Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực điều hành kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Ngày 20/1, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 221/UBND-TKBT về việc tham mưu xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).
Bí thư Thành ủy đề nghị sớm tổ chức phố đi bộ khu vực hồ Thiền Quang Đặt mục tiêu cải thiện hình ảnh công nghệ thông tin của Thủ đô Hà Nội tập trung hoàn thiện các tuyến đường Vành đai

Nội dung văn bản nêu rõ, bên cạnh những kết quả đã đạt được, với tinh thần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; với tinh thần tự phê bình và phê bình, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố đã thẳng thắn, cầu thị chỉ ra các nhóm tồn tại, hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức trên các lĩnh vực điều hành kinh tế - xã hội của Thành phố cần tiếp tục quyết tâm tập trung khắc phục, đổi mới mạnh mẽ trong năm 2021 và những năm tiếp theo, cụ thể là:

Kinh tế duy trì tăng trưởng nhưng đạt thấp hơn so với cùng kỳ do tác động của dịch Covid-19, tạo áp lực lớn đối với các cân đối lớn trong thời gian tiếp theo; Số lao động được giải quyết việc làm giảm, thất nghiệp gia tăng so với cùng kỳ năm trước; công tác tuyển sinh, đào tạo nghề còn nhiều khó khăn;

Công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước chưa đáp ứng tiến độ đề ra; Công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng ngân sách được tích cực triển khai, tuy nhiên nợ đọng ngân sách vẫn còn lớn; Các chỉ số PAPI, SIPAS có thứ hạng thấp so với nhiều tỉnh/ thành phố khác và chậm được cải thiện;

Cải cách hành chính và những bước đột phá
Ảnh minh họa

Công tác thống kê, theo dõi, quản lý dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất còn hạn chế; nhiều dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai đã được rà soát, đề xuất xử lý nhưng trên thực tế chưa có chuyển biến rõ rệt, có nơi vẫn còn tình trạng sử dụng đất sai mục đích, tình trạng chưa đưa đất vào sử dụng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Tỷ lệ cấp đất dịch vụ chưa đạt mục tiêu đề ra. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất triển khai chưa đảm bảo tiến độ đề ra, dự kiến không hoàn thành kế hoạch năm.

Thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công chậm cả ở cấp Thành phố và cấp quận, huyện; Tiến độ lập nhiệm vụ quy hoạch Thành phố; lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại một số đô thị vệ tinh còn chậm;

Việc cải tạo, xây dựng mới chung cư cũ còn gặp nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ về cơ chế chính sách đặc thù; Tình trạng quá tải giao thông trên các tuyến đường vành đai, ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra. Tình trạng để xe máy, ô tô không đúng quy định, trông giữ phương tiện không phép, sai phép; kinh doanh, dịch vụ lấn chiếm vỉa hè tái diễn trên nhiều tuyến phố và ở các thị trấn, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và có biểu hiện buông lỏng quản lý. Việc xử lý các vi phạm vê trật tự an toàn giao thông còn chưa kịp thời, chưa kiên quyết.

Tiến độ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường còn chậm. Quá tải tại các khu chôn lấp rác, tồn đọng rác thải sinh hoạt nơi công cộng, đổ trộm phế thải xây dựng tại các khu vực giáp ranh gây ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết triệt để. Ô nhiễm môi trường các sông, ô nhiểm môi trường tại một số làng nghề còn diễn biến phức tạp.

Một số nhiệm vụ vể xây dựng thiết chế văn hóa như nhà văn hóa thôn/làng chưa đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đề ra. Một số công trình, dự án thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội triển khai chậm. Việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các địa phương chưa đồng đều, ứng xử của người dân tại nơi công cộng chuyển biến chưa thực sự rõ nét.

Tiến độ công nhận, công nhận lại trường chuẩn quốc gia còn chậm. Tình trạng quá tải tại một sổ trường mầm non, phổ thông công lập và tình trạng thiếu trường học tại nhiều khu đô thị mới chậm được khắc phục; chất lượng, hiệu quả đào tạo, giải quyết việc làm bền vững cho lao động nông thôn chưa cao.

Tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, trong đó, tội giết người do mâu thuẫn bột phát, tập trung ở vùng nông thôn vẫn chiếm tỷ lệ cao; tội phạm về ma túy tăng, chiếm tỷ lệ lớn; tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, chống người thi hành công vụ tỷ lệ tăng so với cùng kỳ. Công tác nắm bắt, dự báo, phát hiện về tình hình tội phạm ở cơ sờ có lúc chưa kịp thời. Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm chưa đạt theo Nghị quyết 96/2019/QH14 của Quốc Hội.

Công tác quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông và quản lý các bển thủy nội địa còn nhiều bất cập, vẫn còn tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra tại một số địa phương, phần lớn các bến, bãi tập kểt cát sỏi và vật liệu xây dựng ven sông chưa được cấp giấy phép hoạt động để làm căn cứ quản lý, giám sát.

Một số tồn tại, hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy chưa được giải quyết triệt để, nguyên tắc “4 tại chỗ” hiệu quả chưa cao; các vụ cháy nổ vẫn xảy ra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giữa trung tâm Thành phổ; tiến độ thực hiện Nghị quyết 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố còn chậm, mới có 144/2.564 cơ sở thực hiện khắc phục vi phạm trong phòng cháy chữa cháy và đưa vào sử dụng (đạt 5,6%); công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chưa chặt chẽ.

Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp, nguyên nhân khiếu nại tập trung đông người chưa được giải quyết triệt để; công tác phối hợp thực hiện các kết luận sau thanh tra chưa hiệu quả; kết quả tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo có hiệu lực pháp luật cao hơn so với cùng kỳ năm trước, song tỷ lệ vẫn chưa đạt mục tiêu phấn đấu đề ra.

Nhằm khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém nêu trên, với tinh thần kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, trong đó, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhất là những việc gây bức xúc trong dư luận, giải quyết căn bản những vấn đề dân sinh bức xúc, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã: căn cứ tình hình thực tiễn của từng ngành, lĩnh vực, địa phương để tập trung kiểm điểm, đánh giá làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra nhiều năm nhưng còn chậm được khắc phục; làm rõ nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, đồng thời, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch cụ thể để khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của Thành phố.

Dự thảo Kế hoạch khắc phục cần xác định rõ: Mục đích, yêu cầu, quản điểm chỉ đạo; Nội dung, lĩnh vực, địa bàn cụ thể cần tập trung khắc phục; Các giải pháp, biện pháp khắc phục; Phân công rõ tập thể và cá nhân có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, thực hiện; xác định rõ lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành; chế độ thông tin báo cáo cụ thể, việc sơ kết, tổng kết hằng năm. Lấy kết quả việc triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế là một tiêu chí về mức độ hoàn thành công việc phục vụ cho công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng tháng, hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phân công các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo, đôn đốc, rà soát dự thảo các kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế đảm bảo cụ thể, hiệu quả, khả thi. Định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm chủ trì giao ban với các cơ quan, đơn vị liên quan để kiểm điểm tiến độ, kết quả thực hiện, chỉ đạo kịp thời những những vấn đề mới phát sinh; báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy tại các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vì sao thành phố Hồ Chí Minh chưa dạy học trực tiếp với trẻ 5 tuổi và lớp 1?

Vì sao thành phố Hồ Chí Minh chưa dạy học trực tiếp với trẻ 5 tuổi và lớp 1?

(LĐTĐ) Ngày 8/12, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên ...
Thành phố Hồ Chí Minh cần hơn 1 triệu người tham gia BHXH, BHYT

Thành phố Hồ Chí Minh cần hơn 1 triệu người tham gia BHXH, BHYT

(LĐTĐ) Từ nay đến cuối năm 2021, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh phải phát triển thêm 300.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 65.000 ...
Bamboo Airways tiếp tục giữ ngôi vị bay đúng giờ nhất 11 tháng năm 2021

Bamboo Airways tiếp tục giữ ngôi vị bay đúng giờ nhất 11 tháng năm 2021

(LĐTĐ) Với tỷ lệ bay đúng giờ (OTP) đạt 96,8%, Bamboo Airways tiếp tục giữ vững ngôi vị dẫn đầu về tình hình khai thác chuyến bay đúng giờ 11 tháng ...
Lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh báo cáo dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa

Lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh báo cáo dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 2053/QĐ-TTg ngày 7/12/2021 thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền ...
Không phải khai thay, nộp thay thuế người bán hàng, sàn thương mại điện tử sẽ “nhẹ gánh”?

Không phải khai thay, nộp thay thuế người bán hàng, sàn thương mại điện tử sẽ “nhẹ gánh”?

Theo đại diện Tổng cục Thuế, trên thực tế phương án khai thay, nộp thay thuế cho các cá nhân kinh doanh sẽ thuận lợi hơn cho các chủ sàn ...
Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cho 8 đối tượng

Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cho 8 đối tượng

(LĐTĐ) Từ ngày 1/1/2022 điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 12 năm 2021 đối với ...
Bộ Y tế phát động Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khỏe nhân dân”

Bộ Y tế phát động Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khỏe nhân dân”

(LĐTĐ) Ngày 8/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì sức khỏe nhân ...

Tin khác

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội: Nghiêm minh trong quản lý đô thị, quản lý đất đai

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội: Nghiêm minh trong quản lý đô thị, quản lý đất đai

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Hà Nội cần tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nghiêm minh trong quản lý đô thị, quản lý đất đai; xử lý nghiêm những vi phạm trật tự xây dựng, an toàn giao thông; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công trình trọng điểm, lao động, việc làm, thể hiện rõ vai trò là động lực quan trọng đối với phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.
Tập trung phục hồi kinh tế, nâng cao đời sống người dân

Tập trung phục hồi kinh tế, nâng cao đời sống người dân

(LĐTĐ) Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, mục tiêu tổng quát cơ bản của Hà Nội trong năm 2022 là phải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19; Tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế; Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân; Đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh trật tự an toàn xã hội; Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội: Bắt đầu sử dụng phần mềm quản lý kỳ họp

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội: Bắt đầu sử dụng phần mềm quản lý kỳ họp

(LĐTĐ) Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, sáng nay (7/12), Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, bắt đầu từ kỳ họp này, đại biểu HĐND Thành phố sẽ cập nhật và sử dụng phần mềm quản lý kỳ họp, trong đó, có đầy đủ chương trình, tài liệu, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và các nội dung khác được sắp xếp khoa học, để đại biểu thuận tiện trong việc tra cứu, theo dõi.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Phòng, chống dịch Covid-19 phải tập trung từ gốc

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Phòng, chống dịch Covid-19 phải tập trung từ gốc

(LĐTĐ) Với tình hình dịch Covid-19 đang ngày càng diễn biến khó lường, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt sâu sắc quan điểm phòng, chống dịch Covid-19 phải tập trung từ gốc là cơ sở phường, xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố, thậm chí tới từng hộ gia đình; lấy người dân là chủ thể, trung tâm của mọi biện pháp.
Cử tri Thủ đô kiến nghị nhiều vấn đề về phòng, chống dịch Covid-19

Cử tri Thủ đô kiến nghị nhiều vấn đề về phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Cử tri Thủ đô đã có 135 nhóm kiến nghị gửi tới kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đáng chú ý, cử tri đề nghị Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cấp trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an sinh xã hội, công bằng, minh bạch, không bỏ sót các đối tượng.
Khai mạc kỳ họp thứ ba HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Khai mạc kỳ họp thứ ba HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

(LĐTĐ) Sáng nay (7/12), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ ba. Dự kiến diễn ra trong 3,5 ngày, kỳ họp lần này sẽ xem xét, thông qua 42 nội dung gồm: 22 báo cáo (trong đó có 18 báo cáo thường lệ, 4 báo cáo chuyên đề); 20 tờ trình, dự thảo Nghị quyết (trong đó có 8 nghị quyết thường lệ và 12 nghị quyết chuyên đề).
Hà Nội đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa dịp Tết Nguyên đán

Hà Nội đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa dịp Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa trên thị trường, đặc biệt là các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu do nhu cầu đột biến từ dịch bệnh (thịt lợn, thịt gà, thịt bò...); đề xuất các phương án bảo đảm ổn định thị trường phục vụ nhân dân dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2022.
Hà Nội triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm “4 tại chỗ”

Hà Nội triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm “4 tại chỗ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố đề nghị UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn khẩn trương triển khai Trạm Y tế lưu động để thu dung, cách ly, quản lý, theo dõi, điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà và tại các cơ sở thu dung của quận, huyện, thị xã...
Xem thêm
Phiên bản di động