Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ:

Hướng mọi hoạt động về cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

(LĐTĐ) Sáng 3/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là Đại hội được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp quận, huyện.
Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận 5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Dự Đại hội có các đồng chí: Công Thị Mùi - Mẹ Việt Nam Anh hùng; Nguyễn Đức Kiên - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XII; Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo quận Tây Hồ… Đặc biệt Đại hội có sự tham dự của 154 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế và đại diện MTTQ Việt Nam các phường trên địa bàn quận.

Hướng mọi hoạt động về cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
Tại Đại hội, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII có nhiệm vụ xem xét đánh giá và thông qua báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ VI; đánh giá những ưu điểm, hạn chế tồn tại trong hoạt động của Mặt trận trong 5 năm qua; thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đột phá và các giải pháp trong chương trình hành động của MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ 2024 - 2029; bổ sung những kinh nghiệm được đúc kết trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại hội tham gia góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam trình Đại hội X. Đại hội Hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ quận Tây Hồ khóa VII nhiệm kỳ 2024 - 2029; Hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ trình bày báo cáo tổng kết công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của quận Tây Hồ.

Hướng mọi hoạt động về cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ Mặt trận các cấp quận đã có nhiều hoạt động sáng tạo trong việc xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, đồng thời khơi dậy và phát sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng, góp phần xây dựng quận Tây Hồ ngày càng phát triển.

Với những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của MTTQ Thành phố. MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tiếp tục khẳng định là khối liên minh chính chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị xã hội, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.

Hướng mọi hoạt động về cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
Tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng trao tặng bức trướng.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, với mục tiêu là tiếp tục phát huy vai trò, vị trí và chức năng của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, hướng mọi hoạt động về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quận Tây Hồ trở thành trung tâm văn hóa, du lịch tiêu biểu, góp phần xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, văn hiến, hiện đại, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ đề ra 12 chỉ tiêu; 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá và 6 chương trình hành động.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận làm rõ hơn các kết quả đạt được trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024; đề xuất các ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình, hành động của MTTQ Việt Nam quận trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 đề ra.

Dai hoi MTTQ Viet Nam quan Tay Ho
Các ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII ra mắt tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chúc mừng, biểu dương những kết quả MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tập trung đề ra giải pháp khắc phục để hoạt động ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ và kỳ vọng của nhân dân trên địa bàn quận.

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ cần thực hiện tốt các nhiệm vụ: Phát huy vai trò trong việc xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Thành phố, thể hiện rõ tinh thần Mặt trận đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong mọi công việc.

Hướng mọi hoạt động về cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho những cá nhân có cống hiến cho sự nghiệp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận.

MTTQ Việt Nam quận cần quán triệt các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của Đảng, Nhà nước, Thành phố, nắm vững tình hình của quận, bám sát cuộc sống, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân...; phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

MTTQ quận cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt các quy chế phối hợp hoạt động giữa MTTQ với chính quyền và các tổ chức thành viên; xây dựng chương trình phối hợp, thống nhất hành động với nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

Dai hoi MTTQ Viet Nam quan Tay Ho
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận quận Tây Hồ giai đoạn 2019 - 2024.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, thời gian qua, quận Tây Hồ đã đạt nhiều kết quả đáng tự hào trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó có sự tham gia đóng góp rất lớn, rất trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2024 - 2029 phát huy thành tích, bài học kinh nghiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dai hoi MTTQ
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận quận Tây Hồ giai đoạn 2019 - 2024.

Ngay sau Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khẩn trương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, đặc biệt tập trung xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa các chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội thông qua và tổ chức thực hiện bảo đảm phù hợp với đối tượng, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, coi trọng chất lượng, hiệu quả.

Trong đó, hệ thống MTTQ từ quận đến cơ sở phải luôn bám sát vào nhiệm vụ chính trị của quận, địa phương, đơn vị; tích cực, chủ động, đổi mới nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã tiến hành Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ khóa VII gồm 58 đại biểu.

Đại hội Hiệp thương cử 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích thành phố Hà Nội năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích thành phố Hà Nội năm 2024

(LĐTĐ) Tối 29/5, tại Vincom Mega Mall Smart City (khu đô thị Vinhomes Smart City, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích.
Phát huy tiềm năng sáng tạo của lao động nữ từ phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Phát huy tiềm năng sáng tạo của lao động nữ từ phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

(LĐTĐ) Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Thị ủy Sơn Tây, đặc biệt là Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ Thị xã Sơn Tây đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động nữ công và triển khai gắn với phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tới 100% Công đoàn cơ sở.
Nắng nóng gay gắt, lượng điện tiêu thụ toàn quốc lần đầu “lập đỉnh” 1 tỷ kWh

Nắng nóng gay gắt, lượng điện tiêu thụ toàn quốc lần đầu “lập đỉnh” 1 tỷ kWh

(LĐTĐ) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát đi thông báo cho biết, trong ngày 28/5, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc đã đạt đỉnh kỷ lục mới là 1,0019 tỷ kWh. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, tiêu thụ điện toàn quốc trong ngày vượt 1 tỷ kWh.
Khởi tố 3 lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam

Khởi tố 3 lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam

(LĐTĐ) Ngày 29/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 3 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam.
Giá xăng ngày 30/5 có thể giảm 800 đồng/lít

Giá xăng ngày 30/5 có thể giảm 800 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng dầu trên thị trường thế giới tuần qua ghi nhận liên tục giảm, điều này đã tác động đến giá xăng dầu trong nước. Theo dự báo của các chuyên gia, nếu các nhà điều hành không chi Quỹ Bình ổn giá, thì giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày mai (30/5), có thể được điều chỉnh giảm mạnh từ 600 - 800 đồng/lít.
Hà Nội: Tiêu thụ điện lập đỉnh cao nhất với 98,7 triệu kWh trong ngày 28/5

Hà Nội: Tiêu thụ điện lập đỉnh cao nhất với 98,7 triệu kWh trong ngày 28/5

(LĐTĐ) Theo Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI), ngày 28/5, mức tiêu thụ điện đã đạt 98,7 triệu kWh - mức cao nhất trong năm 2024. Công suất đỉnh cũng được thiết lập lúc 22h cùng ngày với 4.756 MW.
EVN học tập kinh nghiệm nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho người lao động tại Bỉ

EVN học tập kinh nghiệm nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho người lao động tại Bỉ

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ kỹ thuật cải tiến hệ thống quản lý Sức khỏe, An toàn và Môi trường và hỗ trợ cải tiến quy trình O&M cho các dự án thủy điện do cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Liên minh châu Âu (EU) tài trợ. Mới đây, đoàn công tác gồm 15 cán bộ, nhân viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tới tham quan, học tập kinh nghiệm tại Nhà máy thủy điện tích năng Coo danh tiếng ở Bỉ.

Tin khác

Sơn Tây: Thêm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Sơn Tây: Thêm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(LĐTĐ) “Xây dựng nông thôn mới đã được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia và trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, mạnh mẽ và rộng khắp”, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn, nhấn mạnh tại buổi Lễ công bố Quyết định và đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với xã Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ XVII

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ XVII

(LĐTĐ) Huyện Thanh Trì vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Thanh Trì lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội không chỉ là ngày hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện mà còn là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì.
Trao quyết định công tác cán bộ tại Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Trao quyết định công tác cán bộ tại Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại Ban Tuyên giáo Thành ủy. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản.
Phong trào thi đua quyết thắng huyện Đan Phượng đạt nhiều kết quả tích cực

Phong trào thi đua quyết thắng huyện Đan Phượng đạt nhiều kết quả tích cực

(LĐTĐ) Sáng 29/5, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đan Phượng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo.
Ưu tiên các nguồn lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Ưu tiên các nguồn lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em

(LĐTĐ) Ngày 29/5, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Bắc Từ Liêm tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em, hoạt động hè năm 2024.
Đại biểu Quốc hội: Gây ô nhiễm môi trường không chỉ có phương tiện giao thông

Đại biểu Quốc hội: Gây ô nhiễm môi trường không chỉ có phương tiện giao thông

(LĐTĐ) Góp ý vào Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), đại biểu Quốc hội cho rằng, gây ô nhiễm môi trường không phải chỉ có phương tiện giao thông, do đó đề nghị sửa thành “Vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để hạn chế nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường”.
Quận Thanh Xuân: Dự kiến hoàn thành 130 dự án đầu tư công trong năm 2024

Quận Thanh Xuân: Dự kiến hoàn thành 130 dự án đầu tư công trong năm 2024

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Thanh Xuân vừa giám sát chuyên đề việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn quận.
Hà Nội xây dựng kế hoạch đánh giá cải cách hành chính tại 28 đơn vị

Hà Nội xây dựng kế hoạch đánh giá cải cách hành chính tại 28 đơn vị

(LĐTĐ) Hà Nội ban hành kế hoạch xây dựng Bộ Chỉ số Cải cách hành chính nhằm xây dựng kênh thông tin để người dân, tổ chức tham gia đóng góp ý kiến, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công do các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành phố cung cấp.
Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ là cơ sở quan trọng tạo ra thế và lực cho Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới

Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ là cơ sở quan trọng tạo ra thế và lực cho Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới

(LĐTĐ) Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Phương Thủy tin tưởng, cùng với Quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch chung Thủ đô, Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ là những nền tảng pháp lý, cơ sở quan trọng tạo ra thế và lực cho Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.
Xây dựng cơ chế vượt trội để văn hóa Thủ đô dẫn dắt sự phát triển văn hóa của đất nước

Xây dựng cơ chế vượt trội để văn hóa Thủ đô dẫn dắt sự phát triển văn hóa của đất nước

(LĐTĐ) Phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội chiều 28/5 về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), đại biểu Bùi Hoài Sơn đánh giá rất cao nỗ lực của Ban soạn thảo, đặc biệt là những điều, khoản liên quan đến văn hóa để văn hóa Thủ đô thực sự tỏa sáng, dẫn dắt sự phát triển văn hóa của đất nước.
Xem thêm
Phiên bản di động