M
15/05/2021 12:47

Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ:

Hội nghị trực tuyến mạn đàm về tiểu sử của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

(LĐTĐ) Để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến mạn đàm về chương trình hành động, tiểu sử của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại huyện Chương Mỹ.

Huyện Ứng Hòa: Chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày hội toàn dân Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Xuyên Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại huyện Hoài Đức

Đồng chí Nguyễn Hợp Tiến - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị, tại các điểm cầu trực tuyến có gần 170 đồng chí là đơn vị công đoàn cơ sở trong Ban chấp hành, Uỷ ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện và Chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Hội nghị trực tuyến mạn đàm về tiểu sử của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân
Đồng chí Nguyễn Hợp Tiến - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ chủ trì Hội nghị

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hợp Tiến - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện nhấn mạnh: Hội nghị mạn đàm tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đông nhân dân Thành phố nhằm tuyên truyền sâu rộng để đoàn viên công đoàn và người lao động là cử tri đi bầu cử thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử và tích cực tham gia cuộc bầu cử.

Cũng thông qua Hội nghị, giúp đoàn viên công đoàn tham gia bầu cử nắm vững và thực hiện đúng những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là các quy định về quyền, trách nhiệm của cử tri, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố tại huyện Chương Mỹ, qua đó, giúp cử tri lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị trực tuyến mạn đàm về tiểu sử của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân
Đồng chí Nguyễn Hoài Dương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã thông qua tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên.

Tại hội nghị, hai Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ là Phùng Xuân Kim và Nguyễn Hoài Dương đã thông qua tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân Thành phố đơn vị bầu cử tại huyện Chương Mỹ.

Theo ấn định, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 13 - huyện Chương Mỹ gồm 5 người; ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị số 8 - huyện Chương Mỹ gồm 5 người. Số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu là 3 đại biểu.

Sau khi được thông tin một số nội dung liên quan đến quyền và trách nhiệm của cử tri, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn và tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ứng cử viên, các đại biểu đã tham gia thảo luận. Các ý kiến đều khẳng định những đại biểu thuộc danh sách đều là những người đảm bảo đủ tiêu chuẩn để tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đông nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với tính khả thi của chương trình hành động do các ứng cử viên đề ra thì chuyên môn, vị trí việc làm, kinh nghiệm công tác của mỗi đại biểu ứng cử đều được cán bộ, đoàn viên Công đoàn đặc biệt quan tâm. Đây cũng là căn cứ để đoàn viên nghiên cứu, lựa chọn bỏ phiếu bầu cho các ứng cử viên.

Sau hội nghị này, đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các Công đoàn cơ sở tiếp tục nghiên cứu, đồng thời tổ chức mạn đàm, tuyên truyền rộng rãi đến từng đoàn viên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội nghị giao ban, nhóm zalo, facebook của đơn vị, địa phương mình.

Nguyễn Minh

Nguồn :