M
28/10/2020 21:56

Lấy ý kiến các Hội đồng tư vấn của Mặt trận vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng

(LĐTĐ) Ngày 28/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Lấy ý kiến các tổ chức thành viên vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc Cần có chính sách đồng bộ, quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Đây là Hội nghị thứ hai nằm trong chuỗi 4 Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

Lấy ý kiến các Hội đồng tư vấn của Mặt trận vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng
Hội nghị lấy ý kiến các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng tiểu bản Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 7 Hội đồng tư vấn về các lĩnh vực: Dân chủ - Pháp luật; Văn hóa - Xã hội; Khoa học, Giáo dục và môi trường; Kinh tế; Dân tộc; Tôn giáo; Đối ngoại và Kiều bào.

Thời gian qua, Hội đồng đã giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp ý kiến với Đảng, Nhà nước những vấn đề quan trọng liên quan đến xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, những vấn đề về đời sống nhân dân. Tham gia phản biện nhiều dự thảo văn bản Luật mang lại hiệu quả thiết thực.

Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong các cụ, các vị, các đồng chí trên tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, thẳng thắn, chân thành, góp ý những vấn đề chung hoặc những vấn đề cụ thể đã nghiên cứu sâu, am hiểu rộng.

Bên cạnh việc góp ý chung vào dự thảo văn kiện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng mong các cụ, các vị, các đồng chí góp ý sâu sắc hơn vào những đánh giá, nhận định và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để thể hiện được rõ nét sự đổi mới, kết quả của Mặt trận góp vào thành tựu chung của đất nước, đồng thời cũng nêu những mặt hạn chế cần khắc phục; khái quát những nhiệm vụ, những đổi mới, đáp ứng với yêu cầu phát triển của đất nước.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã cho ý kiến góp ý vào: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của thành viên 7 Hội đồng tư vấn, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, với trách nhiệm của mình, Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân vào văn kiện Đại hội Đảng sẽ tiếp tục lắng nghe, tổng hợp các ý kiến đóng góp, chuyển cho Tiểu ban Văn kiện để tiếp tục hoàn thiện dự thảo các báo cáo trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

B.D

Nguồn :