M
25/02/2021 16:41

Kiện toàn một số chức danh của bộ máy Nhà nước: Để đảm bảo tính nối tiếp

(LĐTĐ) Như tin đã đưa, tại phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 22-23/2 đã quyết định tổ chức Kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV (kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ) vào cuối tháng 3 để hoàn thiện một số chức danh của bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Cả nước đã thực hiện tinh giản biên chế 32.054 người Tinh giản 148 công chức, viên chức, người lao động
Kiện toàn một số chức danh của bộ máy Nhà nước: Để đảm bảo tính nối tiếp
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Cụ thể, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV, dự kiến sẽ khai mạc ngày 24/3, bế mạc ngày 7/4/2021. Để đảm bảo kỳ họp đạt kết quả cao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Phải chuẩn bị tổ chức Kỳ họp một cách chủ động, chu đáo, bảo đảm sự tiếp nối như một dòng chảy liên tục, không bị tắc chỗ nào và không có gì cản trở dòng chảy này”.

Phát biểu về nội dung của Kỳ họp thứ 11, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, đây là Kỳ họp rất quan trọng, chuẩn bị chuyển giao công tác nhân sự, tập trung cao cho kiện toàn một số chức danh của bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ khoá XIV. Do đó, một số nội dung khác nếu “chưa chín”, cần thảo luận thêm và thời gian còn dài thì nên để lại khoá sau tiếp tục xem xét, quyết định.

Liên quan công tác nhân sự, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết sẽ thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, với vị trí yêu cầu người giữ chức vụ phải là đại biểu Quốc hội thì các đồng chí đương nhiệm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi bầu ra Quốc hội khoá XV.

Như chúng ta đã biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (diễn ra từ ngày 26/1 - 1/2/2021) thành công rực rỡ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó gồm 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức, 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Đồng thời, tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã bầu chức danh Tổng Bí thư, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo quy định và nguyện vọng cá nhân, một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XII không tiếp tục tái cử, nên để công tác quản lý Nhà nước được thông suốt, có tính kế tiếp, Phiên họp lần thứ 53 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đã Quyết định tiến hành Kỳ họp thứ 11 vào cuối tháng 3 để thảo luận một số nội dung quan trọng của kỳ họp cuối nhiệm kỳ, trong đó dành phần lớn thời gian thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu hoàn thiện nhân sự một số chức danh của bộ máy Nhà nước.

Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chuẩn bị kỹ của Trung ương, của Ủy Ban thường vụ Quốc hội, Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội sẽ thành công tốt đẹp. Lựa chọn, bổ sung được những chức danh trong bộ máy Nhà nước để tiếp tục vận hành bộ máy thông suốt và hiệu quả đáp ứng được kỳ vọng và nguyện vọng của cử tri.

Lê Hà

Nguồn :