đảng bộ Thành phố đã hoàn thành khối lượng công việc lớn với kết quả tích cực, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên. Thành ủy, các cấp ủy Đảng đã thể hiện quyết tâm cao xây dựng cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu; quán triệt quan điểm “dân là gốc”; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Công tác cán bộ tiếp tục được coi là khâu “then chốt của then chốt”, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ...

Đặc biệt, Thành ủy đã chỉ đạo rà soát để đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy 11 sở, ngành. Toàn Đảng bộ đã kết nạp hơn 10.470 đảng viên mới, đạt trên 106% so với kế hoạch năm, trong đó có 88 đảng viên là học sinh trung học phổ thông. Các chỉ tiêu về phát triển Đảng ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng vượt kế hoạch như thành lập được 109/69 tổ chức Đảng (đạt 158%); kết nạp 852/453 đảng viên mới (đạt 188,1%, trong đó có 13 chủ doanh nghiệp).

Năm 2023 còn là năm Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng. Hai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” được triển khai rộng khắp trong toàn Đảng bộ. Đến nay, 50/50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã triển khai với tổng số 443.812 đảng viên cài đặt và thường xuyên sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, đạt 93,3%. Trong khi đó, phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” cũng được cài đặt, sử dụng, đồng thời với việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu của 451.750 đảng viên ở tất cả 50/50 đảng bộ trực thuộc…

Cạnh đó, điểm nhấn trong năm qua là Thành ủy Hà Nội tiếp tục gương mẫu trong đổi mới phương thức lãnh đạo, là cấp ủy đầu tiên cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Trung ương về khắc phục tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm với việc ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” cùng với 25 biểu hiện cụ thể nhận diện rõ tình trạng này. Chỉ thị số 24-CT/TU đã trở thành chủ đề sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, là cơ sở để tổ chức Đảng và đảng viên kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, tạo ra bước chuyển đột phá về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm trong giải quyết công việc của hệ thống chính trị gắn với quy chế làm việc, đánh giá cán bộ, thi đua khen thưởng và xử lý kỷ luật...

Thúc đẩy Thủ đô phát triển nhanh và bền vững

Với việc nâng cao công tác xây dựng Đảng, cùng tinh thần xuyên suốt là đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy được lan tỏa mạnh mẽ tới cơ sở, tạo động lực quan trọng để Thủ đô giành được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Minh chứng rõ nhất là năm 2023, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song Hà Nội đã vững vàng vượt qua và cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát đề ra; các ngành, lĩnh vực đều phát triển khá. GRDP đạt 6,27% (cao hơn mức bình quân chung cả nước); GRDP bình quân đầu người đạt 151 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực…

Đặc biệt, Thành phố đã triển khai bài bản, khoa học nhiều nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược, quyết định đến sự phát triển bền vững của Thủ đô trước mắt và tương lai, như: Phối hợp xây dựng Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), đã trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6; dự kiến Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024); đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của Thành phố; khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, mục tiêu hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2027...; tiếp tục triển khai Nghị quyết của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa, Nghị quyết về chuyển đổi số và xây dựng Thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch đầu tư về 3 mục tiêu cải tạo, nâng cấp, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, y tế và tu bổ di tích lịch sử giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo; đề án cải tạo lại chung cư cũ; đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công; đề án phân cấp, ủy quyền…

Cùng với đó, an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, tạo nhiều việc làm cho người lao động, các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Khoa học và công nghệ được quan tâm, đẩy mạnh. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, Chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index) 2022 tăng 7 bậc, Chỉ số SIPAS tiếp tục giữ nguyên thứ hạng. Đặc biệt, năm 2023, Hà Nội đứng đầu về chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 (PII)… Đi liền đó, kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng đạt được nhiều kết quả.

Đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, ngày 7/2/2024, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: “Những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đạt được trong thời gian qua có sự quan tâm, đồng hành, đóng góp quan trọng, đầy tâm huyết, trách nhiệm của các bậc lão thành, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, nhân dân Thành phố qua các thời kỳ cùng những thành tựu, bài học kinh nghiệm đầy quý báu của các thế hệ đi trước. Có thể thấy rằng, trong bất kỳ giai đoạn và hoàn cảnh nào, Thủ đô Hà Nội vẫn luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết, khơi dậy mọi nguồn nội lực to lớn, sát cánh cùng các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước, tạo ra những dấu mốc quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, đồng thời còn là minh chứng sinh động cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta”.

“Tăng tốc” hoàn thành nhiệm vụ

Trên cơ sở phân tích tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhằm phát huy những kết quả đạt được, Hà Nội đặt mục tiêu GRDP năm 2024 đạt 6,5 - 7%. Theo nhận định của Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền Thành phố và sự nỗ lực của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế và nhân dân Thủ đô, chắc chắn Hà Nội sẽ đạt được chỉ tiêu đề ra. Bởi qua gần 40 năm đổi mới, Thủ đô cùng cả nước đã xây dựng được một cơ sở vật chất phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân rất to lớn, ngày càng hiện đại và văn minh.

Hà Nội có lực lượng lao động lớn, ngày càng phát triển cả về quy mô và trình độ kỹ năng; cùng với đó là hệ thống các trường đại học, dạy nghề tập trung ở thủ đô, đó là nguồn lực quý giá, động lực để đổi mới sáng tạo cho sự phát triển các lĩnh vực sản xuất, thương mại, du lịch, dịch vụ,.... của Thủ đô ngày càng lớn mạnh. “Truyền thống ngàn năm của một Thủ đô văn hiến, Thành phố Anh hùng, Thành phố vì hòa bình là nền tảng quan trọng, nguồn lực nội sinh to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Đặc biệt, trong bối cảnh Thủ đô Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm của Trung ương, Chính phủ với các chính sách đặc thù, đã được triển khai thực hiện và sẽ được thông qua trong thời gian tới đây. Những nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân Thủ đô sẽ phát huy được truyền thống vẻ vang, để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước”, Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú bày tỏ.

Từ những thay đổi ở địa bàn dân cư mình sinh sống, bà Nguyễn Thị Thân, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 4 (phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng) bày tỏ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, các cấp ủy Đảng, chính quyền Thành phố đã triển khai nhiệm vụ bài bản, tạo nhiều chuyển biến rõ nét. Nhờ đó, không chỉ kinh tế - xã hội phát triển mà diện mạo đô thị cũng ngày càng khang trang, sạch đẹp. Thấy rõ nhất là sự xuất hiện ngày càng nhiều các tổ hợp đô thị hiện đại, hạ tầng giao thông phát triển, vườn hoa, công viên cũng được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp. Hà Nội trở thành một thành phố hội nhập năng động, văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc và bề dày văn hóa.

Chia sẻ với báo Lao động Thủ đô trong số báo Xuân Giáp Thìn 2024, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: “Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố đã đề ra, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đội tuyển bắn cung Việt Nam tích cực luyện tập trước giờ khai mạc Olympic Paris 2024

Đội tuyển bắn cung Việt Nam tích cực luyện tập trước giờ khai mạc Olympic Paris 2024

(LĐTĐ) Sau hành trình bay kéo dài 12 tiếng, các cán bộ Đoàn Thể thao Việt Nam do Trưởng đoàn Đặng Hà Việt dẫn đầu đã có mặt tại sân bay Charles de gaulle, thủ đô Paris, Pháp lúc gần 8h (giờ địa phương) ngày 24/7.
LĐLĐ quận Cầu Giấy gắn biển công trình “Vườn hoa cây xanh”

LĐLĐ quận Cầu Giấy gắn biển công trình “Vườn hoa cây xanh”

(LĐTĐ) Vừa qua, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã tổ chức gắn biển công trình “Vườn hoa cây xanh” tại Trường Mầm non Bình Minh.
Công đoàn các nước, các tổ chức quốc tế bày tỏ tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Công đoàn các nước, các tổ chức quốc tế bày tỏ tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Các tổ chức quốc tế đã gửi điện, thư chia buồn đến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội thăm, tặng quà gia đình chính sách

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội thăm, tặng quà gia đình chính sách

(LĐTĐ) Chiều 24/7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã thăm, động viên, tặng quà các gia đình chính sách đang sinh sống trên địa bàn phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
Công an Hà Nội triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Công an Hà Nội triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, chiều 24/7, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.
Quận Ba Đình: Nhiều hoạt động thiết thực tri ân người có công

Quận Ba Đình: Nhiều hoạt động thiết thực tri ân người có công

(LĐTĐ) Đã thành thông lệ, hàng năm, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, quận Ba Đình đều quan tâm thực hiện tốt các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; qua đó góp phần tuyên tuyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân về truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, khơi dậy lòng tự hào, từ đó xác định tốt trách nhiệm, ra sức thi đua học tập và rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cu-ba sang dự Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cu-ba sang dự Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Ngày 24/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cu-ba do Chủ tịch Quốc hội Ết-tê-ban La-xô Ết-nan-đết dẫn đầu sang chia buồn và tham dự Lễ tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin khác

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cu-ba sang dự Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cu-ba sang dự Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Ngày 24/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cu-ba do Chủ tịch Quốc hội Ết-tê-ban La-xô Ết-nan-đết dẫn đầu sang chia buồn và tham dự Lễ tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa khắc ghi những chỉ đạo, dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa khắc ghi những chỉ đạo, dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc vô cùng tiếc thương. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã chia sẻ những tình cảm chân thành của mình đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo xuất sắc, người chiến sĩ Cộng sản kiên trung hết lòng vì nước, vì dân.
Đảm bảo an ninh, an toàn các chuyến bay có đoàn đại biểu tham dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đảm bảo an ninh, an toàn các chuyến bay có đoàn đại biểu tham dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP vừa ban hành Chỉ thị số 2963 về việc phục vụ tận tình, chu đáo các chuyến bay có các đoàn đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà ngoại giao xuất sắc mang tầm vóc quốc tế

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà ngoại giao xuất sắc mang tầm vóc quốc tế

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là hiện thân của truyền thống “ngoại giao tâm công” của Việt Nam, thu phục lòng người bằng chính nghĩa, tình người, lẽ phải và đạo lý.
Lãnh đạo cấp cao ASEAN ra Tuyên bố chung chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Lãnh đạo cấp cao ASEAN ra Tuyên bố chung chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

(LĐTĐ) Ngày 24/7, Lãnh đạo Cấp cao các nước ASEAN ra Tuyên bố chung chia buồn về việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần vào ngày 19/7/2024, thể hiện tinh thần đoàn kết của ASEAN sát cánh cùng Việt Nam trước tổn thất và đau thương to lớn này.
Hơn 4.000 thanh niên Thủ đô tình nguyện tham gia phục vụ Lễ Quốc tang

Hơn 4.000 thanh niên Thủ đô tình nguyện tham gia phục vụ Lễ Quốc tang

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Thành đoàn Hà Nội, tính đến ngày 23/7, đã có hơn 4.000 bạn trẻ Thủ đô đăng ký tình nguyện tham gia phục vụ các nội dung trong Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chi tiết Lễ viếng và Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM

Chi tiết Lễ viếng và Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa phát đi thông cáo báo chí về Lễ viếng và Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những chỉ đạo tâm huyết, gợi mở những định hướng để phát triển văn hóa Thủ đô

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những chỉ đạo tâm huyết, gợi mở những định hướng để phát triển văn hóa Thủ đô

(LĐTĐ) Nhìn lại những thành tựu của ngành Văn hóa Thủ đô trong những năm gần đây, chúng ta có quyền tự hào khi đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao rõ rệt. Bên cạnh sự nỗ lực Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Thành phố luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương; đặc biệt là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo rất sâu sát và thường xuyên của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Giải ngân đầu tư công của TP.HCM thấp hơn mặt bằng chung cả nước

Giải ngân đầu tư công của TP.HCM thấp hơn mặt bằng chung cả nước

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chỉ đạt 11.511 tỷ đồng (đạt 14,5%), chưa đạt yêu cầu kế hoạch đề ra và thấp hơn so với mặt bằng chung cả nước (29,4%).
Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

(LĐTĐ) Công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là nội dung có tính bao quát, liên quan đến cả vấn đề lý luận và thực tiễn. Gần 50 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp vào Hội thảo khoa học “50 năm xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, sẽ góp phần vào việc hoàn thiện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động