M
22:01 | 06/03/2020

Những quy định ảnh hưởng đến quyền lợi của giáo viên từ 1/7/2020

(LĐTĐ) Từ 01/7/2020, Luật Giáo dục 2019 và Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 chính thức có hiệu lực thi hành. Khi luật được áp dụng thì các quyền lợi của giáo viên sẽ bị ảnh hưởng như: Bằng trung cấp sư phạm của giáo viên không được chấp nhận; Bỏ chế độ viên chức suốt đời đối với giáo viên; Giáo viên không còn được hưởng phụ cấp thâm niên…

T.An

Nguồn :