Khẳng định vai trò của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai

(LĐTĐ) Trong không khí rộn ràng chào đón Xuân Nhâm Dần 2022, đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Thanh Oai chia sẻ với phóng viên báo Lao động Thủ đô về những thành quả của HĐND huyện đạt được trong năm vừa qua và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, nhằm tiếp tục đóng góp vào tiến trình xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại.
Nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân Vững vàng vượt qua thử thách, đồng tâm hiệp lực xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại Xây dựng huyện Thanh Oai theo hướng đô thị

Phóng viên: Nhìn lại năm vừa qua, trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn xã hội, song cùng với Thủ đô Hà Nội, huyện Thanh Oai đã từng bước thích ứng, vượt qua và hoàn thành nhiều công việc lớn, trong đó có những đóng góp quan trọng của HĐND. Nhân dịp Xuân mới, đồng chí có thể chia sẻ khái quát về nội dung này?

Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng: Năm 2021 có rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong khi cùng với Thủ đô và cả nước, huyện Thanh Oai phải triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Song nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành phố, Huyện ủy, sự đồng lòng, đồng sức của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, huyện Thanh Oai tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả quan trọng.

Khẳng định vai trò của HĐND huyện Thanh Oai
Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai

Triển khai các nhiệm vụ theo đúng quy định của luật, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác; chủ động phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị; đã ban hành 425 loại văn bản (Trong đó: 35 Nghị quyết, 43 Thông báo, 88 Công văn, 57 Quyết định, 8 Kế hoạch, 80 Báo cáo, 11 Tờ trình…) để chỉ đạo điều hành hiệu quả hoạt động.

Trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, HĐND đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị đồng cấp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật, an toàn và tiết kiệm. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của nhân dân huyện Thanh Oai. Sau cuộc bầu cử đã sớm ổn định tổ chức bộ máy và hoạt động hiệu quả.

Trong năm qua, HĐND huyện đã tổ chức thành công 7 kỳ họp, gồm: 2 kỳ họp của khóa XIX, 5 kỳ họp của khóa XX. Chương trình kỳ họp được tổ chức khoa học, phù hợp với nội dung, đảm bảo đúng luật: giảm bớt thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian thảo luận tại tổ và tại hội trường; tài liệu của kỳ họp được gửi đến các đại biểu đúng quy định, các văn bản trình kỳ họp được chuẩn bị kỹ, đúng quy trình ban hành. Ngay sau kỳ họp, HĐND huyện đã ban hành kịp thời các Nghị quyết nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, căn cơ của địa phương.

Hoạt động giám sát cũng được chú trọng, mang lại hiệu quả cao. Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 4 cuộc giám sát, khảo sát với 24 buổi. Các ban của HĐND huyện cũng nâng cao vai trò hoạt động thông qua việc lựa chọn đúng, trúng vấn đề giám sát, khảo sát; qua đó kịp thời phát hiện và chỉ ra những tồn tại, thiếu sót và kiến nghị giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, giúp các cơ quan, đơn vị, trường học thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Công tác tiếp xúc cử tri luôn được chuẩn bị chu đáo về nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm và được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm qua, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp tổ chức 4 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, 3 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố và 27 cuộc tiếp xúc cử tri của các Đoàn đại biểu HĐND huyện tại các xã, thị trấn, với 1935 lượt người tham dự, có 180 lượt cử tri phát biểu ý kiến, liên quan đến 302 nội dung. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tổng hợp đầy đủ và chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền của Trung ương, Thành phố và huyện xem xét trả lời, giải quyết theo quy định.

Những kết quả đạt được của HĐND thể hiện rõ sự đoàn kết, thống nhất, ý thức chính trị, dân chủ, trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND và cử tri trong toàn huyện; từ đó có đóng góp quan trọng vào những thành quả của huyện đạt được trong năm đầy gian khó.

Khẳng định vai trò của HĐND huyện Thanh Oai

Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai Nguyễn Nguyên Hùng gắn biển "Vùng xanh doanh nghiệp" và trao tặng kính chắn giọt bắn cho Công ty Cổ phần Tanaphar. (ảnh: Thanh Ngà)

Phóng viên: Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, hoạt động của HĐND huyện Thanh Oai còn nội dung nào cần khắc phục trong thời gian tới, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng: Có thể khẳng định hoạt động của HĐND huyện Thanh Oai đã đạt được nhiều thành quả tích cực, đáng ghi nhận, biểu dương trong năm qua. Dù vậy thực tế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải sớm khắc phục, nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Trong đó, công tác chuẩn bị các báo cáo, Tờ trình, Đề án, dự thảo Nghị quyết trình trước kỳ họp của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện và một số phòng, ban còn chậm so với dự kiến. Việc xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ đại biểu HĐND huyện còn chậm và một số cuộc giám sát của Thường trực HĐND và các ban HĐND chưa bảo đảm thực hiện theo chương trình kế hoạch đề ra từ đầu năm. Công tác theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị sau giám sát còn hạn chế.

Một nội dung cần phải khắc phục ngay là kết quả giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, của UBND huyện và một số phòng, ban, ngành đôi lúc thiếu cụ thể, chưa có nhiều giải pháp hiệu quả nên để cử tri còn kiến nghị nhiều lần. Việc giám sát, kiểm tra đôn đốc giải quyết đơn thư, thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo có hiệu lực pháp luật còn chưa nhiều.

Những nguyên nhân khách quan như tình hình dịch bệnh trong năm diễn biến phức tạp kéo dài dẫn đến chưa tổ chức được các cuộc giám sát theo yêu cầu, chưa tổ chức được các lớp tập huấn chuyên đề cho các đại biểu HĐND huyện và các xã, thị trấn. Song bên cạnh đó, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những nguyên nhân chủ quan, như: Một số thành viên các Ban HĐND huyện kiêm nhiệm, các đại biểu HĐND huyện mới tham gia chưa dành nhiều thời gian cho các hoạt động giám sát, khảo sát; các tổ đại biểu HĐND chưa chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động một cách sôi nổi…

Phóng viên: Với tinh thần lan tỏa sự đổi mới mạnh mẽ, đồng chí có thể chia sẻ những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của HĐND huyện Thanh Oai, để tiếp tục có nhiều đóng góp vào tiến trình xây dựng và phát triển quê hương?

Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng: Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước. HĐND huyện Thanh Oai sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy định của luật, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện bài bản, hiệu quả 13 nhiệm vụ trọng tâm.

Khẳng định vai trò của HĐND huyện Thanh Oai
HĐND huyện Thanh Oai khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. (Ảnh: Bình Minh)

Trong đó, thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND các cấp, các chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán ngân sách năm 2022. Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND thường kỳ và đột xuất (nếu có); Thường trực HĐND huyện tăng cường tổ chức tốt các Phiên giải trình để giải quyết các vấn đề trọng tâm, bức xúc giữa 02 kỳ họp, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND, đặc biệt là các Ban HĐND và cơ quan tham mưu, giúp việc HĐND huyện.

Bên cạnh việc triển khai hiệu quả công tác khảo sát và giám sát, tiếp công dân, phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo, HĐND cũng sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri để lắng nghe, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, từ đó đôn đốc các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đúng quy định và thông báo kết quả giải quyết đến cử tri và nhân dân.

Huyện Thanh Oai đặc biệt chú trọng đến công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đại biểu HĐND, các ban HĐND, do đó Thường trực HĐND huyện đã sớm chủ động xây dựng kế hoạch triển khai việc này, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn.

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần, tôi mong muốn cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân huyện Thanh Oai tiếp tục đồng sức, đồng lòng, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của năm 2022 và những năm tiếp theo. Chúc một năm mới An khang - Thịnh vượng - Vạn sự như ý.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lên phương án phòng, chống đua xe trái phép sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31

Lên phương án phòng, chống đua xe trái phép sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31

(LĐTĐ) Dự báo mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trước và sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 sẽ tăng cao, đặc biệt là ...
Công an huyện Sóc Sơn trao trả tài sản đánh rơi cho cổ động viên SEA Games 31

Công an huyện Sóc Sơn trao trả tài sản đánh rơi cho cổ động viên SEA Games 31

(LĐTĐ) Tại Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn, cán bộ Công an huyện đã nhặt được tài sản của du khách và nhanh chóng tìm cách trao trả cho chủ nhân.
Hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động: Nhiều nơi mới chỉ dừng ở việc lập danh sách

Hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động: Nhiều nơi mới chỉ dừng ở việc lập danh sách

Từ đầu tháng 4 vừa qua, nhiều người lao động làm tại các khu công nghiệp phải thuê trọ nhà khá vui mừng khi Công ty lập danh sách đề ...
Chuyện những người “gác cổng thông tin” cho SEA Games 31 tại Hà Nội

Chuyện những người “gác cổng thông tin” cho SEA Games 31 tại Hà Nội

(LĐTĐ) Tạm gác niềm vui nho nhỏ bên bữa cơm gia đình, không thể trực tiếp theo dõi những trận thi đấu mà mình yêu thích, phải làm việc với công ...
Không yêu cầu giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng I phải có trình độ thạc sĩ

Không yêu cầu giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng I phải có trình độ thạc sĩ

Đây là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định ...
Ngày đa dạng sinh học 2022: Xây nền móng cho tương lai của sự sống

Ngày đa dạng sinh học 2022: Xây nền móng cho tương lai của sự sống

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, bên cạnh việc sử dụng các công cụ chính sách và pháp luật, đã đến lúc, chúng ta cần phải coi bảo tồn đa ...
[Infographics]: Lịch thi đấu SEA Games 31 các bộ môn tại Hà Nội ngày 22/5: Chờ đợi HCV đội tuyển U23 Việt Nam

[Infographics]: Lịch thi đấu SEA Games 31 các bộ môn tại Hà Nội ngày 22/5: Chờ đợi HCV đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày thi đấu hôm nay (22/5), trận chung kết bóng đá nam giữa U23 Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 19h là tâm điểm ở của SEA Games ...

Tin khác

Mê Linh: Lắp màn hình LED cỡ lớn phục vụ nhân dân xem trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31

Mê Linh: Lắp màn hình LED cỡ lớn phục vụ nhân dân xem trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31

(LĐTĐ) Nhằm đáp ứng nhu cầu xem và cổ vũ trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 31 của đông đảo người hâm mộ trên địa bàn huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Mê Linh sẽ dựng màn hình LED cỡ lớn tại Quảng trường Trung tâm hành chính huyện để nhân dân xem tường thuật trực tiếp và cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam gặp đội tuyển U23 Thái Lan vào lúc 19h00 ngày mai 22/5/2022.
Khảo sát tình hình thi hành Luật Thủ đô tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Phú Thọ

Khảo sát tình hình thi hành Luật Thủ đô tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Phú Thọ

(LĐTĐ) Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cùng Đoàn công tác vừa làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang - các địa phương nằm trong Vùng Thủ đô để khảo sát tình hình thi hành Luật Thủ đô.
Những điểm du lịch Hà Nội phục vụ du khách dự SEA Games 31

Những điểm du lịch Hà Nội phục vụ du khách dự SEA Games 31

(LĐTĐ) Các di tích, danh thắng, bảo tàng nổi tiếng ở Thủ đô Hà Nội sẵn sàng chào đón du khách trong nước và quốc tế cùng các vận động viên, huấn luyện viên tham dự SEA Games 31 đến tham quan. Tại những điểm đến này, du khách sẽ được tìm hiểu những giá trị lịch sử, nét văn hóa truyền thống của Việt Nam, nét đẹp của Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến.
Quận Tây Hồ: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở

Quận Tây Hồ: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 20/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ quận năm 2022.
Sôi động Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội 2022

Sôi động Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội 2022

(LĐTĐ) Tối 20/5, tại phố Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội 2022.
Huyện Thường Tín tổ chức giải bóng chuyền da chào mừng SEA Games 31

Huyện Thường Tín tổ chức giải bóng chuyền da chào mừng SEA Games 31

(LĐTĐ) Mới đây, tại Nhà thi đấu Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện, Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín đã tổ chức Giải bóng chuyền da vô địch huyện năm 2022 chào mừng SEA Games 31.
Quận Đoàn Nam Từ Liêm trao giải Cuộc thi tìm hiểu về SEA Games 31

Quận Đoàn Nam Từ Liêm trao giải Cuộc thi tìm hiểu về SEA Games 31

(LĐTĐ) Hưởng ứng sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 diễn ra tại Việt Nam, Đoàn Thanh niên quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu về SEA Games 31.
Cổ động viên SEA Games 31 người nước ngoài xúc động khi được trả lại ví đánh rơi

Cổ động viên SEA Games 31 người nước ngoài xúc động khi được trả lại ví đánh rơi

(LĐTĐ) “Nhặt được của rơi trả lại người mất” là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân Thủ đô nói riêng, Việt Nam nói chung. Nét đẹp văn hóa đó không phân biệt địa vị, tuổi tác và luôn được trân trọng, tuyên dương. Nhất là khi Hà Nội đang diễn ra SEA Games 31, hành động mang tính nhân văn ấy lại càng được bạn bè quốc tế trân trọng.
Khơi dậy và phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Khơi dậy và phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 5/5/2022, thay mặt Bộ Chính trị (khóa XIII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Nghị quyết đã mở ra những định hướng quan trọng để phát triển Hà Nội xứng tầm với vai trò, vị thế Thủ đô, “trái tim của cả nước”. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có bài viết về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 15-NQ/TƯ và những nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ triển khai thực hiện. Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu bài viết tới bạn đọc.
Thống nhất, minh bạch trong bồi thường khi triển khai Dự án đường Vành đai 4

Thống nhất, minh bạch trong bồi thường khi triển khai Dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Thảo luận về Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, sáng 20/5, các đại biểu HĐND Thành phố đề nghị áp dụng các chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư một cách thống nhất, minh bạch, đúng quy định để không xảy ra tình trạng khiếu kiện gây mất ổn định an ninh chính trị ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.
Xem thêm
Phiên bản di động