M
28/11/2020 14:22

Infographic: Những trường hợp nào được sử dụng pháo hoa?

(LĐTĐ) Ngày 27/11/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Trong đó có thêm nhiều điểm mới về trường hợp sử dụng pháo, hành vi bị nghiêm cấm về pháo nổ.

Minh Phương

Nguồn :