M
15/06/2020 19:39

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Chú trọng chăm lo cho lao động nữ

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã tập trung chăm lo bảo vệ, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của nữ công trong tình hình mới.    

lien doan lao dong huyen my duc chu trong cham lo cho lao dong nu Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động
lien doan lao dong huyen my duc chu trong cham lo cho lao dong nu Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Quan tâm chăm lo đời sống người lao động

Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa. Đồng thời chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động trong nữ công nhân viên chức lao động.

Các cấp Công đoàn huyện đã có 100% công đoàn cơ sở thành lập được Ban nữ công quần chúng, xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban nữ công quần chúng. Các cấp công đoàn đã tổ chức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia ý kiến xây dựng, các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam về công tác phụ nữ trong tình hình mới và công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng để chăm lo, bảo vệ, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ, đảm bảo các chế độ về tiền lương, tiền thưởng, chế độ thai sản, khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động và các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ. Liên đoàn Lao động huyện phát hành 130 cuốn sổ tay nữ công năm 2020 cho các cấp Công đoàn.

Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với các ngành chức năng của huyện kiểm tra 03 doanh nghiệp về thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ. Tuyên truyền về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản trong nữ công nhân viên chức lao động.

lien doan lao dong huyen my duc chu trong cham lo cho lao dong nu
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã phát động nữ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị tham gia hưởng ứng “Tuần lễ mặc áo dài”.

Các cấp công đoàn trong huyện quan tâm chăm lo đến đời sống của nữ công nhân viên chức lao động, con công nhân viên chức lao động, thăm hỏi tặng quà nữ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi, giúp đỡ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho 1 nữ công nhân viên chức lao động.

Các cấp công đoàn đã tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Nhân ngày “Gia đình Việt Nam” 28/6, LĐLĐ huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa của việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và tổ chức biểu dương 126 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu…

Theo bà Nguyễn Thị Hòa – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tổ chức tuyên truyền ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tổ chức các hoạt động trong nữ công nhân viên chức lao động.

Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chỉ thị số 03/CT-TLĐ của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động giai đoạn (2010 - 2020).

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Mẹ lao động giỏi, con học giỏi ". Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục về bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc và động viên chị em tham gia viết sáng kiến, sáng tạo phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn góp phần phát triển kinh tế văn hoá xã hội của huyện.

H.D

Nguồn :