M
17/03/2021 19:41

Nhất trí danh sách 72 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Ngày 17/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. 82/83 đại biểu dự hội nghị (98,8%) nhất trí danh sách sơ bộ 72 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong công tác bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có 5 quyền và trách nhiệm quan trọng Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV Hội đàm với Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc tỉnh Tứ Xuyên

Chủ trì hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Dự hội nghị các đồng chí: Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử Thành phố; Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố. Tổng số đại biểu chính thức của hội nghị tham dự là 83 đại biểu.

Nhất trí danh sách 72 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV
Toàn cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Trên cơ sở hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và kết quả các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, ngày 15/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV từ Ủy ban bầu cử Thành phố.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tiến hành rà soát hồ sơ và lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đã báo cáo công tác hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Ủy ban bầu cử thành phố đã tiếp nhận được 72 bộ hồ sơ và danh sách trích ngang ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 42 hồ sơ do các đơn vị giới thiệu và 30 hồ sơ tự ứng cử. Các hồ sơ ứng cử đáp ứng yêu cầu về thủ tục, điều kiện giới thiệu ứng cử hoặc tự ứng cử, đảm bảo cơ cấu nữ, trẻ tuổi, dân tộc, tôn giáo, đảng viên, ngoài đảng theo thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau khi trình bày danh sách trích ngang những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 72 người, hội nghị đã thảo luận về danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và thảo luận về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử; lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử, những vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với người ứng cử.

Nhất trí danh sách 72 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV
82/83 đại biểu (98,8%) nhất trí danh sách sơ bộ 72 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Hội nghị hiệp thương đã thống nhất biểu quyết bằng hình thức giơ tay, 82/83 đại biểu (98,8%) nhất trí danh sách sơ bộ 72 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV; nhất trí về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử, những vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với người ứng cử.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, cho biết, ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ gửi biên bản hội nghị tới Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban bầu cử Thành phố đảm bảo thời gian theo quy định.

Cùng đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức họp với đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã nơi có người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 cư trú và đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử để hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri và tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lương Hằng

Nguồn :