M
01/03/2021 13:38

[INFOGRAPHIC] Những trường hợp nào được khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến?

(LĐTĐ) Theo Điều 6, Thông tư 30/2020/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2021, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, có 8 trường hợp khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đúng tuyến.

Nguồn :