M
07/04/2021 16:53

Mức xử phạt hành vi sử dụng Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân không đúng cách

(LĐTĐ) Thời gian qua, người dân trên cả nước đặc biệt quan tâm đến thủ tục cấp Căn cước công dân gắn chíp. Tuy nhiên, ít người biết về mức xử phạt đối với trường hợp quản lý, sử dụng Chứng minh nhân dân và Căn cước công dân không đúng cách…

Chứng minh nhân dân 9 số có còn hiệu lực? Đổi Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân gắn chíp có thay đổi số? Thủ tục cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân

Về vấn đề trên, Luật sư Nguyễn Ngọc Anh – Đoàn luật sư thành phố Hà Nội trả lời:

- Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình thì các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng Chứng minh nhân dân sau được áp dụng xử phạt vi phạm hành chính gồm:

“1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không xuất trình chứng minh nhân dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền;

b) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, đổi chứng minh nhân dân;

c) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thu hồi, tạm giữ chứng minh nhân dân khi có yêu cầu của người có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Sử dụng chứng minh nhân dân của người khác để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;

b) Tẩy xóa, sửa chữa chứng minh nhân dân;

c) Thuê, mượn hoặc cho người khác thuê, mượn chứng minh nhân dân để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Khai man, giả mạo hồ sơ, cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp chứng minh nhân dân;

b) Làm giả chứng minh nhân dân;

c) Sử dụng chứng minh nhân dân giả.

4. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với hành vi thế chấp chứng minh nhân dân để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.

5. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa chứng minh nhân dân; khai man, giả mạo hồ sơ, cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp chứng minh nhân dân; làm giả chứng minh nhân dân; sử dụng chứng minh nhân dân giả.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thu hồi chứng minh nhân dân đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa chứng minh nhân dân”.

- Đối với các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến việc quản lý, sử dụng Căn cước công dân chưa được quy định trong Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, vì vậy không có cơ sở để áp dụng xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến việc quản lý, sử dụng Căn cước công dân. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân phát hiện việc công dân sử dụng chứng minh nhân dân hoặc hồ sơ cấp, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân để được cấp thẻ Căn cước công dân thì có thể áp dụng các quy định của Nghị định số 167/NĐ-CP để xử phạt về các hành vi vi phạm tương ứng trong cấp, quản lý và sử dụng Căn cước công dân.

T.Tr

Nguồn :