M
22/04/2020 08:47

Khẩn trương kết nối, tích hợp 249 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

(LĐTĐ) Thành phố chỉ đạo thực hiện tiếp nhận các dịch vụ công trực tuyến của Thành phố đã được tích hợp, kết nối trên Cổng dịch vụ công quốc gia đúng thời gian quy định, tránh để tình trạng chậm trễ trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 237 dịch vụ công còn lại của Thành phố
Hơn 23 nghìn hồ sơ xử lý thành công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Dịch vụ công trực tuyến tăng mạnh trong mùa dịch Covid-19

Ngày 20/4/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố ban hành văn bản số 1392/UBND-THCB nêu chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện tốt việc triển khai kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến Thành phố trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện tiếp nhận các dịch vụ công trực tuyến của Thành phố đã được tích hợp, kết nối trên Cổng dịch vụ công quốc gia đúng thời gian quy định, tránh để tình trạng chậm trễ trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Khẩn trương kết nối, tích hợp 249 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Hà Nội triển khai kết nối, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với 249 dịch vụ công trực tuyến

Chủ tịch Thành phố giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với các sở: Du lịch, Quy hoạch - Kiến trúc, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Giao thông Vận tải, Công Thương, Ngoại vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tư Pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Xây dựng, Công an Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai kết nối, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với 249 dịch vụ công trực tuyến.

Văn phòng UBND Thành phố tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, đề xuất danh mục, lộ trình các dịch vụ công trực tuyến sẽ kết nối, tích hợp Cổng dịch vụ công quốc gia trong tổng số dịch vụ công trực tuyến của Thành phố theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

P.Linh

Nguồn :