M
16/09/2020 17:13

Huyện Đan Phượng: Chú trọng phát triển đảng viên ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước

(LĐTĐ) Trong những năm qua, huyện Đan Phượng luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên ở những doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Qua đó, góp phần phát triển bền vững, củng cố khối đại đoàn kết, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và công nhân lao động trong các doanh nghiệp.

Chủ động tuyên truyền chính sách pháp luật cho nữ công nhân, viên chức, lao động
Các cấp công đoàn huyện Đan Phượng: Xây dựng nhiều điển hình tiên tiến
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ở Đan Phượng

Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, muốn thành lập được tổ chức Đảng, kết nạp thêm đảng viên mới, các đoàn thể, cấp ủy phải nắm chắc được tình hình doanh nghiệp trên địa bàn, phải thực sự coi trọng và quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động.

Từ thực tiễn đó, một số địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực như: Tổ chức hội nghị doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tuyên truyền về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể; rà soát, khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp để đề xuất những giải pháp hiệu quả…

1000-dan-phuong

Huyện ủy Đan Phượng tặng bằng khen cho những đơn vị làm tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó có Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng.

Huyện Đan Phượng là một trong những địa phương làm tốt việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”.

Trong 8 năm thực hiện Nghị quyết, Liên đoàn Lao động huyện thành lập mới 47 Công đoàn cơ sở trực thuộc với trên 1.600 đoàn viên. Huyện ủy tổ chức mở 22 lớp đối tượng Đảng cho 1.234 quần chúng ưu tú; 160 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đảng, đoàn thể với trên 20.400 lượt cán bộ.

Theo lãnh đạo huyện Đan Phượng, đây là kết quả từ sự cố gắng của hệ thống chính trị các cấp, với nhiều giải pháp kiên trì, bền bỉ. Tuy nhiên, việc duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng của các tổ chức Đảng lại là việc làm khó hơn.

Huyện đã tăng cường vận động, tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cho chi ủy, nhất là Bí thư các chi bộ về chức năng, nhiệm vụ tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Đồng thời, cử cán bộ trực tiếp dự, hướng dẫn một số chi bộ thực hiện nội dung sinh hoạt… Cùng với đó, định kỳ tổ chức tọa đàm, gặp mặt doanh nghiệp để nắm bắt tâm tư, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc nếu có để doanh nghiệp hoạt động thuận lợi hơn,…

Chính sự chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp đã giúp chất lượng hoạt động các tổ chức Đảng được nâng cao theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, huyện đã quan tâm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động bình đẳng trước pháp luật, tạo điều kiện cho thuê mặt bằng, phối hợp trong tuyển dụng lao động, ưu tiên miễn, giảm, hoãn nợ đối với doanh nghiệp gặp khó khăn.

Đồng thời tổ chức hội nghị gặp mặt, tiếp xúc đối thoại, trao đổi để xử lý, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển cùng với các thành phần kinh tế khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

H.P

Nguồn :