M
08/09/2020 11:34

Làm gì để được hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến?

(LĐTĐ) Một bạn đọc hỏi: Con tôi vào đại học đã mua thẻ bảo hiểm y tế tại trường. Thẻ có giá trị từ ngày 1/1/2020 đến hết 31/12/2020 nhưng được mấy tháng vì lý do sức khỏe, cháu phải nghỉ học về nhà điều trị bệnh, nhưng tại nơi cư trú không có bệnh viện tuyến huyện mà chỉ có trạm y tế xã phường, bệnh xá quân y và bệnh viện tuyến tỉnh. Vậy tôi phải làm gì để cháu được hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến?

Có thể chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu?
Đẩy mạnh phổ biến pháp luật bảo hiểm y tế tới các cơ sở khám chữa bệnh
Thêm 3 trường hợp được thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

- Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay: Học sinh, sinh viên mua thẻ bảo hiểm y tế tại trường đại học. Trong trường hợp của bạn không nói rõ trường Đại học con bạn đang theo học ở trong tỉnh hay ngoài tỉnh, cũng không nói rõ thẻ bảo hiểm y tế của con bạn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở đâu, do vậy, không thể trả lời cụ thể cho bạn được.

Tuy nhiên, để đảm bảo đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đề nghị con bạn: Đến đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để khám chữa bệnh, trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu có trách nhiệm chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

Hoặc con bạn đến bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế đề nghị đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu về cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện, tuyến xã trên địa bàn gia đình bạn cư trú để thuận tiện cho việc khám chữa bệnh của con bạn.

B.D

Nguồn :