M
17/01/2021 13:06

Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021 - 2025:

Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

Kiến nghị giáo viên bậc học mầm non được nghỉ hưu sớm Hiệu quả từ cuộc thi “Cùng bé thu gom vỏ hộp giấy” Lấy trẻ làm trung tâm thay đổi diện mạo giáo dục mầm non

Theo đó, kế hoạch đặt ra mục tiêu chung là phát triển giáo dục mầm non Thủ đô đảm bảo duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị điều kiện phổ cập cho trẻ em 4 tuổi, nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non và tiếp cận quốc tế.

Triển khai 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển giáo dục mầm non
Xây dựng mạng lưới trường, lớp mầm non theo hướng trường học xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế

Đồng thời xây dựng mạng lưới trường, lớp mầm non theo hướng trường học xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm, có chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, phong cách đẹp; đổi mới công tác quản lý cơ sở giáo dục mầm non, nâng cao năng lực tự chủ của cơ sở giáo dục mầm non; xây dựng mô hình phối hợp hỗ trợ gia đình, cộng đồng, nhà trường trong chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tốt cho trẻ mầm non vào lớp Một.

Ngoài ra, kế hoạch cũng đặt ra những mục tiêu cụ thể về huy động trẻ mầm non trong độ tuổi đi học, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non và tiếp cận quốc tế: Huy động ít nhất 55% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo (tỷ lệ huy động công lập 70%, ngoài công lập 30%); 100% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày và ăn bán trú; 100% trẻ đi học được theo dõi sức khỏe, duy trì tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2 %/năm, tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì được khống chế...

Về xây dựng mạng lưới trường lớp theo hướng trường học xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế: Sắp xếp mạng lưới trường lớp mầm non, mở rộng hoặc gom điểm lẻ, trường nhỏ phù hợp; xây dựng trường mầm non công lập trên địa bàn khu công nghiệp, khu chế xuất và khu đô thị cao tầng; phấn đấu số lượng trẻ em/nhóm, lớp đảm bảo đúng quy định; phấn đấu có 80 - 85% trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia, đồng bộ đồ dùng thiết bị, học liệu phù hợp địa phương và hướng tới hiện đại, trong đó ít nhất 10% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; 100% trường mầm non có Website, trang thông tin điện tử, phòng máy tính cho trẻ...

Về xây dựng, phát triển đội ngũ và thực hiện chính sách: Đảm bảo bố trí đủ đội ngũ giáo viên theo định mức quy định; phấn đấu đến hết năm 2025, 100% giáo viên trong độ tuổi đạt trình độ đào tạo hoặc được cử đi đào tạo Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 100% cán bộ quản lý có trình độ Đại học sư phạm trở lên theo kế hoạch nâng chuẩn trình độ đào tạo cho cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của Thành phố và được thăng hạng theo quy định; 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn Hiệu trưởng, 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp, ít nhất 90% mức độ khá trở lên...

Để đạt được những mục tiêu này, kế hoạch xác định 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần thực hiện là: Đổi mới công tác quản trị cơ sở giáo dục mầm non, nâng cao năng lực tự chủ của cơ sở giáo dục mầm non; hoàn thiện xây dựng mạng lưới trường lớp theo hướng trường học xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế;

Xây dựng đội ngũ nhà giáo theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp và thực hiện chính sách; xây dựng mô hình trường mầm non hiện đại, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; đẩy mạnh công tác truyền thông, kết nối gia đình, cộng đồng, nhà trường trong chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em; đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế.

P.T

Nguồn :