M
13/11/2020 21:47

Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi):

Không bổ sung biện pháp cưỡng chế ngừng cấp dịch vụ điện, nước

(LĐTĐ) Với 446/453 (chiếm 92.53%) đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) chính thức được Quốc hội thông qua chiều 13/11. Trong đó, các đại biểu Quốc hội cũng biểu quyết tán thành không bổ sung biện pháp cưỡng chế ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước trong xử phạt hành chính...

Đề nghị không cung cấp điện, nước cho dự án vi phạm Hà Nội: Tòa cao ốc bị cắt điện, nước vì vi phạm về PCCC Thiếu tướng Hoàng Quốc Định: Kiểm soát điện, nước là “cái gậy” để quản lý chung cư

Trước đó, trình bày Báo cáo giải trình Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính tại phiên họp Quốc hội chiều 13/11, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, có ý kiến đề nghị phân định rõ hơn việc xử phạt về từng lần vi phạm trong trường hợp vi phạm hành chính nhiều lần với việc áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính nhiều lần. Có ý kiến đề nghị quy định theo hướng vi phạm hành chính nhiều lần bị áp dụng tình tiết tăng nặng…

Không bổ sung biện pháp cưỡng chế ngừng cấp dịch vụ điện, nước
446/453 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)

Về hình thức xử phạt tại Điều 21 của Luật Xử lý vi phạm hành chính, theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, có ý kiến đề nghị quy định “nộp tiền bằng giá trị tang vật, phương tiện bị tịch thu” là một hình thức xử phạt; ý kiến khác đề nghị quy định “nộp tiền bằng giá trị tang vật, phương tiện bị tịch thu” là hình thức thi hành quyết định xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không chỉ nhằm mục đích buộc cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu trách nhiệm đối với hành vi trái pháp luật của mình mà còn để bảo đảm tang vật, phương tiện đó không được tiếp tục sử dụng, lưu hành trong xã hội.

Vì vậy, việc cho người vi phạm nộp khoản tiền bằng với giá trị tang vật, phương tiện bị tịch thu và cho họ sử dụng tang vật, phương tiện đó là không hợp lý. Riêng đối với trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc đã được đăng ký thế chấp tài sản thì người vi phạm phải nộp một khoản tiền tương đương với giá trị tang vật, phương tiện bị tịch thu (khoản 1 Điều 126)...

Về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (khoản 43 Điều 1 - sửa đổi, bổ sung Điều 86 của Luật Xử lý vi phạm hành chính), theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, một số ý kiến tán thành phương án 1, không bổ sung biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước”; một số ý kiến tán thành phương án 2, bổ sung biện pháp này.

Về vấn đề này, do ý kiến của đại biểu Quốc hội trong quá trình thảo luận còn khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội. Kết quả xin ý kiến cho thấy, có 207/399/481 vị đại biểu Quốc hội đề nghị không bổ sung biện pháp cưỡng chế này; 190/399/481 vị đại biểu tán thành phương án 2 quy định bổ sung nội dung này.

Do số lượng đại biểu Quốc hội ủng hộ từng phương án chênh lệch nhau không lớn, đồng thời đều chưa vượt quá 50% tổng số đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin trình cả 2 phương án như thể hiện tại khoản 43 Điều 1 của dự thảo Luật để Quốc hội xem xét, quyết định. Đa số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành phương án 1, theo đó tiếp thu ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội có ý kiến trả lời phiếu, không bổ sung biện pháp cưỡng chế “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước”, vì qua tổng kết thi hành Luật cho thấy về cơ bản không có khó khăn, vướng mắc do thiếu biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính…

Đỗ Đạt

Nguồn :