M
02/06/2021 16:40

Huyện Ba Vì công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2026

(LĐTĐ) Ủy ban bầu cử huyện Ba Vì đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, trên địa bàn không có khu vực bỏ phiếu nào có tỷ lệ đi bầu dưới 50%, chế độ báo cáo tiến độ bầu cử được thực hiện theo đúng quy định…

Huyện Ba Vì tiếp nhận tiền, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Ba Vì kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cụm công nghiệp trên địa bàn Ba Vì tổ chức tập huấn tiếp nhận cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19

Theo đó, thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng ngày 23/5, đồng loạt 237/237 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện Ba Vì đã trang trọng tổ chức khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định về thời gian, thành phần và đảm bảo phương án, kịch bản đảm bảo y tế phòng, chống dịch Covid-19.

Huyện Ba Vì công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2026
Huyện Ba Vì bầu đủ số lượng 40 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX. (Ảnh: Hồng Đạt)

Ủy ban bầu cử huyện Ba Vì cho biết, tổng số cử tri trên địa bàn huyện thời điểm 7h ngày 23/5 là 216.222 cử tri; tính đến thời điểm 18h, tỷ lệ cử tri đi bầu trên toàn huyện đạt 99,86%.

Số xã, thị trấn đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu là 20/31 xã, thị trấn. Tổng số cử tri của xã đi bầu thấp nhất là Chu Minh, đạt tỷ lệ 98,29%. Trong đó, khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất đạt 100% là 214/237 khu vực bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất đạt 88,77% là khu vực bỏ phiếu số 2 xã Chu Minh.

Theo Ủy ban bầu cử huyện Ba Vì, không có khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ đi bầu dưới 50%. Đáng chú ý, chế độ báo cáo tiến độ bầu cử được thực hiện theo quy định và được thực hiện qua thư điện tử, zalo bầu cử đảm bảo nhanh gọn, đúng tiến độ.

Hệ thống điện được cung cấp đảm bảo, ổn định, thông suốt tại 237/237 khu vực bỏ phiếu. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn huyện đã cơ bản được triển khai một cách toàn diện, đồng bộ, cụ thể.

Qua rà soát, tổng số cử tri trên toàn huyện đang phải thực hiện cách ly y tế tại nhà do phòng, chống dịch Covid-19 là 121 cử tri. Có 6 xã không có cử tri thực hiện cách ly y tế tại nhà.

Qua đánh giá chung, huyện Ba Vì đã bầu đủ 40 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng, thành phần.

Hồng Đạt

Nguồn :