M
15:26 | 12/10/2019

Xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì:

Nâng cao vai trò quản lý, đáp ứng nhu cầu của người dân

(LĐTĐ) Thời gian qua, với mục tiêu xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, Ủy ban nhân dân xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì đã thực hiện có hiệu quả các nội dung “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019” và tiếp tục thực hiện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của người dân.

nang cao vai tro quan ly dap ung nhu cau cua nguoi dan Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn tại quận Long Biên đạt 100%
nang cao vai tro quan ly dap ung nhu cau cua nguoi dan Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng
nang cao vai tro quan ly dap ung nhu cau cua nguoi dan Hà Nội hướng dẫn người dân chỉ thực hiện 1 lần đối với hồ sơ, thủ tục hành chính cần bổ sung, hoàn thiện

Theo đó, Ủy ban nhân dân xã Yên Mỹ đã niêm yết công khai và thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức thực hiện tốt “Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”; phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, từng cán bộ, công chức đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo.

Xã đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ theo hướng đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả và thực hiện đánh giá, xếp loại công tác hàng tháng đối với cán bộ, công chức, trưởng thôn, người lao động theo quy định.

nang cao vai tro quan ly dap ung nhu cau cua nguoi dan
Từ đầu năm 2019, đời sống người dân xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì đi vào ổn đinh, không có tình trạng khiếu nại vượt cấp.

Để đảm bảo giải quyết những vướng mắc của nhân dân, Ủy ban nhân dân xã thường xuyên rà soát danh mục, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính cũng như quán triệt bộ phận tiếp nhận giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính thực hiện tốt “10 nội dung yêu cầu”, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức khi tham gia giao dịch hành chính.

Xã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong quản lý, điều hành và giải quyết các thủ tục hành chính, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, đến nay công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đúng quy định, không có khiếu kiện đông người vượt cấp. Các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công khai, minh bạch trong sử dụng ngân sách nhà nước được triển khai có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã Yên Mỹ cũng đã triển khai thực hiện hiệu quả ứng dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp. Theo đó, xã đã giải quyết đúng hẹn, đúng quy trình và thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2, 3 đối với 1228 hồ sơ hành chính đạt 100%.

Ngoài ra, thực hiện quy chế dân chủ, Ủy ban nhân dân xã đã triển khai xin ý kiến nhân dân nâng mức đóng góp tự nguyện xây dựng quỹ “Bảo vệ môi trường, duy trì trồng, chăm sóc hoa, cây xanh” trên địa bàn xã từ 1.000 đồng lên 2.000 đồng/nhân khẩu, đã được nhân dân đồng tình ủng hộ cao và thống nhất thu quỹ từ tháng 4/2019.

Lương Hằng

Nguồn :