M
16/05/2021 12:42

Huyện Mỹ Đức sẵn sàng các kịch bản phòng, chống dịch để Ngày bầu cử an toàn

(LĐTĐ) Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đề nghị Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn chuẩn bị phương án tổ chức bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử tại các xã, thị trấn, đảm bảo cho Ngày bầu cử thành công tốt đẹp.

Triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền về bầu cử Huyện Mỹ Đức: Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, tạo điều kiện tối đa cho các địa phương trong công tác tổ chức bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Đức đề nghị Ủy ban nhân, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn triển khai thực hiện rà soát, bổ sung thêm thành viên ở các Tổ bầu cử theo mức tối đa tại Khoản 1, Điều 25 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 là 21 người. Đồng thời có nguồn nhân sự dự phòng để bổ sung cho Tổ bầu cử khi có dịch bùng phát phải cách ly. Nhân sự mới được bổ sung của Tổ bầu cử, nhân sự dự phòng phải được tập huấn nghiệp vụ bầu cử đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trường hợp địa phương có cử tri phải thực hiện cách ly y tế tại nhà thì việc tổ chức bỏ phiếu thực hiện theo hướng dẫn tại mục 2 văn bản số 234/HĐBCQG-TBVBPLTTTT (văn bản Hội đồng bầu cử quốc gia gửi Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh) ngày 13/4/2021: Tổ bầu cử mang hòm hiểu phụ và phiếu bầu cử đến nơi ở, nơi lưu trú của cử tri đang cách ly tại nhà hoặc địa điểm thuận tiện khác để cử trị nhận phiếu bầu và thực hiện việc bỏ phiếu. Việc phát phiếu và tổ chức bỏ phiếu phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về bầu cử, đồng thời phải đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, Ủy ban bầu cử cấp trên và quy định của địa phương. Sau khi cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu, thành viên Tổ bầu cử phải thực hiện việc khử khuẩn hòm phiếu phụ và mang ngay hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu theo quy định .

Trường hợp trên địa bàn xã, thị trấn phải tiến hành phong tỏa khu dân cư nhất định hoặc phải thành lập các khu cách ly tập trung. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung xem xét, quyết định ghép danh sách cử tri ở cơ sở cách ly tập trung vào khu vực bỏ phiếu thích hợp, bảo đảm sự thuận tiện và phù hợp với năng lực của tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn; Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn có trách nhiệm chuẩn bị hòm phiếu phụ, phiếu bầu cử, con dấu “Đã bỏ phiếu” và các điều kiện bảo đảm cần thiết khác cho công tác tổ chức bỏ phiếu tại cơ sở cách ly tập trung, khu dân cư bị phong tỏa .

Tổ bầu cử, thành viên Tổ bầu cử được phân công nhiệm vụ tổ chức để cử tri ở các nơi đó thực hiện việc bỏ phiếu đảm bảo theo quy định. Đối với những nơi không thể chuyển ngay hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu do yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh thì sau khi hết giờ bỏ phiếu, thành viên Tổ bầu cử tại cơ sở cách ly tập trung được phép thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Điều 73 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (bao gồm cả việc thống kê , lập biên bản, niêm phong phiếu bầu chưa sử dụng, kiểm phiếu bầu có trong hòm phiếu phụ...) và báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Tổ trưởng Tổ bầu cử bằng cách thức phù hợp (như scan, áp dụng công nghệ thông tin…).

Thành viên Tổ bầu cử chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin về kết quả kiểm phiếu. Sau khi thực hiện đầy đủ các biện pháp khử khuẩn, tiệt trùng, cách ly... cần thiết theo quy định, thành viên Tổ bầu cử chuyển hòm phiếu phụ, phiếu bầu cử đã được niêm phong cùng biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử về Tổ bầu cử.

Trường hợp các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương có thành viên là người tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc Covid-19 (F1, F2) dẫn đến phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà thì tùy tình hình, điều kiện thực tế và nhân sự cụ thể, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn chủ động rà soát, kiện toàn, bổ sung, thay thế thành viên tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử đủ 21 thành viên (bảo đảm đúng theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân), đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; Khẩn trương tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử mới được bổ sung, nhất là thành viên các Tổ bầu cử; Có cơ chế, phương án sẵn sàng huy động, trung tập thêm các nhân sự phù hợp, có kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật về bầu cử tham gia giúp việc, hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử.

H.D

Nguồn :