M
09/10/2020 17:25

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sau 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, kết quả nhìn thấy rõ là chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã được nâng lên rõ rệt; góp phần giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, bảo đảm thu nhập cho người lao động, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Góc nhìn từ quận Bắc Từ Liêm Tiếp tục phát huy vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Tổ chức Đảng, đoàn thể không ngừng lớn mạnh

Xác định rõ vai trò, vị thế của Đảng bộ Hà Nội và nhận thấy trên địa bàn thành phố đang tập trung số lượng lớn doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tặng Bằng khen của Thành ủy tới các tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, trước khi Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU, toàn Thành phố có 117.740 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đăng ký hoạt động, nhưng chỉ có 633 tổ chức đảng, với 18.593 đảng viên. Cùng đó, có 2.301 công đoàn cơ sở.

Đến nay, sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, toàn Đảng bộ thành phố đã thành lập được 1.465 tổ chức đảng, nâng tổng số doanh nghiệp có tổ chức đảng trên địa bàn thành phố là 2.216 doanh nghiệp, tăng 3,5 lần so với trước khi thực hiện Nghị quyết; kết nạp được 8.411 đảng viên (trong đó có 36 chủ doanh nghiệp tư nhân). Toàn thành phố cũng đã thành lập được 5.164 tổ chức đoàn thể, phát triển được 365.847 đoàn viên, hội viên.

Không chỉ tăng về số lượng, chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp được nâng lên, cán bộ đảng viên thực sự trở thành nhân tố tiêu biểu, khẳng định vai trò nòng cốt tại các doanh nghiệp. Đặc biệt, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cũng nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Nhiều ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp đã nhận thấy vị trí, vai trò, lợi ích thiết thực của việc có tổ chức Đảng, các đoàn thể nên đã ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đảng, các đoàn thể hoạt động.

Bà Chu Hương Giang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần thực phẩm Minh Dương (huyện Hoài Đức) cho biết: Ban chấp hành Đảng ủy và Ban Giám đốc thường xuyên triển khai sâu rộng tới người lao động các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đường lối, chính sách của Nhà nước, qua đó, giúp người lao động trong công ty có nhận thức sâu sắc về Đảng, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên là công nhân lao động trực tiếp được Đảng ủy Công ty chú trọng. Từ năm 2012 đến nay, số công nhân lao động trực tiếp của doanh nghiệp có đơn xin tự nguyện vào Đảng là 6/8 đồng chí, nâng tổng số đảng viên là lao động trực tiếp trong doanh nghiệp lên 41/140 đảng viên.

Khẳng định thêm vai trò của tổ chức Đảng - đoàn thể, mà trực tiếp là tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp, ông Nguyễn Đức Nhân - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Asti Hà Nội (doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản, đóng tại Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội) cho biết: Công ty hiện có khoảng 1.200 lao động. Ngay từ khi mới thành lập, lãnh đạo Công ty đã rất chú trọng thành lập Chi bộ Đảng trong Công ty. Với hai “vai”, vừa là Bí thư Chi bộ, vừa là Chủ tịch Công đoàn công ty, ông Nhân đã chỉ đạo Chi ủy phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Công ty vận động, tuyên truyền để người công nhân hiểu rõ về Đảng, tổ chức Công đoàn, từ đó đã có rất nhiều người có nguyện vọng tham gia, viết đơn xin vào tổ chức Đảng, gia nhập tổ chức Công đoàn.

“Dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, Ban Chấp hành Công đoàn, các đồng chí là đảng viên, đoàn viên công đoàn luôn thể hiện vai trò tiền phong, gương mẫu, tích cực trong các hoạt động chuyên môn, cũng như đoàn thể, qua đó góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển’’, ông Nguyễn Đức Nhân cho biết.

Là một trong những đơn vị triển khai sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành Ủy, ông Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết: Tính riêng từ 2012, năm bắt đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy đến nay, Liên đoàn Lao động Thành phố thành lập mới 3.539 công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước, với 323.529 đoàn viên công đoàn. Hoạt động của công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước từng bước đi vào nền nếp và ổn định hơn, thực chất hơn, tạo nên mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển.

Cũng chính hoạt động của các công đoàn cơ sở đã đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tạo tiền đề phát triển Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Từ năm 2012 đến nay, các cấp công đoàn Thủ đô đã giới thiệu được 41.070 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, riêng các công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước đã giới thiệu được 16.178 đoàn viên công đoàn ưu tú và có 10.206 đồng chí được kết nạp vào Đảng.

Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô

Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến 2020” được xem là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên và duy nhất trong cả nước về xây dựng đảng, đoàn thể trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, nhiều đảng viên hoạt động cầm chừng.

Với sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, những kết quả quan trọng đạt được thời gian qua đã khẳng định vai trò, vị trí của công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, phù hợp với phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong tình hình mới.

Qua 8 năm triển khai, Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đã đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trước tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Quan trọng hơn, hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp đã góp phần giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động và góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU sau 8 năm, đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, củng cố niềm tin của cán bộ, nhân dân với Đảng.

Tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/2/2012 về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020” diễn ra trong tháng 5/2020, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn khẳng định: Đảng bộ thành phố Hà Nội là Đảng bộ lớn, có vị trí quan trọng. Lực lượng doanh nghiệp ngoài Nhà nước tại Thủ đô cũng rất đông, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn xác định, việc phát triển doanh nghiệp tại khu vực này đóng vai trò đặc biệt quan trọng và nằm trong mục tiêu phát triển chung của Thủ đô.

Khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước phát triển, đồng chí Đào Đức Toàn cho rằng: “Nếu được quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện để phát triển, các tổ chức đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp ngoài Nhà nước sẽ đóng góp tích cực vào quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, mục tiêu phát triển khu vực tư nhân thành động lực phát triển của nền kinh tế chắc chắn sẽ được thực hiện”./.

Bảo Duy

Nguồn :