Nhân dân ủng hộ là yếu tố quyết định trong công tác giải phóng mặt bằng

(LĐTĐ) Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu khó khăn nhất trong quá trình triển khai một dự án bởi nó tác động trực tiếp đến lợi ích của người dân. Sự đồng thuận, ủng hộ của người dân là yếu tố quyết định để có thành công trong công tác GPMB. Do đó, cần tăng cường đối thoại để tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ.
Thành đoàn Hà Nội phải là cái nôi của các phong trào, mô hình, giải pháp mới Tuổi trẻ Thủ đô tiên phong khởi nghiệp, sáng tạo góp phần xây dựng Thành phố giàu đẹp, đất nước hùng cường Hà Nội: Tạo điều kiện để người cao tuổi nâng cao chất lượng cuộc sống

Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân

Ngày 30/9, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thành phố Hà Nội, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã làm việc với huyện Hoài Đức về kết quả xây dựng và thực hiện QCDC trong công tác GPMB, quản lý trật tự xây dựng (TTXD).

Nhân dân ủng hộ là yếu tố quyết định trong công tác giải phóng mặt bằng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoài Đức Trần Văn Nghĩa cho biết, thực hiện QCDC đã góp phần đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”.

Trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ sở ngày càng được nâng cao. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố, nâng lên và tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Cụ thể, từ tháng 1/2021 đến nay, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện GPMB các nhóm dự án như: giao thông, trường học, đất dịch vụ, đấu giá, vườn hoa, sân chơi thể dục, thể thao, cụm công nghiệp và một số dự án công cộng. Với 38 dự án, liên quan đến 2.443 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 31,76ha, số tiền chi trả 354,18 tỷ đồng.

Theo đồng chí Trần Văn Nghĩa, huyện và các xã đã thực hiện nghiêm túc những việc phải công khai để người dân trong diện thu hồi đất được biết về quy hoạch dự án, các quyết định thu hồi đất, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác GPMB, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đến nay, đã thực hiện công khai 55 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của 22 dự án với 2.717 hộ, tổng diện tích 37,18ha và số tiền là 409 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, hộ gia đình bị thu hồi đất đã được các đơn vị chức năng giải quyết, trả lời theo đúng quy định của pháp luật. Do thực hiện tốt QCDC trong công tác bồi thường GPMB, các công trình, dự án có GPMB trên địa huyện cơ bản nhận được sự đồng thuận của nhân dân, việc bàn giao mặt bằng đảm bảo đúng tiến độ.

Đối với công tác quản lý TTXD, đồng chí Nghĩa thông tin, từ tháng 1/2021 đến nay, huyện đã cấp 425 giấy phép xây dựng. Nhân dân tham gia ý kiến chủ yếu thông qua họp đại diện hộ gia đình, thông qua các cuộc họp của các tổ chức trong hệ thống chính trị, các buổi tiếp xúc cử tri. Khi lấy ý kiến, chính quyền cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan và tiếp thu đầy đủ các ý kiến phù hợp do nhân dân đóng góp để tổng hợp, quyết định các vấn đề theo thẩm quyền.

Nhân dân ủng hộ là yếu tố quyết định trong công tác giải phóng mặt bằng
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoài Đức Trần Văn Nghĩa báo cáo tại buổi kiểm tra

Nhờ thực hiện tốt QCDC trong quản lý TTXD trên địa bàn huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác đầu tư xây dựng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát và phản biện xã hội cũng được tăng cường. Nhờ vậy đã giảm số công trình xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn huyện và góp phần quan trọng xây dựng ý thức chấp hành pháp luật của công dân, giúp chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác quản lý đô thị theo quy hoạch…

Tăng cường đối thoại với nhân dân

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, GPMB là khâu khó khăn nhất trong quá trình triển khai một dự án bởi nó tác động trực tiếp đến lợi ích của người dân. Sự đồng thuận, ủng hộ của người dân là yếu tố quyết định để có thành công trong công tác GPMB. Trong khi huyện Hoài Đức nằm trong lộ trình phát triển lên quận nên có tốc độ đô thị hoá cao và đang phải giải quyết 21 dự án chậm triển khai. Đặc biệt, tới đây huyện sẽ GPMB Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô nên khối lượng công việc liên quan công tác GPMB, thu hồi đất phục vụ thi công dự án rất lớn.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, qua kiểm tra, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đã được Huyện ủy Hoài Đức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt là việc xây dựng và triển khai việc thực hiện QCDC trong loại hình mới, trong đó có việc xây dựng và thực hiện QCDC trong công tác GPMB và quản lý TTXD.

Điều này được thể hiện bằng việc Huyện ủy đã ban hành 8 văn bản lãnh đạo, trong đó có Chỉ thị số 26-CT/HU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và TTXD trên địa bàn huyện. Đồng thời, huyện ban hành quy chế nội bộ thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện; quy chế dân chủ trong công tác quản lý TTXD ở các xã, thị trấn trên địa bàn.

Đối với công tác quản lý TTXD được huyện rà soát, niêm yết công khai trình tự và nội dung các thủ tục cấp phép xây dựng, thông tin quy hoạch theo đúng quy định hiện hành.

Nhân dân ủng hộ là yếu tố quyết định trong công tác giải phóng mặt bằng
Quang cảnh buổi làm việc

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá, nhờ thực hiện tốt QCDC trong công tác bồi thường, GPMB, quản lý TTXD nên huyện cơ bản nhận được sự đồng thuận của nhân dân và việc bàn giao mặt bằng đảm bảo đúng tiến độ, công tác TTXD được đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, trách nhiệm của người đứng đầu và công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được nâng cao.

Dù vậy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, nên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về thực hiện dân chủ ở cơ sở, gắn với dân vận chính quyền.

Ngoài ra, gắn việc thực hiện QCDC với các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, địa phương, cơ sở. Tăng cường đối thoại để tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ. Đặc biệt, trong triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác GPMB, tái định cư Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn Thành phố.

Bên cạnh đó, huyện Hoài Đức cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi để nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để thúc đẩy việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, hướng tới chính quyền phục vụ, cung cấp các dịch vụ số mới dựa trên nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị các sở, ngành của Thành phố giúp đỡ, tư vấn và hướng dẫn huyện giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vụ cháy khu nhà trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương: Ông Hiệp "khùng" bị đề nghị mức án 9-10 năm tù

Vụ cháy khu nhà trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương: Ông Hiệp "khùng" bị đề nghị mức án 9-10 năm tù

(LĐTĐ) Nhận định bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (Hiệp "khùng") có lỗi trong việc vận hành nhà trọ không phép, không đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), ...
CLB bóng đá Công an Hà Nội trình làng loạt tân binh sau ít ngày chuyển giao

CLB bóng đá Công an Hà Nội trình làng loạt tân binh sau ít ngày chuyển giao

(LĐTĐ) Trước thềm V-League 2023, Câu lạc bộ (CLB) Công an Hà Nội mới đây đã trình làng hàng loạt tân binh mới, trong đó có nhiều tên tuổi trong giới ...
Thúc đẩy hợp tác và kết nối đầu tư công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc về Blockchain

Thúc đẩy hợp tác và kết nối đầu tư công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc về Blockchain

(LĐTĐ) Sự bắt tay hợp tác giữa Hiệp hội Blockchain Việt Nam, Hiệp hội Content NFT Hàn Quốc và kênh NBN Hàn Quốc không chỉ góp phần thắt chặt mối quan ...
60 giờ Online Friday 2022: Cơ hội “săn sale” lớn nhất năm với hàng ngàn ưu đãi lớn

60 giờ Online Friday 2022: Cơ hội “săn sale” lớn nhất năm với hàng ngàn ưu đãi lớn

(LĐTĐ) “Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday 2022” sẽ có đổi mới táo bạo phù hợp với xu hướng phát ...
Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Công đoàn huyện Thạch Thất lần thứ XI

Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Công đoàn huyện Thạch Thất lần thứ XI

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện khóa X.
Chung tay bảo vệ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn

Chung tay bảo vệ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn

(LĐTĐ) Hướng tới bảo vệ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi số an toàn, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng Cơ sở dữ liệu chống lừa đảo ...
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khuyến khích kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo vào các ngành mới nổi

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khuyến khích kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo vào các ngành mới nổi

(LĐTĐ) Trước đông đảo các nhà đầu tư hàng đầu châu Âu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, giảm ...

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khuyến khích kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo vào các ngành mới nổi

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khuyến khích kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo vào các ngành mới nổi

(LĐTĐ) Trước đông đảo các nhà đầu tư hàng đầu châu Âu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, khuyến khích kinh tế xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn. Thúc đẩy hợp tác công tư, đa dạng hoá chuỗi cung ứng, đa dạng hoá sản phẩm, thị trường. Khuyến khích đổi mới sáng tạo vào các ngành mới nổi.
Phật giáo Việt Nam đạt được nhiều thành tựu nổi bật

Phật giáo Việt Nam đạt được nhiều thành tựu nổi bật

(LĐTĐ) Sáng nay (28/11), tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự Đại hội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét khả năng tổ chức kỳ họp bất thường

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét khả năng tổ chức kỳ họp bất thường

(LĐTĐ) Ngày 28/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 17 (phiên họp thường kỳ tháng 11/2022).
Thế giới tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng bền vững của Việt Nam

Thế giới tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng bền vững của Việt Nam

Tại các sự kiện quốc tế lớn diễn ra trong tuần qua ở Hà Nội, các chuyên gia, tổ chức quốc tế, các quỹ đầu tư đã chia sẻ nhận định và bày tỏ tin tưởng về tiềm năng tăng trưởng bền vững tại Việt Nam.
Xử lý dứt điểm vướng mắc, thúc đẩy 5 dự án trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh

Xử lý dứt điểm vướng mắc, thúc đẩy 5 dự án trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các bộ, ngành xử lý dứt điểm những vướng mắc, thúc đẩy 5 dự án trọng điểm gồm: 2 dự án đường sắt đô thị; đường Vành đai 3 thành phố; Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Tây Ninh. Thủ tướng yêu cầu thành lập tổ công tác để xử lý những vấn đề đang vướng mắc.
Biểu dương 299 cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022

Biểu dương 299 cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022

(LĐTĐ) Sáng nay (27/11), tại Thủ đô Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022. Hội nghị là dịp để cán bộ Mặt trận cơ sở giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm nhằm nhân rộng các tấm gương tiêu biểu xuất sắc, các mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả trong công tác Mặt trận.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển vùng Đông Nam Bộ

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển vùng Đông Nam Bộ

(LĐTĐ) Ngày 26/11, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và xúc tiến đầu tư Vùng.
Định hướng "tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới" để khu vực Đông Nam Bộ phát triển mạnh mẽ

Định hướng "tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới" để khu vực Đông Nam Bộ phát triển mạnh mẽ

(LĐTĐ) Tại Hội nghị về phát triển vùng Đông Nam Bộ và xúc tiến đầu tư vùng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm "phát triển phải nhanh, hài hoà, bao trùm, tổng thể và bền vững". Định hướng nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng đã phân tích sâu về "tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới" giúp khu vực Đông Nam Bộ phát triển mạnh mẽ.
Việt Nam sẵn sàng tăng cường đóng góp vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Việt Nam sẵn sàng tăng cường đóng góp vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

(LĐTĐ) Tại buổi tiếp ông Jean-Pierre Lacroix - Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng tăng cường đóng góp tích cực vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong thời gian tới và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về năng lực, chuyên môn từ Liên hợp quốc và các đối tác.
Hợp tác thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng bền vững trong ASEAN hậu Covid-19

Hợp tác thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng bền vững trong ASEAN hậu Covid-19

(LĐTĐ) Từ ngày 25-26/11, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ 45 của Liên đoàn các Hội Kinh tế Đông Nam Á (FAEA-45) với chủ đề “Phục hồi và tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN sau đại dịch Covid-19 và trong bối cảnh nền kinh tế quốc tế có những biến động lớn” do Liên đoàn FAEA phối hợp Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (VEA) tổ chức.
Xem thêm
Phiên bản di động