M
07/05/2021 14:27

Huyện Thanh Oai: Chủ động phòng, chống Covid-19, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

(LĐTĐ) Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, huyện Thanh Oai đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, đảm bảo tối đa các điều kiện cần thiết, an toàn, an ninh cho cử tri đi bầu cử, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" Huyện Thanh Oai: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại 55 doanh nghiệp Đưa Thanh Oai trở thành địa phương trọng điểm về du lịch của Thủ đô

Công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng

Ông Nguyễn Nguyên Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Thanh Oai cho biết, Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu 35 đại biểu, số lượng đại biểu được giới thiệu là 70 người, ứng cử tại 7 đơn vị bầu cử. Hội đồng nhân dân cấp xã, thị trấn được bầu 563 đại biểu, số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử là 1.138 người tại 162 đơn vị bầu cử.

Ông Nguyễn Nguyên Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Thanh Oai thông tin về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn
Ông Nguyễn Nguyên Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Thanh Oai thông tin về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn. (Ảnh: Hải Ly)

Ngày 17/3, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tiến hành hiệp thương lần thứ 2 và tập huấn cho các xã triển khai các bước về lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo quy định. Trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ hai, tổng số người được các cơ quan đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 70 người. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã bàn giao cho Ủy ban bầu cử huyện danh sách 56 người đủ tiêu chuẩn điều kiện tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

Tại các xã, thị trấn, từ ngày 15/3-18/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 2 với tổng số người được giới thiệu là 1.123 người, tổng số người tự ứng cử là 8 người. Từ ngày 15/4 đến ngày 19/4, các xã, thị trấn tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 3 lựa chọn, lập danh sách 941 người đủ tiêu chuẩn điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026.

"Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành thận trọng, bảo đảm đúng quy trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử", ông Nguyễn Nguyên Hùng khẳng định.

Huyện Thanh Oai: Chủ động phòng, chống Covid-19, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân
Pano tuyên truyền trực quan về bầu cử trên địa bàn xã Thanh Thùy. (Ảnh: Văn Cảnh)

Bên cạnh đó, theo ông Hùng, huyện Thanh Oai cũng đã tập trung rà soát, lập danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn. Đến ngày 13/4, tất cả các xã, thị trấn đã thực hiện niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân và 164 khu vực bỏ phiếu (gồm các nhà văn hóa, đình, khu sinh hoạt cộng đồng...). Các tổ bầu cử phân công người trực để tiếp nhận ý kiến, khiếu nại của cử tri về danh sách cử tri. Số lượng cử tri đến thời điểm ngày 13/4 là 147.176 cử tri.

"Đến thời điểm này, huyện Thanh Oai đã hoàn thành công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (xong trước ngày 28/4); niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại các khu vực bỏ phiếu (từ ngày 3/5). Hiện, Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và các xã, thị trấn đang tiến hành tổ chức các Hội nghị ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc với cử tri theo đúng quy định (phấn đấu xong trước ngày 18/5)", ông Hùng thông tin.

Chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Theo ông Nguyễn Nguyên Hùng, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, công tác chỉ đạo, tuyên truyền về cuộc bầu cử đã được các cấp, các ngành của huyện Thanh Oai triển khai bài bản, hiệu quả, đúng quy trình và tiến độ. Các văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành được ban hành đầy đủ, kịp thời; việc thành lập các tổ chức phụ trách công tác bầu cử được tiến hành đúng luật. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, công tác tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử được thực hiện công khai, dân chủ, cơ bản bảo đảm tỷ lệ, cơ cấu theo quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở.

Huyện Thanh Oai: Chủ động phòng, chống Covid-19, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân
Niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại xã Dân Hòa. (Ảnh: Nguyễn Vinh)

"Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được tiếp nhận và giải quyết đúng quy trình. Công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về bầu cử được Ủy ban bầu cử huyện phổ biến kịp thời đến các đơn vị cơ sở. Tất cả để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân", Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Thanh Oai nhấn mạnh.

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, ông Nguyễn Nguyên Hùng cho biết, Ủy ban bầu cử huyện Thanh Oai đã có Hướng dẫn số 84/HD-UBBC ngày 27/4/2021 hướng dẫn các xã, thị trấn về phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch Covid-19.

"Giai đoạn nước rút từ nay đến ngày bầu cử, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, trang trí khánh tiết, cổ động trực quan tại các khu vực bỏ phiếu; phổ biến sâu rộng hơn nữa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; động viên mọi cử tri phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tự giác, tích cực và chủ động tham gia cuộc bầu cử", ông Hùng nói.

Các đội tình nguyện của tuổi trẻ huyện Thanh Oai đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19
Các đội tình nguyện của tuổi trẻ huyện Thanh Oai đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: Hải Ly)

Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Thanh Oai cũng cam kết sẽ tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho cuộc bầu cử. Đặc biệt, chú trọng nắm bắt tình hình ở cơ sở, kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ cũng như sát sao việc kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử.

"Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Ủy ban bầu cử huyện tiếp tục tổ chức các tổ công tác, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác bầu cử ở cơ sở. Đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch ngày bầu cử và tổ chức bầu cử đúng quy định, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số đại biểu ở mỗi đơn vị bầu cử và ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân", ông Nguyễn Nguyên Hùng nhấn mạnh.

Hoàng Phúc

Nguồn :