M
30/10/2020 14:46

Lồng ghép giáo dục kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

(LĐTĐ) Nội dung giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bảo đảm thống nhất giữa các cấp học, trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân và không làm thay đổi quy định khung về chương trình giáo dục chính khóa của các cấp học, trình độ đào tạo.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại khu tập thể cũ An toàn của người lao động là ưu tiên hàng đầu Đưa kiến thức phòng cháy, chữa cháy đến chung cư

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo Thông tư quy định việc lồng ghép kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy, hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra để lấy ý kiến rộng rãi.

Lồng ghép giáo dục kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học
Lồng ghép giáo dục kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học. (Ảnh minh họa)

Theo dự thảo Thông tư, thời lượng giáo dục kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với giáo dục mầm non sẽ được thực hiện đảm bảo hợp lý, không áp đặt, khiên cưỡng, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của trẻ.

Đối với học sinh tiểu học là 5 tiết/năm học (1 buổi), học sinh trung học cơ sở là 10 tiết/năm học (2 buổi), học sinh trung học phổ thông và học viên trung tâm giáo dục thường xuyên là 15 tiết/năm học (3 buổi).

Đối với sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, thời lượng thực hiện đảm bảo hợp lý phù hợp với kế hoạch đào tạo hằng năm, bảo đảm tổ chức tối thiểu 4 buổi/khóa học (5 tiết học/một buổi).

Về phương pháp tổ chức, dự thảo Thông tư cũng nêu rõ: Đối với giáo dục mầm non sẽ lồng ghép thông qua các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ hằng ngày; nội dung giáo dục phát triển thể chất; sử dụng phương pháp giáo dục trực quan, minh họa.

Đối với giáo dục phổ thông: Lồng ghép trong nội dung các bài học của môn học trong chương trình giáo dục chính khóa; thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, hoạt động giáo dục kỹ năng sống và trong các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt hè.

Đối với giáo dục đại học: Lồng ghép trong các môn học chính khóa, các hoạt động ngoại khóa; phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức hoạt động đào tạo, thực hành phù hợp với nội dung chương trình đào tạo của các nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lấy ý kiến đóng góp dự thảo Thông tư quy định việc lồng ghép kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy, hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục đến hết ngày 9/12/2020.

T.P

Nguồn :