Khẳng định vai trò của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai

(LĐTĐ) Trong không khí rộn ràng chào đón Xuân Nhâm Dần 2022, đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Thanh Oai chia sẻ với phóng viên báo Lao động Thủ đô về những thành quả của HĐND huyện đạt được trong năm vừa qua và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, nhằm tiếp tục đóng góp vào tiến trình xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại.
Nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân Vững vàng vượt qua thử thách, đồng tâm hiệp lực xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại Xây dựng huyện Thanh Oai theo hướng đô thị

Phóng viên: Nhìn lại năm vừa qua, trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn xã hội, song cùng với Thủ đô Hà Nội, huyện Thanh Oai đã từng bước thích ứng, vượt qua và hoàn thành nhiều công việc lớn, trong đó có những đóng góp quan trọng của HĐND. Nhân dịp Xuân mới, đồng chí có thể chia sẻ khái quát về nội dung này?

Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng: Năm 2021 có rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong khi cùng với Thủ đô và cả nước, huyện Thanh Oai phải triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Song nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành phố, Huyện ủy, sự đồng lòng, đồng sức của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, huyện Thanh Oai tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả quan trọng.

Khẳng định vai trò của HĐND huyện Thanh Oai
Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai

Triển khai các nhiệm vụ theo đúng quy định của luật, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác; chủ động phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị; đã ban hành 425 loại văn bản (Trong đó: 35 Nghị quyết, 43 Thông báo, 88 Công văn, 57 Quyết định, 8 Kế hoạch, 80 Báo cáo, 11 Tờ trình…) để chỉ đạo điều hành hiệu quả hoạt động.

Trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, HĐND đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị đồng cấp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật, an toàn và tiết kiệm. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của nhân dân huyện Thanh Oai. Sau cuộc bầu cử đã sớm ổn định tổ chức bộ máy và hoạt động hiệu quả.

Trong năm qua, HĐND huyện đã tổ chức thành công 7 kỳ họp, gồm: 2 kỳ họp của khóa XIX, 5 kỳ họp của khóa XX. Chương trình kỳ họp được tổ chức khoa học, phù hợp với nội dung, đảm bảo đúng luật: giảm bớt thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian thảo luận tại tổ và tại hội trường; tài liệu của kỳ họp được gửi đến các đại biểu đúng quy định, các văn bản trình kỳ họp được chuẩn bị kỹ, đúng quy trình ban hành. Ngay sau kỳ họp, HĐND huyện đã ban hành kịp thời các Nghị quyết nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, căn cơ của địa phương.

Hoạt động giám sát cũng được chú trọng, mang lại hiệu quả cao. Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 4 cuộc giám sát, khảo sát với 24 buổi. Các ban của HĐND huyện cũng nâng cao vai trò hoạt động thông qua việc lựa chọn đúng, trúng vấn đề giám sát, khảo sát; qua đó kịp thời phát hiện và chỉ ra những tồn tại, thiếu sót và kiến nghị giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, giúp các cơ quan, đơn vị, trường học thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Công tác tiếp xúc cử tri luôn được chuẩn bị chu đáo về nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm và được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm qua, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp tổ chức 4 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, 3 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố và 27 cuộc tiếp xúc cử tri của các Đoàn đại biểu HĐND huyện tại các xã, thị trấn, với 1935 lượt người tham dự, có 180 lượt cử tri phát biểu ý kiến, liên quan đến 302 nội dung. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tổng hợp đầy đủ và chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền của Trung ương, Thành phố và huyện xem xét trả lời, giải quyết theo quy định.

Những kết quả đạt được của HĐND thể hiện rõ sự đoàn kết, thống nhất, ý thức chính trị, dân chủ, trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND và cử tri trong toàn huyện; từ đó có đóng góp quan trọng vào những thành quả của huyện đạt được trong năm đầy gian khó.

Khẳng định vai trò của HĐND huyện Thanh Oai

Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai Nguyễn Nguyên Hùng gắn biển "Vùng xanh doanh nghiệp" và trao tặng kính chắn giọt bắn cho Công ty Cổ phần Tanaphar. (ảnh: Thanh Ngà)

Phóng viên: Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, hoạt động của HĐND huyện Thanh Oai còn nội dung nào cần khắc phục trong thời gian tới, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng: Có thể khẳng định hoạt động của HĐND huyện Thanh Oai đã đạt được nhiều thành quả tích cực, đáng ghi nhận, biểu dương trong năm qua. Dù vậy thực tế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải sớm khắc phục, nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Trong đó, công tác chuẩn bị các báo cáo, Tờ trình, Đề án, dự thảo Nghị quyết trình trước kỳ họp của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện và một số phòng, ban còn chậm so với dự kiến. Việc xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ đại biểu HĐND huyện còn chậm và một số cuộc giám sát của Thường trực HĐND và các ban HĐND chưa bảo đảm thực hiện theo chương trình kế hoạch đề ra từ đầu năm. Công tác theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị sau giám sát còn hạn chế.

Một nội dung cần phải khắc phục ngay là kết quả giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, của UBND huyện và một số phòng, ban, ngành đôi lúc thiếu cụ thể, chưa có nhiều giải pháp hiệu quả nên để cử tri còn kiến nghị nhiều lần. Việc giám sát, kiểm tra đôn đốc giải quyết đơn thư, thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo có hiệu lực pháp luật còn chưa nhiều.

Những nguyên nhân khách quan như tình hình dịch bệnh trong năm diễn biến phức tạp kéo dài dẫn đến chưa tổ chức được các cuộc giám sát theo yêu cầu, chưa tổ chức được các lớp tập huấn chuyên đề cho các đại biểu HĐND huyện và các xã, thị trấn. Song bên cạnh đó, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những nguyên nhân chủ quan, như: Một số thành viên các Ban HĐND huyện kiêm nhiệm, các đại biểu HĐND huyện mới tham gia chưa dành nhiều thời gian cho các hoạt động giám sát, khảo sát; các tổ đại biểu HĐND chưa chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động một cách sôi nổi…

Phóng viên: Với tinh thần lan tỏa sự đổi mới mạnh mẽ, đồng chí có thể chia sẻ những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của HĐND huyện Thanh Oai, để tiếp tục có nhiều đóng góp vào tiến trình xây dựng và phát triển quê hương?

Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng: Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước. HĐND huyện Thanh Oai sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy định của luật, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện bài bản, hiệu quả 13 nhiệm vụ trọng tâm.

Khẳng định vai trò của HĐND huyện Thanh Oai
HĐND huyện Thanh Oai khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. (Ảnh: Bình Minh)

Trong đó, thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND các cấp, các chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán ngân sách năm 2022. Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND thường kỳ và đột xuất (nếu có); Thường trực HĐND huyện tăng cường tổ chức tốt các Phiên giải trình để giải quyết các vấn đề trọng tâm, bức xúc giữa 02 kỳ họp, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND, đặc biệt là các Ban HĐND và cơ quan tham mưu, giúp việc HĐND huyện.

Bên cạnh việc triển khai hiệu quả công tác khảo sát và giám sát, tiếp công dân, phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo, HĐND cũng sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri để lắng nghe, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, từ đó đôn đốc các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đúng quy định và thông báo kết quả giải quyết đến cử tri và nhân dân.

Huyện Thanh Oai đặc biệt chú trọng đến công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đại biểu HĐND, các ban HĐND, do đó Thường trực HĐND huyện đã sớm chủ động xây dựng kế hoạch triển khai việc này, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn.

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần, tôi mong muốn cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân huyện Thanh Oai tiếp tục đồng sức, đồng lòng, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của năm 2022 và những năm tiếp theo. Chúc một năm mới An khang - Thịnh vượng - Vạn sự như ý.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đặc sắc Lễ hội Tết Nguyên Tiêu TP.HCM

Đặc sắc Lễ hội Tết Nguyên Tiêu TP.HCM

(LĐTĐ) Chiều 5/2, hàng nghìn người tập trung về các tuyến đường khu vực Chợ Lớn (quận 5, thành phố Hồ Chí Minh - TP.HCM) để chiêm ngưỡng đoàn diễu hành ...
Hà Tĩnh - Quảng Bình: Tổ chức Lễ hội Cầu ngư đầu năm

Hà Tĩnh - Quảng Bình: Tổ chức Lễ hội Cầu ngư đầu năm

(LĐTĐ) Với bà con ngư dân ở Hà Tĩnh và Quảng Bình, Lễ hội Cầu ngư đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh. Lễ hội Cầu ...
Chùm ảnh: Hàng ngàn người nô nức tham gia trẩy hội Đền Và

Chùm ảnh: Hàng ngàn người nô nức tham gia trẩy hội Đền Và

(LĐTĐ) Theo phong tục cổ truyền, vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Đền Và sẽ mở hội chính với lễ rước long ngai bài vị Tam vị Đức Thánh Tản ...
Hàng nghìn người dâng lễ chùa Ngọc Hoàng vào rằm tháng Giêng

Hàng nghìn người dâng lễ chùa Ngọc Hoàng vào rằm tháng Giêng

(LĐTĐ) Ngày 5/2 (rằm tháng Giêng âm lịch), hàng nghìn du khách đổ về chùa Phước Hải (còn gọi là chùa Ngọc Hoàng) tại đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, ...
Hoa mận nở rộ, phủ trắng cao nguyên Mộc Châu và vùng núi Vân Hồ

Hoa mận nở rộ, phủ trắng cao nguyên Mộc Châu và vùng núi Vân Hồ

(LĐTĐ) Cao nguyên Mộc Châu hay vùng núi Vân Hồ đều thuộc Sơn La - một tỉnh vùng núi phía Bắc của nước ta. Nơi đây, mùa nào cũng đẹp nhưng ...
Nồm ẩm kéo dài, thiết bị sấy, hút ẩm đắt hàng

Nồm ẩm kéo dài, thiết bị sấy, hút ẩm đắt hàng

(LĐTĐ) Kiểu thời tiết nồm ẩm xuất hiện liên tục trong nhiều ngày gần đây làm nhà cửa ẩm ướt, tạo điều kiện cho nấm mốc, vi khuẩn sinh sôi, phát ...
Ngày thơ Việt Nam - Điểm hẹn văn hóa của những người yêu thơ

Ngày thơ Việt Nam - Điểm hẹn văn hóa của những người yêu thơ

(LĐTĐ) Tối nay (5/2), sự kiện chính của Ngày thơ Việt Nam với chủ đề "Nhịp điệu mới" sẽ được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long nhằm tăng hiệu quả ...

Tin khác

Huyện Ứng Hòa gặp mặt, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Huyện Ứng Hòa gặp mặt, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ

(LĐTĐ) Phát huy truyền thống của nhân dân huyện Ứng Hòa, miền quê giàu truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện, 213 tân binh đại diện cho tuổi trẻ huyện Ứng Hòa - những hạt nhân tích cực tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước, đã hăng hái, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vào ngày 6/2/2023.
Động viên và tặng quà các tân binh lên đường nhập ngũ

Động viên và tặng quà các tân binh lên đường nhập ngũ

(LĐTĐ) Nhằm động viên thanh niên yên tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường và không ngừng phấn đấu hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ngày 4/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận động viên 58 tân binh và trao tặng 5 sổ tiết kiệm mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho các gia đình hội viên hoàn cảnh khó khăn, có con chuẩn bị lên đường nhập ngũ.
Tập trung nguồn lực, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân

Tập trung nguồn lực, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân

(LĐTĐ) Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân trong khung thời vụ, thời gian qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã quyết liệt trong chỉ đạo các ngành phục vụ nông nghiệp, các xã, thị trấn tập trung các điều kiện cho công tác chuẩn bị sản xuất vụ xuân năm 2023.
Huyện Mỹ Đức quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Huyện Mỹ Đức quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

(LĐTĐ) Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ…
Tân binh huyện Thường Tín làm lễ dâng hương trước khi lên đường nhập ngũ

Tân binh huyện Thường Tín làm lễ dâng hương trước khi lên đường nhập ngũ

(LĐTĐ) Sáng ngày 4/2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tổ chức lễ dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ, cho 195 tân binh thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ trước giờ lên đường nhập ngũ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thị sát một số chung cư cũ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thị sát một số chung cư cũ

(LĐTĐ) Chiều 3/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đi kiểm tra thực địa tại nhà C8 Khu tập thể Giảng Võ (quận Ba Đình); nhà B3, B4 Khu tập thể Khương Thượng và nhà C5 Khu tập thể Trung Tự (quận Đống Đa), để nắm bắt tình hình và chỉ đạo, triển khai cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.
Huyện Phúc Thọ: Trao tặng Huy hiệu Đảng cho 145 đảng viên dịp 3/2

Huyện Phúc Thọ: Trao tặng Huy hiệu Đảng cho 145 đảng viên dịp 3/2

(LĐTĐ) Huyện ủy Phúc Thọ vừa trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên nhân dịp 3/2.
Nhiều địa phương tổ chức gặp mặt tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ

Nhiều địa phương tổ chức gặp mặt tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ

(LĐTĐ) Trong không khí tưng bừng phấn khởi của những ngày đầu xuân, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Hà Nội: Triển khai bài bản phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

Hà Nội: Triển khai bài bản phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

(LĐTĐ) Ngày 2/2, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì Hội nghị tập huấn triển khai Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 22/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai và ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.
Kiểm tra công vụ đột xuất tại quận Bắc Từ Liêm: Tiếp tục duy trì nghiêm kỷ cương hành chính

Kiểm tra công vụ đột xuất tại quận Bắc Từ Liêm: Tiếp tục duy trì nghiêm kỷ cương hành chính

(LĐTĐ) Tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm tra công vụ của thành phố Hà Nội, ngày 2/2, Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố do Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng đoàn thường trực Đinh Mạnh Hùng chủ trì đã kiểm tra đột xuất tại Ủy ban nhân dân (UBND) phường Phúc Diễn và quận Bắc Từ Liêm.
Xem thêm
Phiên bản di động