M
28/04/2021 18:15

Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm:

Nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Nhằm thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm sẽ tổ chức nhiều hoạt động hướng về người lao động như chức biểu dương “Công nhân giỏi ”, “Sáng kiến sáng tạo”; Tổ chức lắng nghe đoàn viên, người lao động trong doanh nghiệp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng...

Quận Bắc Từ Liêm công bố danh sách 58 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm: Triển khai hiệu quả các hoạt động trong Tháng Công nhân

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, trong Tháng Công nhân năm 2021, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới người lao động.

Nhiều hoạt động hướng về người lao động
Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm tổ chức giải thể thao trong công nhân viên chức lao động quận.

Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Bộ luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản pháp luật khác có liên quan, các cấp Công đoàn quận còn tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở.

Cụ thể, phối hợp với Thủ trưởng đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức đánh giá, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân tích cực tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”; tổ chức biểu dương “Công nhân giỏi ” và “Sáng kiến sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động quận năm 2021 .

Cùng với đó, các cấp Công đoàn quận cũng tiến hành tổ chức lắng nghe đoàn viên, người lao động trong doanh nghiệp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc; lựa chọn nội dung cấp bách, có tác động lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng đến đông đảo đoàn viên, người lao động để có biện pháp giải quyết phù hợp, có hiệu quả.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động quận và Công đoàn cơ sở tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên; tìm kiếm đối tác mới để triển khai chương trình phúc lợi; vận động và phối hợp cùng các đối tác cung cấp các sản phẩm hàng hóa chất lượng, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động được mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ với mức giá ưu đãi.

Chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn để tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động bị tai nạn lao động nặng; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động.

Theo Liên đoàn Lao động quận, việc chú trọng triển khai những hoạt động thiết thực, ý nghĩa này sẽ góp phần củng cố, tăng cường đoàn kết giai cấp, phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các cấp Công đoàn tranh thủ huy động các nguồn lực xã hội, của người sử dụng lao động để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Lê Thắm

Nguồn :