M
28/05/2020 17:03

Hỗ trợ đào tạo nghề cho trên 46 nghìn lao động nông thôn

(LĐTĐ) Trong giai đoạn từ năm 2016 – 2020, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 46.404 lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

ho tro dao tao nghe cho tren 46 nghin lao dong nong thon Doanh nghiệp ổn định lao động sau đại dịch
ho tro dao tao nghe cho tren 46 nghin lao dong nong thon Triển khai gói 62 nghìn tỷ an sinh cho lao động tự do ra sao?
ho tro dao tao nghe cho tren 46 nghin lao dong nong thon Đồng hành, chia sẻ với người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội về tình hình thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn từ năm 2016 – 2020 cho thấy, từ 2016 đến nay, tổng lao động đã được đào tạo nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” là 46.404 người.

Trong số đó, có 27.256 người là lao động nữ; 2.053 người là đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng; người bị thu hồi đất nông nghiệp là 3.617 người; người khuyết tật là 155 người; người thuộc hộ nghèo là 4.910 người; người thuộc dân tộc thiểu số là 2.667 người; người thuộc hộ cận nghèo là 2.874 người; lao động nông thôn khác là 30.930 người. Sau đào tạo nghề, đã có 41.335/46.404 lao động có việc làm, chiếm 89%.

ho tro dao tao nghe cho tren 46 nghin lao dong nong thon
Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg thành phố Hà Nội kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Chương Mỹ. (Ảnh: Hoài Lưu).

Hằng năm, Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thành phố Hà Nội đều ban hành kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg.

Cạnh đó, Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo Ban chỉ đạo cấp huyện hằng năm xây dựng kế hoạch, thực hiện kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại địa phương.

Từ năm 2016 đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã giao Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức 4 đoàn kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg (mỗi năm 1 đoàn) tại các quận, huyện, thị xã có tham gia đào tạo nghề nông nghiệp.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về đào tạo nghề được thực hiện thường xuyên thông qua việc tổ chức kiểm tra các lớp đang học theo kế hoạch mở lớp đã được đăng ký từ đầu năm; phối hợp cùng đoàn liên ngành của thành phố kiểm tra, giám sát công tác dạy nghề.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước nhằm tạo điều kiện cho lao động nông thôn, những hộ nông dân mất đất sản xuất có điều kiện chuyển đổi nghề mới, tăng thu nhập đảm bảo đời sống, góp phần tích cực vào việc thực hiện Chương trình 02-CTr/TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”.

Mạnh Quân

Nguồn :