LĐLĐ huyện Mê Linh tổng kết hoạt động công đoàn khối Giáo dục năm học 2022 - 2023

(LĐTĐ) Sáng nay (22/8), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối Giáo dục năm học 2022 - 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.
Hướng các phong trào thi đua thực sự mang lại hiệu quả LĐLĐ huyện Mê Linh khen thưởng 24 tập thể, 83 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh cho biết: Đối với công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV), trong năm học 2022 - 2023, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch phối hợp công tác giữa Công đoàn và chính quyền, thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách đối với CBGVNV.

LĐLĐ huyện Mê Linh tổng kết hoạt động công đoàn khối Giáo dục năm học 2022 - 2023
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cùng đó, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) cùng với chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức để sửa đổi các nội quy, quy chế phù hợp với năm học mới như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng; quy chế làm việc, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học; nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến lề lối làm việc, cải thiện điều kiện làm việc; nâng cao chất lượng công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn…

Qua đó, đã phát huy được quyền dân chủ của CBGVNV, tạo môi trường làm việc thân thiện, công khai, minh bạch, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động ổn định và tiến bộ trong nhà trường. Kết quả, năm học 2022 - 2023, có 73/73 đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và 1 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức Hội nghị người lao động, đạt 100%. Việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

LĐLĐ huyện Mê Linh tổng kết hoạt động công đoàn khối Giáo dục năm học 2022 - 2023
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Huy Khánh trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Cờ thi đua, Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho các tập thể.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBGVNV luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được LĐLĐ huyện và Phòng GD&ĐT huyện quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Các CĐCS đã tặng quà cho 452 CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn và con CBGVNV học giỏi nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Tết thiếu nhi (1/6), Tết trung thu, Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân…

Nhằm giúp CBGVNV có thêm thu nhập ngoài giờ làm việc, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình triển khai cho 93 CBGVNV thuộc 9 CĐCS vay vốn tổng số tiền 2 tỷ 810 triệu đồng đề phát triển kinh tế gia đình.

LĐLĐ huyện Mê Linh tổng kết hoạt động công đoàn khối Giáo dục năm học 2022 - 2023
Đồng chí Bùi Thị Thanh Giang, Trưởng ban Nữ công LĐLĐ Thành phố trao Giấy khen của LĐLĐ huyện Mê Linh cho các tập thể.

Cùng với công tác đại diện bảo vệ quyền, chăm lo cho CBGVNV, công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính đặc thù của ngành GD&ĐT được chú trọng triển khai. Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ huyện, các trường học đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Sáng kiến, kinh nghiệm”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Xây dựng nhà trường văn hóa - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch”, “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh có khó khăn”... cũng được đẩy mạnh trong CBGVNV. Đây là những phong trào và cuộc vận động mang tính đặc thù nghề nghiệp sâu sắc, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, góp phần thực hiện thành công đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

LĐLĐ huyện Mê Linh tổng kết hoạt động công đoàn khối Giáo dục năm học 2022 - 2023
Đồng chí Hà Lê Hoàn, Chánh Văn phòng LĐLĐ Thành phố trao Giấy khen của LĐLĐ huyện Mê Linh cho các tập thể.

Kết quả các phong trào thi đua và cuộc vận động trong năm đã mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng CĐCS vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Nhiều đơn vị làm tốt và xuất hiện những cán bộ Công đoàn tiêu biểu, năng nổ trong hoạt động, có nhiều giải pháp để tổ chức hoạt động công đoàn có hiệu quả.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện cũng phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBGVNV; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng tổ chức Công đoàn và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; chú trọng chăm lo đời sống cho nữ CBGVNV; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên và người lao động...

LĐLĐ huyện Mê Linh tổng kết hoạt động công đoàn khối Giáo dục năm học 2022 - 2023
Đồng chí Lê Sỹ Cường, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Mê Linh trao Giấy khen của UBND huyện Mê Linh cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động công đoàn khối Giáo dục trong năm học qua. Phát huy những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố mong muốn thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện phối hợp với chính quyền đồng cấp động viên, phát động các phong trào thi đua, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên.

Cùng đó, đổi mới phương pháp vận động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về mọi mặt góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô. Cùng đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với đặc thù của ngành như: Phong trào thi đua “Hai tốt”; “Sáng kiến, sáng tạo”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”… Qua đó, nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, cải thiện đời sống bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CBGVNV nhà trường; tập trung đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn tại các trường học và hoạt động của Ban Nữ công quần chúng…

LĐLĐ huyện Mê Linh tổng kết hoạt động công đoàn khối Giáo dục năm học 2022 - 2023
Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh Lê Duy Hưng trao Giấy khen của LĐLĐ huyện cho các tập thể.

Ghi nhận những kết quả của các tập thể và cá nhân trong hoạt động công đoàn khối Giáo dục huyện Mê Linh năm học 2022 - 2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể; tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân; Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 9 cá nhân; LĐLĐ huyện Mê Linh tặng Giấy khen cho 37 tập thể và 70 cá nhân.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh Lê Duy Hưng cho biết, phát huy kết quả đạt được trong năm học vừa qua, trong năm học tới, LĐLĐ huyện Mê Linh sẽ chủ động trong việc xây dựng và tổ chức các hoạt động, nêu cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong nhà trường; tích cực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBGVNV; tạo động lực thúc đẩy các thầy, cô giáo nâng cao trình độ, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục...

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hỏa hoạn tại nhà trọ, chung cư cũ: Những hiểm họa được báo trước

Hỏa hoạn tại nhà trọ, chung cư cũ: Những hiểm họa được báo trước

(LĐTĐ) Hai vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm qua khiến 70 người tử vong. Những vụ cháy nhà trọ hay chung cư mini, nơi mà công tác phòng cháy chưa được quan tâm đúng mức, dường như là hiểm họa đã được báo trước.
Tây Hồ đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

Tây Hồ đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Tính đến hết tháng 4, quận Tây Hồ có 19.423 người được hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trong đó, 10.538 người đã có thẻ ATM, đạt 54,26%; 8.895 người nhận tiền mặt, chiếm 45,7%. Trong tháng 5/2024, quận phấn đấu 100% số người được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội chuyển đổi hình thức chi trả bằng tiền mặt sang không dùng tiền mặt.
Cân nhắc quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ

Cân nhắc quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Trong đó, một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là việc bổ sung dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ trong dự án Luật.
Nhà ở cho Công nhân lao động phải quyết liệt thực hiện trong năm 2024 - 2025

Nhà ở cho Công nhân lao động phải quyết liệt thực hiện trong năm 2024 - 2025

(LĐTĐ) Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: Vấn đề căn cốt nhất đối với công nhân lao động là nhà ở. Thành phố đã có chương trình, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Tuy nhiên đến nay vẫn chậm cho nên trách nhiệm là phải làm quyết liệt trong năm 2024 - 2025, để khởi công được và có những dự án hoàn thành, có quỹ nhà cung cấp cho người lao động. Bên cạnh đó, phải thực tế hơn chính sách tiếp cận, từ hồ sơ, thủ tục, quy trình và thực tế hơn các chính sách hỗ trợ, đúng đối tượng, để những người đáng được hưởng phải được hưởng.
Thách thức đạt mục tiêu tăng trưởng gắn liền với bảo vệ môi trường

Thách thức đạt mục tiêu tăng trưởng gắn liền với bảo vệ môi trường

(LĐTĐ) Thực hành ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), cũng như triển khai các mô hình kinh doanh bền vững và tăng trưởng xanh nói chung, không chỉ là xu thế mà còn là điều kiện bắt buộc. Nhiều đối tác thương mại, đầu tư lớn của Việt Nam hiện nay đều đã có những yêu cầu nghiêm ngặt về vấn đề này.
Doanh nghiệp chân chính không hướng tới mục tiêu lợi nhuận thô kệch

Doanh nghiệp chân chính không hướng tới mục tiêu lợi nhuận thô kệch

(LĐTĐ) "Mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận" là quan điểm quá đơn giản và lạc hậu. Rõ ràng mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp phải là mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và cộng đồng chứ không chỉ là mục tiêu lợi nhuận thô kệch.
Phụ nữ Thanh Trì ra mắt mô hình danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử kiểu mẫu

Phụ nữ Thanh Trì ra mắt mô hình danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử kiểu mẫu

(LĐTĐ) Tiếp tục thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, hướng tới kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 70 năm Giải phóng huyện Thanh Trì, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thanh Trì phối hợp với xã Yên Mỹ tổ chức ra mắt mô hình Danh lam thắng cảnh, Di tích lịch sử kiểu tại Khu Văn chỉ xã Yên Mỹ.

Tin khác

Kiến nghị xây dựng thêm nhà ở xã hội để thu hút lực lượng công nhân lao động

Kiến nghị xây dựng thêm nhà ở xã hội để thu hút lực lượng công nhân lao động

(LĐTĐ) Đối thoại trực tiếp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh, công nhân lao động huyện Sóc Sơn kiến nghị lãnh đạo huyện tạo điều kiện giúp cho người lao động được thuận tiện hơn trong thủ tục xin giấy tạm trú, tạm vắng; nghiên cứu phương án xây dựng các khu nhà ở xã hội…
Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội: Tôn vinh nhân viên Hanoitourist tiêu biểu, xuất sắc năm 2024

Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội: Tôn vinh nhân viên Hanoitourist tiêu biểu, xuất sắc năm 2024

(LĐTĐ) Ngay từ những ngày đầu khi phong trào “Nhân viên Hanoitourist tiêu biểu, xuất sắc” được phát động đã được đông đảo công nhân, viên chức, lao động Tổng Công ty Du lịch đón nhận một cách tích cực, đem lại nhiều hiệu quả kinh tế thiết thực và cũng từ phong trào này nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất đã nổi lên như những điểm sáng.
85 đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được đi nghỉ dưỡng sức

85 đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được đi nghỉ dưỡng sức

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, trong các ngày từ 24 đến 26/5/2024, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức kỳ nghỉ dưỡng sức cho đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, suy giảm khả năng lao động, đợt 1, năm 2024.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi nạn nhân trong vụ cháy ở quận Cầu Giấy

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi nạn nhân trong vụ cháy ở quận Cầu Giấy

(LĐTĐ) Chiều 24/5, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã tới Bệnh viện Giao thông Vận tải để thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho 5 nạn nhân trong vụ cháy tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Chương trình “Muôn nẻo yêu thương” và những câu chuyện truyền cảm hứng

Chương trình “Muôn nẻo yêu thương” và những câu chuyện truyền cảm hứng

(LĐTĐ) Ngày 24/5, Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức chương trình “Muôn nẻo yêu thương” số đặc biệt giao lưu với gia đình nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu vượt khó. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng dự Chương trình.
Đối thoại, giải đáp kiến nghị của công nhân, người lao động huyện Sóc Sơn

Đối thoại, giải đáp kiến nghị của công nhân, người lao động huyện Sóc Sơn

(LĐTĐ) Sáng 24/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh đã lắng nghe, chia sẻ, trực tiếp giải đáp thấu đáo nhiều mong mỏi, kiến nghị, đề xuất của công nhân, người lao động trên địa bàn huyện.
Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ gặp gỡ, đối thoại với công nhân, viên chức

Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ gặp gỡ, đối thoại với công nhân, viên chức

(LĐTĐ) Ngày 24/5, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã phối hợp tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2024. Đây là hoạt động thiết thực được tổ chức nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024, hướng đến chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô.
Phong trào "nuôi lợn đất" tiết kiệm tại Trường THCS Hợp Thanh

Phong trào "nuôi lợn đất" tiết kiệm tại Trường THCS Hợp Thanh

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mới đây, tại Trường Trung học cơ sở (THCS) Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã diễn ra Ngày hội "mổ lợn đất" tiết kiệm.
TRỰC TUYẾN: Chuyên đề “Những điểm mới về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội”

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề “Những điểm mới về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/5), tại Hội trường Trung tâm Chính trị quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề: “Những điểm mới về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội”.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những điểm mới về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những điểm mới về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Sáng nay (24/5), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề: “Những điểm mới về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội”. Chương trình có sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, người lao động quận Hai Bà Trưng.
Xem thêm
Phiên bản di động