M
22/03/2021 22:28

Mang Xuân yêu thương đến với 800 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Herbalife Việt Nam vừa tổ chức Chương trình Xuân yêu thương cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các trung tâm Casa Herbalife Nutrition.

Tổ chức chuỗi Ngày hội dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Tổ chức Ngày hội Trung thu ý nghĩa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn Hơn 500 học sinh Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn được hỗ trợ dinh dưỡng

Chương trình Casa Herbalife Nutrition của Quỹ Herbalife Nutrition được triển khai tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm vào năm 2013 và được mở rộng đến Nhà nuôi trẻ Hướng Dương năm 2014, Hội Phụ nữ Từ thiện thành phố Hồ Chí Minh (WOCA) và Trường Trung học cơ sở Xã Đàn năm 2018 nhằm giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày.

Bên cạnh việc hỗ trợ tài chính hàng năm cho chương trình Casa Herbalife Nutrition, Xuân yêu thương là một trong nhiều hoạt động mà các thành viên độc lập và nhân viên Herbalife Việt Nam thường xuyên tổ chức cho hơn 800 cháu thiếu nhi tại các trung tâm này.

Mang Xuân yêu thương đến với 800 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Chương trình Xuân yêu thương được tổ chức tại Nhà nuôi trẻ Hướng Dương
Mang Xuân yêu thương đến với 800 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Chương trình Xuân yêu thương được tổ chức tại Mái ấm Bà Chiểu, Hội Phụ nữ Từ thiện thành phố Hồ Chí Minh
Mang Xuân yêu thương đến với 800 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Chương trình Xuân yêu thương được tổ chức tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm

B.D

Nguồn :