M
09/04/2021 23:04

Ngành Bảo hiểm xã hội tiếp tục cắt giảm thêm 2 thủ tục hành chính

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ 114 thủ tục hành chính, đến nay, ngành đã nỗ lực cắt giảm xuống còn 25 thủ tục hành chính, góp phần giúp doanh nghiệp và người dân giảm đáng kể thời gian, chi phí trong các giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Tăng cường phòng chống dịch, đẩy mạnh giải quyết thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến Ngành Bảo hiểm xã hội: Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn diện Ngành Bảo hiểm xã hội: Tích cực thực hiện Chính phủ số, quốc gia số

Theo Quyết định số 222/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có thêm 2 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, gồm: 1 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp do đã được quy định chi tiết tại các thủ tục hành chính liên quan, đó là thủ tục “Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người có từ 2 sổ bảo hiểm xã hội trở lên có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trùng nhau, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng”;

1 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế do không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đó là “Khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế”.

Ngành Bảo hiểm xã hội tiếp tục cắt giảm thêm 2 thủ tục hành chính
Từ 114 thủ tục hành chính, đến nay, ngành Bảo hiểm xã hội đã nỗ lực cắt giảm xuống còn 25 thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Như vậy, hiện mỗi lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế chỉ còn 3 thủ tục hành chính, thay vì 4 thủ tục như trước.

Đồng thời, trong 25 thủ tục hành chính có 24 thủ tục hành chính được thay thế trên cơ sở tiếp tục điều chỉnh quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thiết kế lại biểu mẫu kê khai theo quy định của pháp luật và thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam… nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Quyết định số 222/QĐ-BHXH được ban hành dựa trên cơ sở các quy trình nghiệp vụ đã được điều chỉnh, đơn giản hóa theo quy định của pháp luật và theo thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Việc ban hành Quyết định không chỉ góp phần tiếp tục hoàn thiện công tác cải cách hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam mà còn đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

B.D

Nguồn :