M
04/06/2020 17:36

Ký 2 hợp đồng lao động, có được chi trả tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào lương?

(LĐTĐ) Người lao động cùng lúc đăng ký 2 Hợp đồng lao động với 2 công ty, có được hưởng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do chủ sử dụng lao động công ty thứ hai chi trả trực tiếp vào lương hàng tháng không?

ky 2 hop dong lao dong co duoc chi tra tien dong bao hiem xa hoi bao hiem y te vao luong Làm việc 11 ngày/tháng, có phải đóng bảo hiểm xã hội?
ky 2 hop dong lao dong co duoc chi tra tien dong bao hiem xa hoi bao hiem y te vao luong Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Sẽ được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội
ky 2 hop dong lao dong co duoc chi tra tien dong bao hiem xa hoi bao hiem y te vao luong Doanh nghiệp ký hợp đồng thử việc với người lao động có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Bạn đọc có địa chỉ email thuthuy…@gmail.com hỏi: Tôi là người lao động và hiện tại tôi đăng ký cùng lúc 2 hợp đồng lao động với hai công ty kể từ tháng 2/2020.

Cụ thể: Công ty thứ nhất ký Hợp đồng trước và đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho tôi theo mức lương trong hợp đồng lao động. Công ty thứ hai đóng cho tôi 0,5% tiền bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên mức lương tôi đã ký (15 triệu đồng).

Tôi muốn hỏi, tôi có được hưởng mức tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại công ty thứ hai do người sử dụng lao động chi trả trực tiếp vào lương hàng tháng không?

- Vấn đề bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay: Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 186 Bộ luật Lao động năm 2012; khoản 1 Điều 4 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động: Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng lao động của Hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

Người sử dụng lao động của các Hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

B.D

Nguồn :