M
11/10/2020 16:58

Kết quả phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều ngày 11/10, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tiến hành phiên trù bị. Sau nửa ngày làm việc với nhiều nội dung phiên trù bị đã thành công tốt đẹp.

Niềm tin, kỳ vọng hướng về Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII Gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 11-13/10/2020

Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc của phiên trù bị; bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí và bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội phiên chính thức; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và nghe phổ biến một số quy định về bầu cử trong Đảng.

Kết quả phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Sau phần trình bày của đồng chí Chu Ngọc Anh, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã trình bày tóm tắt Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Nội dung báo cáo chuyển tải chân thực và khách quan những đóng góp của hơn 2.300 tổ chức cơ sở Đảng, 50 Đảng bộ cấp trên cơ sở vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố. Các ý kiến đóng góp thể hiện tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố.

Hầu hết ý kiến của đảng viên trong Đảng bộ Thành phố cho rằng việc Trung ương và Thành phố tổ chức lấy ý kiến góp ý của đảng viên vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng nói chung và trong Đảng bộ thành phố Hà Nội nói riêng.

Văn kiện được chuẩn bị một cách công phu, nghiêm túc, khoa học; nội dung ngắn gọn, xúc tích, gắn lý luận với thực tiễn và đánh giá khái quát về tình hình đất nước, Thủ đô một cách sát thực, khách quan. Bố cục Dự thảo các văn kiện được xây dựng theo phương án đổi mới, khoa học, nội dung trình bày theo từng lĩnh vực, từng vấn đề cơ bản.

Cũng tại phiên họp trù bị, Đại hội đã thông báo danh sách 12 Tổ đại biểu và ngay trong buổi chiều các Tổ đại biểu đã họp để phổ biến và phân công nhiệm vụ theo quy định.

Sáng ngày 12/10/2020, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội chính thức khai mạc vào lúc 8h. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sẽ truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc Đại hội.

Mai Quý

Nguồn :