M
14/01/2021 22:58

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì phát động phong trào thi đua năm 2021

(LĐTĐ) Sáng nay (14/1/2021), Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì đã phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động và ký Giao ước thi đua năm 2021.

Cụm thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2020 Cụm thi đua số 1 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2020

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác Thi đua - Khen thưởng của tổ chức Công đoàn huyện Thanh Trì năm 2020, hưởng ứng các phong trào thi đua do Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội và huyện Thanh Trì phát động; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đã phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động và các cấp Công đoàn huyện năm 2021 với nhiều nội dung thiết thực.

Theo Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021, đối với đối với khối doanh nghiệp, phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2021; Vận động công nhân lao động ra sức thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, tăng năng suất lao động; Thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa tận dụng các cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới;

Công đoàn huyện Thanh Trì ký Hiệp ước thi đua năm 2021
Các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở đại diện cho công đoàn các khối huyện Thanh Trì ký Giao ước thi đua năm 2021

Công đoàn các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên. Trong đó, tập trung tổ chức chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động như: tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động ... góp phần ngăn ngừa, hạn chế các tranh chấp lao động, đình công xảy ra;

Tập trung cụ thể hóa thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hà Nội vào các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”…;

Thi đua nâng cao chất lượng hoạt động thương lượng, đối thoại tại nơi làm việc, thực hiện quy chế dân chủ; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành.

Các đơn vị khối hành chính sự nghiệp thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV, Nghị quyết XII Đại hội Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ X. Thi đua đẩy mạnh các hoạt chăm lo đời sống thiết thực và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, các cấp Công đoàn huyện tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua thành 02 đợt: Đợt 1 từ tháng 01/01/2021 đến 30/6/2021 với chủ đề “Chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng- Mừng sinh nhật Bác”. Đợt 2 từ 01/7/2021 đến 31/12/2021 với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021”.

Sau khi phát động, các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở đại diện cho công đoàn các khối đã lên ký Giao ước quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua năm 2021.

Bảo Thoa

Nguồn :