M
09/01/2020 11:09

Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Kiểm toán

(LĐTĐ) Sáng ngày 08/01 tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.  

Thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng
Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết cán bộ nhân viên HDBank và Vietjet
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Thủ tướng Malaysia
Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Kiểm toán
Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cho các tập thể, cá nhân của Kiểm toán Nhà nước

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận Kiểm toán Nhà nước đã ngày càng tạo được niềm tin với Đảng, Nhà nước và nhân dân, thể hiện rõ nét vai trò của mình, hỗ trợ tích cực cho hoạt động của Quốc hội trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Các kết quả kiểm toán là căn cứ quan trọng để Quốc hội xem xét, quyết định và giám sát các nội dung về ngân sách nhà nước và đầu tư công. Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cũng giúp Chính phủ kịp thời nắm được tình hình để tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích của Kiểm toán Nhà nước đã đạt được. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; đề nghị các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Kiểm toán Nhà nước thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Kiểm toán Nhà nước cần chủ động phối hợp và cung cấp các thông tin kịp thời, xác thực phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các địa phương và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật, trong đó tập trung kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và các nội dung phục vụ cho đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, toàn ngành và từng kiểm toán viên nhà nước phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, trách nhiệm, trung thực, bảo đảm nguyên tắc “hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”; đồng thời không ngừng tăng cường sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại hóa trong hoạt động; bảo đảm công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ; phân tích, đánh giá chính xác nguyên nhân để có giải pháp tăng tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Kiểm toán Nhà nước khẩn trương triển khai kế hoạch thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước để các quy định của Luật sớm đi vào cuộc sống; đồng thời rà soát các văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước nhằm tổ chức thực hiện một cách hiệu quả; tập trung hoàn thiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2020-2030 trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 40 vừa qua, thể hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng liên quan đến sắp xếp, tổ chức bộ máy nhà nước hiện nay và cập nhật tinh thần của các dự thảo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới. Sau khi hoàn thiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và phê duyệt.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán nhằm đem lại sự phát triển đột phá, tham gia vào sự phát triển của nền kinh tế số và thích ứng linh hoạt với sự thay đổi nhanh chóng của Cách mạng công nghiệp 4.0; kiện toàn công tác cán bộ, xây dựng, đào tạo đội ngũ công chức, kiểm toán viên trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức, kinh nghiệm phong phú, tính chiến đấu cao, kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, sâu sát, thận trọng.

PV

Nguồn :