Khẳng định vai trò của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai

(LĐTĐ) Trong không khí rộn ràng chào đón Xuân Nhâm Dần 2022, đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Thanh Oai chia sẻ với phóng viên báo Lao động Thủ đô về những thành quả của HĐND huyện đạt được trong năm vừa qua và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, nhằm tiếp tục đóng góp vào tiến trình xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại.
Nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân Vững vàng vượt qua thử thách, đồng tâm hiệp lực xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại Xây dựng huyện Thanh Oai theo hướng đô thị

Phóng viên: Nhìn lại năm vừa qua, trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn xã hội, song cùng với Thủ đô Hà Nội, huyện Thanh Oai đã từng bước thích ứng, vượt qua và hoàn thành nhiều công việc lớn, trong đó có những đóng góp quan trọng của HĐND. Nhân dịp Xuân mới, đồng chí có thể chia sẻ khái quát về nội dung này?

Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng: Năm 2021 có rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong khi cùng với Thủ đô và cả nước, huyện Thanh Oai phải triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Song nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành phố, Huyện ủy, sự đồng lòng, đồng sức của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, huyện Thanh Oai tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả quan trọng.

Khẳng định vai trò của HĐND huyện Thanh Oai
Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai

Triển khai các nhiệm vụ theo đúng quy định của luật, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác; chủ động phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị; đã ban hành 425 loại văn bản (Trong đó: 35 Nghị quyết, 43 Thông báo, 88 Công văn, 57 Quyết định, 8 Kế hoạch, 80 Báo cáo, 11 Tờ trình…) để chỉ đạo điều hành hiệu quả hoạt động.

Trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, HĐND đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị đồng cấp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật, an toàn và tiết kiệm. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của nhân dân huyện Thanh Oai. Sau cuộc bầu cử đã sớm ổn định tổ chức bộ máy và hoạt động hiệu quả.

Trong năm qua, HĐND huyện đã tổ chức thành công 7 kỳ họp, gồm: 2 kỳ họp của khóa XIX, 5 kỳ họp của khóa XX. Chương trình kỳ họp được tổ chức khoa học, phù hợp với nội dung, đảm bảo đúng luật: giảm bớt thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian thảo luận tại tổ và tại hội trường; tài liệu của kỳ họp được gửi đến các đại biểu đúng quy định, các văn bản trình kỳ họp được chuẩn bị kỹ, đúng quy trình ban hành. Ngay sau kỳ họp, HĐND huyện đã ban hành kịp thời các Nghị quyết nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, căn cơ của địa phương.

Hoạt động giám sát cũng được chú trọng, mang lại hiệu quả cao. Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 4 cuộc giám sát, khảo sát với 24 buổi. Các ban của HĐND huyện cũng nâng cao vai trò hoạt động thông qua việc lựa chọn đúng, trúng vấn đề giám sát, khảo sát; qua đó kịp thời phát hiện và chỉ ra những tồn tại, thiếu sót và kiến nghị giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, giúp các cơ quan, đơn vị, trường học thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Công tác tiếp xúc cử tri luôn được chuẩn bị chu đáo về nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm và được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm qua, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp tổ chức 4 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, 3 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố và 27 cuộc tiếp xúc cử tri của các Đoàn đại biểu HĐND huyện tại các xã, thị trấn, với 1935 lượt người tham dự, có 180 lượt cử tri phát biểu ý kiến, liên quan đến 302 nội dung. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tổng hợp đầy đủ và chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền của Trung ương, Thành phố và huyện xem xét trả lời, giải quyết theo quy định.

Những kết quả đạt được của HĐND thể hiện rõ sự đoàn kết, thống nhất, ý thức chính trị, dân chủ, trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND và cử tri trong toàn huyện; từ đó có đóng góp quan trọng vào những thành quả của huyện đạt được trong năm đầy gian khó.

Khẳng định vai trò của HĐND huyện Thanh Oai

Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai Nguyễn Nguyên Hùng gắn biển "Vùng xanh doanh nghiệp" và trao tặng kính chắn giọt bắn cho Công ty Cổ phần Tanaphar. (ảnh: Thanh Ngà)

Phóng viên: Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, hoạt động của HĐND huyện Thanh Oai còn nội dung nào cần khắc phục trong thời gian tới, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng: Có thể khẳng định hoạt động của HĐND huyện Thanh Oai đã đạt được nhiều thành quả tích cực, đáng ghi nhận, biểu dương trong năm qua. Dù vậy thực tế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải sớm khắc phục, nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Trong đó, công tác chuẩn bị các báo cáo, Tờ trình, Đề án, dự thảo Nghị quyết trình trước kỳ họp của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện và một số phòng, ban còn chậm so với dự kiến. Việc xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ đại biểu HĐND huyện còn chậm và một số cuộc giám sát của Thường trực HĐND và các ban HĐND chưa bảo đảm thực hiện theo chương trình kế hoạch đề ra từ đầu năm. Công tác theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị sau giám sát còn hạn chế.

Một nội dung cần phải khắc phục ngay là kết quả giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, của UBND huyện và một số phòng, ban, ngành đôi lúc thiếu cụ thể, chưa có nhiều giải pháp hiệu quả nên để cử tri còn kiến nghị nhiều lần. Việc giám sát, kiểm tra đôn đốc giải quyết đơn thư, thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo có hiệu lực pháp luật còn chưa nhiều.

Những nguyên nhân khách quan như tình hình dịch bệnh trong năm diễn biến phức tạp kéo dài dẫn đến chưa tổ chức được các cuộc giám sát theo yêu cầu, chưa tổ chức được các lớp tập huấn chuyên đề cho các đại biểu HĐND huyện và các xã, thị trấn. Song bên cạnh đó, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những nguyên nhân chủ quan, như: Một số thành viên các Ban HĐND huyện kiêm nhiệm, các đại biểu HĐND huyện mới tham gia chưa dành nhiều thời gian cho các hoạt động giám sát, khảo sát; các tổ đại biểu HĐND chưa chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động một cách sôi nổi…

Phóng viên: Với tinh thần lan tỏa sự đổi mới mạnh mẽ, đồng chí có thể chia sẻ những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của HĐND huyện Thanh Oai, để tiếp tục có nhiều đóng góp vào tiến trình xây dựng và phát triển quê hương?

Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng: Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước. HĐND huyện Thanh Oai sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy định của luật, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện bài bản, hiệu quả 13 nhiệm vụ trọng tâm.

Khẳng định vai trò của HĐND huyện Thanh Oai
HĐND huyện Thanh Oai khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. (Ảnh: Bình Minh)

Trong đó, thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND các cấp, các chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán ngân sách năm 2022. Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND thường kỳ và đột xuất (nếu có); Thường trực HĐND huyện tăng cường tổ chức tốt các Phiên giải trình để giải quyết các vấn đề trọng tâm, bức xúc giữa 02 kỳ họp, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND, đặc biệt là các Ban HĐND và cơ quan tham mưu, giúp việc HĐND huyện.

Bên cạnh việc triển khai hiệu quả công tác khảo sát và giám sát, tiếp công dân, phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo, HĐND cũng sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri để lắng nghe, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, từ đó đôn đốc các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đúng quy định và thông báo kết quả giải quyết đến cử tri và nhân dân.

Huyện Thanh Oai đặc biệt chú trọng đến công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đại biểu HĐND, các ban HĐND, do đó Thường trực HĐND huyện đã sớm chủ động xây dựng kế hoạch triển khai việc này, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn.

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần, tôi mong muốn cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân huyện Thanh Oai tiếp tục đồng sức, đồng lòng, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của năm 2022 và những năm tiếp theo. Chúc một năm mới An khang - Thịnh vượng - Vạn sự như ý.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát triển hạ tầng thông tin để mở không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội

Phát triển hạ tầng thông tin để mở không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam đặt các mục tiêu cao để kiến tạo hạ tầng phục vụ chuyển đổi số quốc gia, mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế - xã hội.
Lãi suất nhiều ngân hàng tiếp tục giảm

Lãi suất nhiều ngân hàng tiếp tục giảm

(LĐTĐ) Sau Tết Nguyên đán, lãi suất nhiều ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm và theo các chuyên gia, lãi suất sẽ khó tăng mạnh thời gian tới.
Lãnh đạo quận Đống Đa thăm, chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Lãnh đạo quận Đống Đa thăm, chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), các đồng chí lãnh đạo quận Đống Đa, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã đến thăm, chúc mừng một số cơ sở y tế trên địa bàn quận.
Quận Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2024

Quận Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân được giao tuyển chọn và gọi 56 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 17 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.
Chùa Cái Bầu - Điểm du lịch tâm linh bên Vịnh Bái Tử Long

Chùa Cái Bầu - Điểm du lịch tâm linh bên Vịnh Bái Tử Long

(LĐTĐ) Chùa Cái Bầu còn được gọi là Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm, cách thành phố Hạ Long khoảng 65km, gần khu du lịch Bãi Dài (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh), rất nguyên sơ và thơ mộng. Với độ cao khoảng 100m, đứng từ sân Thiền viện, du khách có thể ngắm nhìn vịnh Bái Tử Long.
Công an Hà Nội thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ

Công an Hà Nội thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ

(LĐTĐ) Sau hơn 2 tháng ra quân triển khai thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an thành phố Hà Nội đã tuyên truyền, vận động và thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... góp phần hạn chế thấp nhất những nguy hại tiềm ẩn có thể xảy ra.
Bắt nhiều con bạc đang sát phạt nhau tại nhà văn hóa thôn

Bắt nhiều con bạc đang sát phạt nhau tại nhà văn hóa thôn

(LĐTĐ) 14 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, sâm, đánh chắn ở nhà văn hoá thôn Hà Lâm 1 (xã Thuỵ Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Tin khác

Lãnh đạo quận Đống Đa thăm, chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Lãnh đạo quận Đống Đa thăm, chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), các đồng chí lãnh đạo quận Đống Đa, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã đến thăm, chúc mừng một số cơ sở y tế trên địa bàn quận.
Quận Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2024

Quận Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân được giao tuyển chọn và gọi 56 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 17 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.
Toàn bộ các hộ dân đã di dời khỏi công trình có dấu hiệu mất an toàn ở đường Khương Đình

Toàn bộ các hộ dân đã di dời khỏi công trình có dấu hiệu mất an toàn ở đường Khương Đình

(LĐTĐ) Ngày 24/2, quận Thanh Xuân đã thông tin ban đầu về dấu hiệu không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng tại công trình nhà ở số 22, ngách 236/17 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân.
Lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh không còn cảnh chen chúc, xô đẩy

Lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh không còn cảnh chen chúc, xô đẩy

(LĐTĐ) Tối 23/2 (tức ngày 14 tháng Giêng), khác với nhiều năm trước, năm nay, lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội) không còn tình trạng người dân ngồi tràn ra lòng đường vái vọng.
Hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội là cơ sở để Thành phố tạo những bước đột phá mới

Hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội là cơ sở để Thành phố tạo những bước đột phá mới

(LĐTĐ) Chiều 23/2, tại Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra phiên họp thẩm định Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh chủ trì Hội nghị.
Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng một số cơ sở Y tế

Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng một số cơ sở Y tế

(LĐTĐ) Sáng 23/2, Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy do Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã thăm, tặng quà một số cơ sở y tế trực thuộc Trung ương và Thành phố, nhân kỷ niệm 69 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024).
Khai mạc Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh và năm du lịch Ba Vì

Khai mạc Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh và năm du lịch Ba Vì

(LĐTĐ) Sáng 23/2 (tức 14 tháng Giêng), Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì tổ chức khai mạc Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh và năm du lịch Ba Vì tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Hạ, thuộc xã Minh Quang. Tới dự có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.
Hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

(LĐTĐ) Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", thời gian qua các phường thuộc quận Bắc Từ Liêm đã có nhiều cách làm hay nhằm đưa phong trào đi vào thực chất, qua đó góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa trong đời sống nhân dân Thủ đô.
Tỷ lệ khu vực được xây dựng không quá 20% diện tích bãi sông Hồng

Tỷ lệ khu vực được xây dựng không quá 20% diện tích bãi sông Hồng

(LĐTĐ) Theo dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), tập trung nguồn lực, ưu tiên tổ chức thực hiện quy hoạch phân khu sông Hồng và sông Đuống. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định trình tự, thủ tục quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình ở bãi sông, đảm bảo tỷ lệ khu vực được xây dựng không quá 20% diện tích.
Hà Nội luôn đồng hành, chia sẻ cùng ngành y tế

Hà Nội luôn đồng hành, chia sẻ cùng ngành y tế

(LĐTĐ) Thăm, chúc mừng các đơn vị nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định thành phố Hà Nội luôn giúp đỡ, đồng hành, chia sẻ cùng ngành y tế.
Xem thêm
Phiên bản di động