M
16:49 | 14/06/2019

Công đoàn Viên chức Việt Nam:

Nâng chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ người lao động

(LĐTĐ) Nhằm tập trung các nguồn lực và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ), mới đây, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 136/KH-CĐVC thực hiện chương trình “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018 – 2023”.  

nang chat luong hieu qua nhiem vu dai dien bao ve nguoi lao dong Công đoàn Viên chức Việt Nam trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
nang chat luong hieu qua nhiem vu dai dien bao ve nguoi lao dong Công đoàn Viên chức Việt Nam: Tổ chức Tháng Công nhân 2019 đảm bảo thiết thực, hiệu quả
nang chat luong hieu qua nhiem vu dai dien bao ve nguoi lao dong Sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công Công đoàn Viên chức Việt Nam kỳ thứ 17

Theo đó, Công đoàn Viên chức Việt Nam đặt ra 7 mục tiêu cần phấn đấu nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Trước hết, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam phấn đấu hàng năm có 98% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; từ 95% trở lên doanh nghiệp nhà nước và 60% trở lên các loại hình doanh nghiệp khác tổ chức hội nghị người lao động; 90% trở lên doanh nghiệp nhà nước và 70% trở lên các loại hình doanh nghiệp khác tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Cùng đó, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam phấn đấu có từ 70% trở lên doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) ký kết thỏa ước lao động tập thể; trong đó có ít nhất 45% thỏa ước lao động tập thể được phân loại chất lượng loại B trở lên và phấn đấu 100% số vụ việc liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, tổ chức Công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng có đại diện công đoàn tham gia.

nang chat luong hieu qua nhiem vu dai dien bao ve nguoi lao dong
Công đoàn Viên chức Việt Nam tọa đàm về nâng cao chất lượng công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng đặt mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ công đoàn được phân công làm công tác an toàn, vệ sinh lao động ở công đoàn cấp trên cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và 100% các vụ tai nạn lao động nặng và tai nạn lao động chết người có đại diện CĐCS tham gia điều tra. Đặc biệt, Công đoàn Viên chức Việt Nam đặt mục tiêu sẽ dành 2% nguồn thu tài chính hàng năm cho nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ công đoàn và người lao động.

Để thực hiện các mục tiêu nói trên, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ triển khai 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Cụ thể, cùng với đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể thông qua việc đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể tại doanh nghiệp; tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và khai thác hiệu quả thư viện thoả ước lao động tập thể của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Cùng đó, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng sẽ tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật bằng việc đa dạng hóa nội dung, phương thức tư vấn pháp luật, đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật tại nơi làm việc. Đặc biệt, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ đẩy mạnh công tác tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội gắn với công tác tuyên truyền, hướng dẫn thi hành pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách liên quan đến CBCCVCLĐ và tổ chức Công đoàn.

Qua thanh tra, kiểm tra, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ kiến nghị kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích của CBCCVCLĐ.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng sẽ thực hiện có hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp làm công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị các công đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị đảm bảo hiệu quả đồng thời bố trí nguồn lực cần thiết để đảm bảo tổ chức thực hiện hiệu quả, đạt mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch đề ra.

Phạm Diệp

Nguồn :