M
11/09/2020 11:16

Những đối tượng công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế hàng năm

(LĐTĐ) Theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các đối tượng sau đây sẽ nằm trong diện tinh giản biên chế hàng năm tại các đơn vị.

P.T

Nguồn :