M
22:18 | 19/04/2019

Thực hiện sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy

Làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng

(LĐTĐ) Tin từ Văn phòng Thành ủy cho biết, sáng 18/4, Ban chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội đã họp để đánh giá kết quả công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

lam tot hon nua cong tac tu tuong Hiệu quả sau khi tinh giản bộ máy
lam tot hon nua cong tac tu tuong Tinh giản bộ máy để tăng lương

Báo cáo của cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cho biết, trong những tháng đầu năm 2019, Ban chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, địa phương bám sát kế hoạch năm, tình hình triển khai nhiệm vụ và đã đạt những kết quả quan trọng như: Xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, trình và tiếp thu ý kiến của các cấp Trung ương; xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố năm 2019.

Ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị điều chỉnh đề án vị trí việc làm theo các Quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về ban hành danh mục và bản mô tả vị trí việc làm các ngành xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời xác định chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019; nghiên cứu, thí điểm, đề xuất một số đề án, mô hình quản lý tổ chức mới,...

lam tot hon nua cong tac tu tuong
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp

UBND Thành phố cũng đã chỉ đạo triển khai công tác sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp công lập, các cơ sở trợ giúp xã hội; xây dựng, vận hành Trung tâm điều hành thông minh Thành phố; dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động thôn, tổ dân phố; nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2021; Kế hoạch tổ chức 3 đợt tuyển dụng công chức năm 2019. Các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy đã thực hiện rà soát và xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và mối quan hệ công tác của cơ quan theo Đề án của Thành ủy, thực hiện việc điều chỉnh đề án vị trí việc làm theo các quyết định của Ban Tổ chức Trung ương.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về các đề án thí điểm của 4 quận, huyện về “Sắp xếp, bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn” và Đề án củng cố, kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức của các Đảng bộ khối, Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận và đánh giá cao các cấp, ngành, địa phương của Thành phố đã nhanh chóng, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch công tác đã đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo đã phối hợp tham mưu kịp thời, xây dựng các đề án, mô hình theo Nghị quyết của Trung ương.

Nhờ vậy, việc sắp xếp, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tiếp tục tạo hiệu ứng mạnh mẽ, toàn diện trên cả hệ thống chính trị. Bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, công tác tư tưởng cán bộ được đảm bảo. Thành phố đã chủ động, kịp thời trong xây dựng các phương án triển khai tuyển dụng công chức, nâng mức tự chủ các đơn vị sự nghiệp Thành phố năm 2019.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, trong Quý II cũng như các tháng cuối năm 2019, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục bám sát, thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo, chủ động tham mưu, tích cực phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị theo ý kiến chỉ đạo của Trung ương, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tính hiệu quả.

Cùng với đó, hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án sắp xếp các đảng bộ khối; Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội theo Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII); Triển khai sắp xếp tổ chức lại các đơn vị, tổ chức cấp thôn, tổ dân phố, đơn vị cấp 2 trực thuộc cấp sở,... theo kế hoạch; Triển khai thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021; Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức bảo đảm đúng quy định, triển khai Trung tâm điều hành thông minh của Thành phố,...

Đặc biệt lưu ý đến tính tác động xã hội trong công tác sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy biên chế, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương cần quan tâm làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, công tác tư tưởng, ổn định tâm tư đối với đội ngũ cán bộ được sắp xếp. Các đợt thi tuyển dụng sắp tới cũng cần làm rõ mục tiêu, không làm ảnh hưởng tới yêu cầu tinh giảm biên chế vào năm 2020 của Thành phố.

Nguyễn Công

Nguồn :