M
17:39 | 04/10/2019

Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn tại quận Long Biên đạt 100%

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân quận Long Biên cho biết: Đến nay, quận đã công bố, ban hành 261 thủ tục hành chính cấp quận và 160 thủ tục hành chính cấp phường, góp phần tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch.

ty le ho so duoc giai quyet dung han tai long bien dat 100 Tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt”
ty le ho so duoc giai quyet dung han tai long bien dat 100 Quận Long Biên: Lấy ý kiến người dân về Dự án xây dựng tuyến đường mới
ty le ho so duoc giai quyet dung han tai long bien dat 100 Quận Long Biên tập huấn triển khai phần mềm quản lý đoàn viên

Ủy ban nhân dân quận Long Biên cho biết: Phong trào thi đua trong thực hiện cải cách hành chính, thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” được các ban, ngành, đoàn thể và các phường trên địa bàn quận triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đổi mới.

ty le ho so duoc giai quyet dung han tai long bien dat 100
Mô hình "Một cửa thân thiện, gần dân" tại phường Việt Hưng, quận Long Biên

Cụ thể, các hoạt động, phần việc đều đảm bảo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả công việc” gắn trách nhiệm người đứng đầu.

Bà Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên cho biết: Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, quận đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức theo khung năng lực vị trí việc làm. Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân thông qua việc xây dựng "Mô hình một cửa thân thiện, gần dân”, Mô hình “Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo”; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại các trường học, đơn vị.

Kết quả: Tính đến ngày 20/8/2019, Bộ phận một cửa quận Long Biên và các phường đã tiếp nhận, giải quyết 60.349 thủ tục hành chính, trong đó: Cấp quận đã giải quyết 5.602 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,58%; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 100%; cấp phường: Đã giải quyết 53.687 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,58%; tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 100% .

Bên cạnh đó, quận duy trì công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, thẩm định tính pháp lý 61 hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính, 13 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính; tiến hành hòa giải 131/142 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt 92%.

Các ban, ngành, đoàn thể quận đã tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với 30 hội nghị tuyên truyền, thu hút 4.996 lượt người tham dự, tổ chức 705 buổi phát thanh.

9 tháng đầu năm, quận Long Biên đã tiến hành 4 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Đã giải quyết 324/374 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ giải quyết 86,63%, đang giải quyết 50 đơn. Tỷ lệ đơn giải quyết đơn đúng hạn đạt 98,18%.

Quận cũng duy trì thực hiện tốt 6 Quy chế dân chủ trong các lĩnh vực công tác. Thường xuyên cập nhật, cung cấp đến các phường các văn bản cần niêm yết công khai, góp phần làm minh bạch các quy định của pháp luật, trình tự, thủ tục, làm cơ sở để nhân dân, các đoàn thể giám sát công tác triển khai và thực hiện các quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo quận, năm 2019 là năm “tăng tốc, bứt phá” để hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 - 2020) và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020; năm quận Long Biên tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”, bên cạnh chủ đề chung của Thành phố năm 2019 về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Với quyết tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận Long Biên, sự cố gắng, nỗ lực của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, quận Long Biên đang tiến dần tới mục tiêu: Xây dựng quận Long Biên văn minh, từng bước hiện đại.

Bảo Duy

Nguồn :