M
08/07/2020 18:07

Huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục chú trọng đến việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế, ổn định đời sống người dân. Đó là yêu cầu đặt ra tại Hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố năm 2020 diễn ra 8/7.

Phối hợp xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Triển lãm gần 400 bức ảnh về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Mặt trận phải là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Dự và chủ trì Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh.

2206 truong thi mai pprs
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu năm 2020, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, điểm nhấn trong 6 tháng qua là việc Mặt trận tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19; vận động nhân dân ủng hộ, khắc phục hậu quả ảnh hưởng do đại dịch; giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền vận động ở Trung ương và địa phương được trên 2.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp đã chủ động, tích cực triển khai công tác giám sát phòng, chống dịch Covid-19 và giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch.

Thống kê cho thấy, ở cấp Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội đã thành lập 7 đoàn kiểm tra việc giám sát và tiến hành kiểm tra tại 16 tỉnh, thành phố, cử đại diện tham gia các đoàn kiểm tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội một số địa phương.

Ở các địa phương, công tác giám sát được thực hiện thường xuyên, liên tục, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở, Ban Công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân trong rà soát, đối chiếu đến từng đối tượng được hỗ trợ… qua đó góp phần ngăn ngừa, phát hiện các sai phạm, việc trục lợi chính sách.

Song song với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương đã tổ chức được 13.640 cuộc giám sát, kiểm tra giám sát đối với việc chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn theo Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc tại 63 tỉnh, thành phố cho thấy, đến thời điểm hiện tại các địa phương cơ bản đã hỗ trợ cho 8,4 triệu người thuộc các nhóm đối tượng người có công và gia đình chính sách; hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền hơn 7.066 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu, Mặt trận Tổ quốc các cấp bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chủ động nắm tình hình, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần triển khai hiệu quả Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Đẩy mạnh vận động toàn dân tích cực tham gia phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19’.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh tới việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tham gia hiệu quả vào quá trình tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

2159 img0046 jent
Hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố năm 2020

Ghi nhận những kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được trong 6 tháng qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, năm 2020 là năm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đây là 1 trong 3 hoạt động cấp Quốc gia được tổ chức. Vì vậy, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cần có nhiều hoạt động sáng tạo nhằm khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong 6 tháng cuối năm 2020, bà Trương Thị Mai cho rằng, đại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới đang đặt ra nhiều thách thức với đất nước ta, do đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục chú trọng đến việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế, ổn định đời sống người dân.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên cần phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Trung ương tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân đóng góp vào văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trưởng ban Dân vận Trung ương cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần quan tâm đến việc tổng kết, rút kinh nghiệm các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, trên cơ sở đó có những kiến nghị, đề xuất cụ thể với Bộ Chính trị nhằm phát huy dân chủ trực tiếp của người dân, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

B.D

Nguồn :