M
12/09/2020 12:22

Những dấu ấn đáng ghi nhớ trong phong trào phụ nữ thời kỳ hội nhập

Dưới sự dẫn dắt của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, vai trò của phụ nữ ngày một lớn mạnh không ngừng, đã và đang phát huy truyền thống tốt đẹp, hưởng ứng mọi phong trào thi đua và các cuộc vận động của đất nước, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng gia đình đầm ấm, hạnh phúc, nếp sống văn minh và hội nhập, tiến bộ.

Phụ nữ Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ
Phụ nữ Việt Nam và những mốc son lịch sử

Ngày 30/4/1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước độc lập thống nhất, thực hiện xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cùng với nhân dân, phụ nữ cả nước tích cực tham gia thực hiện những nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước. Điều đó đã được thể hiện qua nhiều cuộc thi đua, nhiều phong trào và cuộc vận động xuyên suốt các thời kỳ.

Năm 1978, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã phát động phong trào thi đua "Người Phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", gồm 4 nội dung: Thi đua lao động sản xuất, tiết kiệm, chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; Sẵn sàng phục vụ chiến đấu và chiến đấu tốt, động viên con, em đi chiến đấu, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan theo 5 điều Bác Hồ dạy; Đoàn kết, tương trợ, học tập, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

3952 img 0369
Các phong trào phụ nữ vẫn tiếp tục được duy trì, phát huy, triển khai ngày càng sâu rộng, đưa vào thực tiễn, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. (ảnh minh họa: BT)

Năm 1989, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động hai cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình” và “Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”. Năm 1992 tiếp tục thực hiện hai cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, “Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”.

Năm 1997 phát triển phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc” và “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cần kiệm xây dựng đất nước”; Phong trào “Ngày tiết kiệm vì Phụ nữ nghèo”; Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phát động phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” thực hiện trong nữ công nhân viên chức và người lao động;

Năm 2002 tiếp tục phát động phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Năm 2007 phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện. Phong trào đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo.

Năm 2010, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

Năm 2012 có phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; đồng thời triển khai sâu rộng 2 cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và “Rèn luyện các phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2017, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Từ năm 2017 đến nay, các phong trào vẫn tiếp tục được duy trì, phát huy, triển khai ngày càng sâu rộng, đưa vào thực tiễn, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Trải qua lịch sử 90 năm trưởng thành và phát triển, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã và đang ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước và sự nghiệp giải phóng phụ nữ, sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xứng đáng là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mọi tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các cấp Hội trong nước đã tổ chức thực hiện được nhiều chương trình hoạt động, tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để phụ nữ tiến bộ, bình đẳng.

P.V

Theo nguồn tài liệu TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Nguồn :