M
18:29 | 11/03/2018

Huyện Phúc Thọ, phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Phúc Thọ đã đẩy mạnh công tác nhận ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và vốn vay quỹ Hỗ trợ Nông dân, tạo điều kiện cho nhiều hội viên tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

phat huy hieu qua cac nguon von vay LĐLĐ huyện Phúc Thọ: Thiết thực các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
phat huy hieu qua cac nguon von vay Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội thăm và chúc tết CNVCLĐ huyện Phúc Thọ
phat huy hieu qua cac nguon von vay “Vì lợi ích đoàn viên, CNVCLĐ”

Thực hiện chương trình ký kết với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT, Hội Nông dân huyện Phúc Thọ đã chỉ đạo các cấp Hội tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên tiếp cận vay các nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Tính đến hết tháng 12/ 2017, tổng dư nợ do Hội Nông dân huyện quản lý tại các Ngân hàng đạt 186 tỷ đồng cho trên 6.000 hộ vay phát triển sản xuất. Kết nạp được 614 hội viên mới, đạt 102% kế hoạch; Xây dựng quỹ hội tăng 179,39 triệu đồng.

Trong đó, nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH hoạt động qua 142 tổ TK&VV ở 23 xã, thị trấn cho 4.565 hộ vay với tổng dư nợ trên 83 tỷ đồng; thành lập được 61 tổ nhóm vay vốn ngân hàng NN&PTNT với 1.506 thành viên, tổng dư nợ trên 100 tỷ đồng. Cùng với đó, các cấp Hội quan tâm xây dựng, phát triển Quỹ Hỗ trợ Nông dân; năm 2017 nguồn quỹ tăng 100 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn huyện đang quản lý là trên 18 tỷ đồng cho 1.314 hộ vay. Công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn vay đảm bảo, đúng quy định, hiệu quả, không có nợ xấu phát sinh.Nguồn vốn vay được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng theo dự án được phê duyệt.

huyen phuc tho phat huy hieu qua cac nguon von vay
Một mô hình phát triển kinh tế của Hội Nông dân huyện Phúc Thọ. Ảnh Hoàng Thoàn

Từ các nguồn vốn vay ủy thác của Hội, nhiều gia đình hội viên nông dân đã tiếp cận nguồn vốn để cải tạo công trình nước sạch, vệ sinh môi trường cải thiện, điều kiện sinh hoạt, chất lượng cuộc sống được nâng cao và phát triển chăn nuôi, trồng trọt, làm nghề thủ công… Thông qua đó, hội viên nông dân mạnh dạn đưa các giống cây, con mới năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, từng bước thay đổi tập quán canh tác cũ, xây dựng nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả. Nhiều hội viên từ hộ nông dân nghèo, sản xuất nhỏ lẻ đã phát triển trở thành các chủ trang trại có quy mô lớn, sản xuất nông sản hàng hóa, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới. Qua đó không chỉ xóa nghèo cho gia đình còn hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hộ khác cùng vươn lên.

Cũng từ các nguồn vốn nhận ủy thác trong năm qua, số hộ nông dân khá, giàu của huyện tăng lên, số hộ nghèo giảm đáng kể được thể hiện qua kết quả bình xét hộ nông dân SXKD giỏi hàng năm. Năm 2017 đã có 15.710 hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp (đạt 100% kế hoạch năm). Kết quả bình xét cuối năm có 9.032 hộ đạt tiêu chuẩn SXKD giỏi các cấp, trong đó có 5 hộ đạt cấp Trung ương; 53 hộ cấp Thành phố; 1.981 hộ cấp huyện và 9.032 hộ đạt cấp cơ sở. Các cấp Hội đã phối hợp giúp cho 116 hộ hội viên nông dân thoát nghèo, góp phần vào công tác giảm nghèo của huyện.

Với mục tiêu đồng hành cùng nông dân trong phát triển kinh tế, năm 2018, Hội Nông dân huyện Phúc Thọ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình của HĐND Thành phố, tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH; Ngân hàng NN&PTNT huyện nâng cao chất lượng tín dụng. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng thực hiện 6 công đoạn uỷ thác của Ngân hàng; thành lập, củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn để tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội làm công tác uỷ thác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo 100% nguồn vốn được nông dân sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

PV

Nguồn :